Täysistunnon pöytäkirja 12/2009 vp

PTK 12/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

12. PERJANTAINA 20. HELMIKUUTA 2009

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.02—13.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 43 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Petteri Orpo /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Stefan Wallin /r
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.2. edustaja

 • Suvi Lindén /kok

21.2.—1.3. edustajat

 • Saara Karhu /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Reijo Paajanen /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

20.2. edustaja

 • Oiva Kaltiokumpu /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 20.2.2009 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 4—12/2009 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1033, 1035, 1039—1042, 1045, 1049, 1050, 1060, 1065/2008 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Laki työttömyysturvalain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 85/2008 vp (Janne Seurujärvi /kesk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemies:

Suuren valiokunnan pian alkavan kokouksen vuoksi tämän asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 19/17/2009

2) Laki autoverolain 51 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 6/2009 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Laki konkurssilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 7/2009 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 2/2008 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2008 vp

Mietinnöt pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.2.2009 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 48/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 24.2.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 24.2.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​