Täysistunnon pöytäkirja 120/2008 vp

PTK 120/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

120. MAANANTAINA 8. JOULUKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—15.56) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.56—17.38).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 66 edustajaa:

 • Janina Andersson /vihr
 • Marko Asell /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Timo Kalli /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Timo Korhonen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Stefan Wallin /r
 • Unto Valpas /vas
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Henna Virkkunen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 8 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vas (14.16)
 • Satu Taiveaho /sd (14.19)
 • Anneli Kiljunen /sd (14.56)
 • Eero Reijonen /kesk (15.02)
 • Reijo Kallio /sd (16.03)
 • Antti Vuolanne /sd (16.04)
 • Janne Seurujärvi /kesk (16.52)
 • Krista Kiuru /sd (17.21)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.12. edustajat

 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Astrid Thors /r
 • Stefan Wallin /r

8. ja 9.12. edustajat

 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Erkki Tuomioja /sd

8.—12.12. edustajat

 • Marko Asell /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Henna Virkkunen /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

8.12. edustajat

 • Minna Sirnö /vas
 • Paavo Väyrynen /kesk

8.—10.12. edustaja

 • Markku Laukkanen /kesk

8.—12.12. edustaja

 • Ilkka Viljanen /kok

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 4.12.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 72—74/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 72 ulkoasiainvaliokunnan ja lakivaliokunnan,

asiasta U 73 maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä

asiasta U 74 talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja al-koholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 202/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2008 vp

Lakialoite  LA 123/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 205/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 121/1/2008

3) Hallituksen esitys eräiden Jerseyn kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien mää-räysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 203/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eräiden Guernseyn kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 204/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 190/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 196/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 18/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi Maanpuolustuskorkeakoulusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 62/2008 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 5/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 35/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laeiksi lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 168/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 36/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 167/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 37/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 170/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 38/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 194/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 24/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi elintarvikelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 108/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 180/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 33/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 178/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laiksi viranomaisten sineteistä ja leimoista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 94/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 153/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 14/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 52/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 12/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys riistavahinkolaiksi ja laiksi metsästyslain 87 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 90/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 13/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 102/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 13/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.38.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen