Täysistunnon pöytäkirja 12/2010 vp

PTK 12/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

12. TIISTAINA 23. HELMIKUUTA 2010

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (14.04—15.34).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Tuija Brax /vihr (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Juha Hakola /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk (s)
 • Matti Kangas /vas
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Katainen /kok (p)
 • Kimmo Kiljunen /sd (s)
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tuulikki Ukkola /kok (s)
 • Stefan Wallin /r
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Erkki Virtanen /vas (s)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä edellytetyksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 261/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamisesta urheilemisesta saaduista palkkioista annetun lain kumoamisesta ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 259/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminta-asiamiehestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 177/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 15/2/2010

5)  Laki perusopetuslain 47 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 125/2009 vp (Raija Vahasalo /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

6) Laki työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 1/2010 vp (Raimo Piirainen /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 2/2010 vp (Raimo Piirainen /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys veronkantolain 9 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 242/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 1/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys Anguillan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 278/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys Cookinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 279/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys Samoan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 280/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys Turks- ja Caicossaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 281/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys San Marinon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 285/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys Intian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 286/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laeiksi eläintunnistusjärjestelmästä ja eläintautilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 188/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laiksi työaikalain 37 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 2/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 25.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 24.2.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 15.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen