Täysistunnon pöytäkirja 121/2006 vp

PTK 121/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

121. PERJANTAINA 24. MARRASKUUTA 2006

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Heli Paasio /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Astrid Thors /r
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Väistö /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

24.11. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

27. ja 28.11. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

24.11. edustajat

 • Merikukka Forsius /vihr
 • Risto Kuisma /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

24.11. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Timo Kalli /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Maija Perho /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Kari Uotila /vas

__________

Lakivaliokunnan jäsenet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Juhani Sjöblom vapautusta lakivaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että lakivaliokunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 28. päivänä marraskuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

Välikysymys 6/2006 vp: Naisten aseman parantaminen työelämässä

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että ed. Sari Sarkomaa ja 72 muuta edustajaa ovat 24. päivänä marraskuuta tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen n:o 6 naisten aseman parantamisesta työelämässä (VK 6/2006 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Sari Sarkomaalle välikysymyksen esittämistä varten.

Sari Sarkomaa /kok:

Arvoisa herra puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Vanhasen hallituksen ohjelmassa luvataan, että ’Hallitus edistää samapalkkaisuutta ja työelämän tasa-arvoa pitkäjänteisellä ohjelmalla yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Tavoitteena on poistaa perusteettomat palkkaerot naisten ja miesten välillä.’

Tässä tavoitteessaan hallitus on pahasti epäonnistunut. Naisten kuukausipalkka on keskimäärin 471 euroa pienempi kuin miesten kuukausipalkka. Naisten ja miesten välinen palkkaero on tällä vaalikaudella kasvanut. Naisten ja miesten palkkaero on vielä paljon suurempi, kun ylityökorvaukset ja bonukset yms. otetaan huomioon. Yksityisellä sektorilla miehet ansaitsevat 740 euroa kuukaudessa enemmän kuin naiset.

Naiselle on maksettava samasta työstä sama palkka kuin miehelle. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä perusteettomien palkkaerojen poistamiseen. Koulutettujen naisvaltaisten alojen palkat ovat alemmalla tasolla kuin vastaavien miesvaltaisten alojen. Esimerkiksi opettajien ja lastentarhanopettajien palkat eivät vastaa työn vaativuutta.

Suomalaisen koulutetun hoitohenkilökunnan palkat ovat selvästi alle kehittyneiden teollisuusmaiden keskitason. Suomalaishoitajien palkat ovat vain 83 % OECD-maiden keskitasosta. Koulutetun hoitohenkilökunnan palkat Suomessa eivät vastaa työn vaativuutta ja koulutusta. Tämä on johtamassa hoitajapulaan, mikä vaarantaa suomalaisten tarvitsemien terveyspalveluiden tason.

Naisten asemaa työelämässä heikentää myös se, että naiset ovat miehiä useammin pätkätyösuhteessa. Pätkätöitä tekevät muita selvästi useammin nuoret naiset. Erityisen vaikeassa asemassa ovat pätkätöitä tekevät yksinhuoltajaäidit.

Määräaikaisessa työsuhteessa on vajaat 20 % naisista. Suomessa pätkätöissä on hieman suurempi osa työvoimasta kuin muualla Euroopassa. EU-maissa töissä olevista naisista 11,8 % työskentelee määräaikaisessa työsuhteessa. Suomalaisista miehistä pätkätöitä tekee 12 %.

Julkisella sektorilla töissä olevista naisista joka neljäs (eli 24,5 %) on määräaikaisessa työsuhteessa. Yksityisellä sektorilla työskentelevistä naisista 16,6 % on määräaikaisessa työsuhteessa. Työministeriö, jonka pitäisi edistää työelämän laatua ja tasa-arvoa, on omalla esimerkillään viemässä kehitystä väärään suuntaan. Työministeriön työntekijöistä lähes joka kolmas (eli 29 %) on pätkätöissä.

Naisvaltaisilla aloilla on työntekijöiden vanhempainvapaista johtuen paljon sijaisuuksia, mikä on lisännyt pätkätöiden määrää. Jatkossa tämä tosiseikka pitää ottaa huomioon henkilöstön määrää mitoitettaessa. Tällöin voidaan vanhempainvapaista johtuvat sijaisuudet hoitaa vakituisella henkilökunnalla.

