Täysistunnon pöytäkirja 120/2002 vp

PTK 120/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

120. TORSTAINA 17. LOKAKUUTA 2002

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Jouni Backman /sd
 • Tuija Brax /vihr
 • Klaus Bremer /r
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Henrik Lax /r
 • Paavo Lipponen /sd
 • Markku Markkula /kok
 • Sauli Niinistö /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Katja Syvärinen /vas
 • Martti Tiuri /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Vähänäkki /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Klaus Bremer /r
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Bjarne Kallis /kd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.10. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Paavo Lipponen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Matti Vanhanen /kesk

17. ja 18.10. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Katja Syvärinen /vas
 • Jari Vilén /kok

17.—20.10. edustaja

 • Marjukka Karttunen /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.10. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Martti Tiuri /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

17.10. edustajat

 • Klaus Bremer /r
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Saara Karhu /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok

17. ja 18.10. edustaja

 • Jyrki Katainen /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Taiteen yhteiskunnallinen merkitys

Ajankohtaiskeskustelu

Keskustelualoite  KA 9/2002 vp (Sirpa Pietikäinen /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on ajankohtaiskeskustelu taiteen yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Esittelypuheenvuorot asiasta käyttävät ed. Sirpa Pietikäinen ja kulttuuriministeri Dromberg. Näiden puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia. Tämän jälkeen puhemies myöntää harkintansa mukaan enintään 3 minuutin pituisia puheenvuoroja. Puheenvuoron voi varata P-painiketta käyttäen. Lisäksi puhemies myöntää enintään minuutin kestäviä vastauspuheenvuoroja harkintansa mukaan.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 166/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 6/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Laki hovioikeuslain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 119/2002 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

5) Laki työntekijäin eläkelain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 122/2002 vp (Marjatta Stenius-Kaukonen /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Laki opintotukilain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 123/2002 vp (Leena Rauhala /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

7) Laki perintö- ja lahjaverolain 55 ja 56 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 125/2002 vp (Olavi Ala-Nissilä /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain 21 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 126/2002 vp (Osmo Puhakka /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

9) Laki liikennevirhemaksusta ja laki tieliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 127/2002 vp (Erkki Pulliainen /vihr ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

10) Laki lukiolain 36 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 128/2002 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

11) Työttömyysturvalaki

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 129/2002 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys Avoin taivas -sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi aluevalvontalain 14 §.n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 71/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 23/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti keskiviikkona 6. päivänä marraskuuta pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 109/2002 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi muinaismuistolain 20 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 80/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 111/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 21.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​