Täysistunnon pöytäkirja 120/2010 vp

PTK 120/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

120. TORSTAINA 25. MARRASKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.03—17.56) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.56—18.17).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa:

 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Harri Jaskari /kok
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Juha Mieto /kesk (e)
 • Olli Nepponen /kok
 • Mats Nylund /r (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Eero Reijonen /kesk
 • Petri Salo /kok (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Minna Sirnö /vas
 • Markku Uusipaavalniemi /ps
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Antti Vuolanne /sd (s)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Pietari Jääskeläinen /ps (16.19)
 • Markku Uusipaavalniemi /ps (16.24)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Eduskunnan oikeusasiamiehen selvitys sidonnaisuuksistaan (oikeusasiamies Jääskeläinen)

Keskustelu

Muu asia  M 7/2010 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on oi-keusasiamies Petri Jääskeläisen selvitys muutoksista sidonnaisuuksiinsa. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi Suomen säädöskokoelmasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 25/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b §:n 4 momentin kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 145/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 26/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain 2 luvun 1 a §:n ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 240/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 11/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Laki vesiliikennelain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 89/2010 vp (Sirpa Asko-Seljavaara /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

7) Laki kiskoliikenteen kalustomarkkinoiden toimivuuden turvaamisesta ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 105/2010 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

8) Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 107/2010 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

9) Pakkokeinolaki

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 110/2010 vp (Ilkka Kantola /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 48 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 252/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 26.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi valtion vesiväyläpalvelujen määräaikaisesta turvaamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 213/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 26.11.2010 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen