Täysistunnon pöytäkirja 120/2009 vp

PTK 120/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

120. MAANANTAINA 7. JOULUKUUTA 2009

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.01—16.01 ja 17.57—20.01) ja puhemies Sauli Niinistö (16.01—17.57 ja 20.01—20.48).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 49 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Timo Kalli /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Mats Nylund /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Petteri Orpo /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Marja Tiura /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Unto Valpas /vas
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (14.22)
 • Pekka Haavisto /vihr (14.25)
 • Eero Akaan-Penttilä /kok (14.57)
 • Unto Valpas /vas (16.58)
 • Petteri Orpo /kok (17.32)
 • Jyrki Yrttiaho /vas (17.53)
 • Marja Tiura /kok (18.20)

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 3.12.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 79, 80/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 79 ulkoasiainvaliokunnan sekä

asiasta U 80 liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Holmlund)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 5/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Esitellään sisäasiainministeri Anne Holmlundin ilmoitus muutoksista sidonnaisuuksiinsa. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

2) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2008

Ainoa käsittely

Kertomus  K 15/2009 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 5/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys talletuspankkien ja kiinnitysluottopankkien varainhankinnalle annettavista valtiontakauksista

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 255/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 42/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta antoi suostumuksen valtiontakauksiin mietinnön mukaisesti.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys kuntajakolaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys käräjäoikeuslain sekä eräiden käräjäoikeuksien asiallista toimivaltaa koskevien säännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 227/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 18/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 247/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 30/2009 vp

Lakialoite  LA 55/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 249/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 31/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi rautatielain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 207/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 32/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain, Finanssivalvonnasta annetun lain sekä Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 187/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 28/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 253/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 12/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelu asiasta keskeytettiin 4.12.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 119/4/2009

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys pitkäaikaissäästämisen verotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 158/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 121/1/2009

13) Hallituksen esitys laiksi tonnistoverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 231/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 41/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 121/2/2009

14) Hallituksen esitys laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 174/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005—2009 annetun lain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 233/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laiksi syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain muuttami- sesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 228/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 17/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys ilmailulaiksi sekä laiksi rajavartiolain 75 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 211/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 25/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys laiksi aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä ja laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 250/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 26/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt 1.—3. ja 5.—8. lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 252/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 27/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 254/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 28/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 206/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys laiksi kasvinjalostajanoikeudesta sekä laeiksi siemenkauppalain ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 98/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys laeiksi puolustusvoimista annetun lain sekä Maapuolustuskorkeakoulusta annetun lain 13 ja 34 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 196/2009 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 4/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

24) Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 175/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

25) Hallituksen esitys laeiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 2 ja 10 §:n, työttömyysturvalain 8 luvun 6 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 10 ja 10 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 194/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 46/2009 vp

Lakialoite  LA 6/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 121/3/2009

26) Hallituksen esitys laeiksi vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta sekä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 220/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 47/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 121/4/2009

27) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 234/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 48/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 121/5/2009

28) Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain, vankeuslain 4 ja 20 luvun sekä tutkintavankeuslain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 225/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 49/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 121/6/2009

29) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 179/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 50/2009 vp

Lakialoite  LA 86/2007 vp, 36, 83, 89, 119/2008 vp, 103/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 121/7/2009

30) Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 235/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 51/2009 vp

Lakialoite  LA 62/2008 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

31) Hallituksen esitys laiksi valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 4/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 23/2009 vp

Lakialoite  LA 11/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 121/8/2009

32) Hallituksen esitys laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 212/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 25/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

33) Hallituksen esitys laeiksi vakuutusyhdistyslain, merimieseläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 181/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 26/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

34) Hallituksen esitys laiksi energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 27/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

35) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 178/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 11/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 121/9/2009

36) Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 167/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 11/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Perustuslain 87 §:n mukaan lakiehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

37) Hallituksen esitys etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, liittymisestä kansainväliseen COSPAS-SARSAT-ohjelmaan käyttäjävaltiona ja laiksi liittymisilmoituksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi meripelastuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 185/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

38) Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen päästökaupasta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 209/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 29/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

39) Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun I ja II liitteen sekä alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta vuonna 2001 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä merenkulun ympäristönsuojelulaiksi ja öljyvahinkojen torjuntalaiksi sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 248/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 33/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

40) Hallituksen esitys laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 205/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 12/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

41) Hallituksen esitys laiksi työterveyshuoltolain 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 260/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 52/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

42) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 222/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 53/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

43) Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 219/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 12/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

44) Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuosilta 2007 ja 2008

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 14/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 24/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

45) Hallituksen esitys yliopistojen verotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 244/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 43/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

46) Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 245/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 44/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina 8.12.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 20.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen