Täysistunnon pöytäkirja 121/2005 vp

PTK 121/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

121. TORSTAINA 17. MARRASKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Reijo Paajanen /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jouko Skinnari /sd
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Lasse Virén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.11. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk

17. ja 18.11. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

17.—19.11. edustaja

 • Mari Kiviniemi /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.11. edustaja

 • Lasse Virén /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

17.11. edustajat

 • Rakel Hiltunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr

17. ja 18.11. edustaja

 • Pia Viitanen /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämislain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 89/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2005 vp

Lakialoite  LA 88/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 122/3/2005

4) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 14/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 122/4/2005

5) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

6) Laki sotilasvammalain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 142/2005 vp (Raimo Vistbacka /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 143/2005 vp (Matti Kangas /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Viime istunnossa asia pantiin pöydälle tähän istuntoon.

PTK 120/6/2005

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

8) Laki työterveyshuoltolain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 144/2005 vp (Matti Kangas /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 145/2005 vp (Matti Kangas /vas ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2004

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 4/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 19.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​