Täysistunnon pöytäkirja 120/2012 vp

PTK 120/2012 vp

tarkistettu versio 2.0

120. PERJANTAINA 30. MARRASKUUTA 2012

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.00—13.29).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 45 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Jouni Backman /sd (e)
 • Thomas Blomqvist /r
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Jukka Gustafsson /sd (e)
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Timo Heinonen /kok (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Olli Immonen /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Pauli Kiuru /kok (e)
 • Martti Korhonen /vas (e)
 • Jukka Kärnä /sd (e)
 • Jari Lindström /ps (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Tapani Mäkinen /kok (e)
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Martti Mölsä /ps (e)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Ismo Soukola /ps
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Sofia Vikman /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok (s)
 • Juha Väätäinen /ps (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Sofia Vikman /kok (13.24)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 28.11.2012 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 172—174/2012 vp.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori on 29.11.2012 antanut eduskuntaa varten selvityksen sidonnaisuuksistaan (VN 3/2012 vp). Lisäksi ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja ja ympäristöministeri Ville Niinistö ovat 29.11.2012 ilmoittaneet muutoksista sidonnaisuuksiinsa (VN 4/2012 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 789, 792, 816, 838, 840, 841, 847—850, 856, 859/2012 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan kirjaston hallituksen täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut 6.11.2012 Eduskunnan kirjaston hallituksen asiantuntijajäsenen ja hänen varajäsenensä valitsemista varten kolme valtionhallinnon asiantuntijaa.

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Eduskunnan kirjaston hallituksen asiantuntijajäseneksi kulttuuriasiainneuvos Hannu Sulinin ja hänen varajäsenekseen tietoasiantuntija, oikeustieteen kandidaatti Leena Palmenin.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta sekä lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2012 vp

Lakialoite  LA 2/2011 vp

Toimenpidealoite  TPA 9/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 28.11.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 118/9/2012

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

9 luku 7 §

Annika Saarikko /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen 7 §:ään. Esityksemme takaa monikko- ja adoptioperheiden isille pidemmän isyysvapaan kuin hallituksen esitys.

Anu Vehviläinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan Saarikon esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Annika Saarikko on Anu Vehviläisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Annika Saarikon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 9 luvun 7 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 88, ei 60; poissa 51.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi 9 luvun 10, 11, 14, 15 ja 17 §:n sekä 11 ja 15 luvun, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen sisältyvien 2. ja 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 158/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 171/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 4 §:n sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 121/9/2012

6) Hallituksen esitys eduskunnalle aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, hätäkeskustoiminnasta annetun lain 30 §:n muuttamisesta ja valtion virkamieslain 35 §:n 2 momentin kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 64/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 104/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 109/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 4.12.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​