Naiset ovat yhä miehiä huonommassa asemassa suomalaisilla työpaikoilla. Heille maksetaan huonompaa palkkaa, ja he ovat miehiä huomattavasti useammin pätkätöissä. Myöskään johtotehtävissä ei naisia ole yhtä paljon kuin miehiä. Perhevapaiden työnantajalle aiheuttamat kustannukset tosiasiassa heikentävät naisten työmarkkina-asemaa. Hallitus ei ole onnistunut tuomaan tasa-arvoa suomalaisille työpaikoille.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Miksi hallitus ei ole toiminut lupaustensa mukaisesti ja vähentänyt naisten ja miesten välisiä palkkaeroja sekä perusteettomien pätkätöiden määrää, ja aikooko hallitus vielä tällä vaalikaudella ryhtyä konkreettisiin toimiin palkkaerojen ja perusteettomien pätkätöiden määrän vähentämiseksi sekä naisten työmarkkina-aseman parantamiseksi?

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2006

 • Sari Sarkomaa /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Seppo Lahtela /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Maija Perho /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Petri Salo /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Annika Lapintie /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Iivo Polvi /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Ulla Anttila /vihr
 • Sari Essayah /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Timo Soini /ps
 • Raimo Vistbacka /ps"

Toinen varapuhemies:

Työjärjestyksen 22 §:n 1 momentin mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Alkoholin käytön vähentäminen alkoholiveroa korottamalla

Äänestys

Välikysymys  VK 5/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös ed. Päivi Räsäsen ym. välikysymyksestä n:o 5 alkoholin käytön vähentämisestä alkoholiveroa korottamalla. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 120/2/2006

Esitän nyt eduskunnan hyväksyttäväksi puhemiehen ehdotuksena työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin puhemiehen ehdotusta on ed. Päivi Räsänen ed. Reijo Paajasen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viipymättä määrätietoisiin toimenpiteisiin alkoholin kulutuksen vähentämiseksi ja kasvavien haittojen ehkäisemiseksi ja antaa eduskunnalle esityksen alkoholiveron korottamisesta niin nopeasti, että eduskunta ehtii käsitellä sen näillä valtiopäivillä, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy puhemiehen ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy ed. Räsäsen ehdotuksen, äänestää "ei".

Toinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 94 jaa- ja 73 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiehen ehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

2) Valtioneuvoston selonteko vähittäiskaupan rakenteesta, muutoksista ja kauppaa koskevista erityiskysymyksistä

Äänestys

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös eduskunnan kannanotosta valtioneuvoston selonteosta vähittäiskaupan rakenteesta, muutoksista ja kauppaa koskevista erityiskysymyksistä.

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 17, joka sisältää ehdotuksen selonteosta annettavan kannanoton sanamuodoksi. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä täysistunnossa.

PTK 119/3/2006

Keskustelussa on ed. Sari Sarkomaa ed. Martin Saarikankaan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy kannanottoonsa vastalauseeseen sisältyvän lausuman.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Sarkomaan ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 38 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton selonteon johdosta.

Asia on loppuun käsitelty.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys vuoden 2006 toiseksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys vuoden 2006 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 208/2006 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys vuoden 2006 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 208/2006 vp) toisesta täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 208, 244, 258/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2006 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 107—125/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 34. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä täysistunnossa.

PTK 119/4/2006

Eduskunta ryhtyy lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Esitellään menot.

Pääluokka 23
Valtioneuvosto

Luku 02 Valtioneuvoston kanslia

Keskustelu:

Timo Soini /ps:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentilta 22 vähennetään 1 000 000 euroa EU-puheenjohtajuuteen ehdotetusta määrärahasta lisätalousarvioaloitteen n:o 107 mukaisesti.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Timo Soini ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että momentilta 22 vähennetään 1 000 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Soinin ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 2 ei-ääntä; poissa 39.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Luku 01 Ulkoasiainhallinto ja luku 99 Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Luku 01 Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset, luku 10 Tuomioistuinlaitos ja luku 30 Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu hyväksytään.

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Luku 01 Sisäasiainministeriö, luku 05 Lääninhallitukset, luku 75 Poliisitoimi, luku 80 Pelastustoimi ja luku 90 Rajavartiolaitos hyväksytään.

Luku 97 Avustukset kunnille

Keskustelu:

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 34 lisätään vastalauseen mukaisesti 8 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraiseen rahoitusavustukseen.

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 34 lisäyksenä 7 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraiseen rahoitusavustukseen lisätalousarvioaloitteen n:o 109 mukaisesti.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Essayahin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Iivo Polven kannattamana ehdottanut, että momentille 34 lisätään 8 000 000 euroa.

Ed. Sari Essayah on ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että momentille 34 lisätään 7 000 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Essayahin ja ed. Kuopan ehdotusten välillä

Ed. Essayahin ehdotus "jaa", ed. Kuopan ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 35 ei-ääntä, 6 tyhjää; poissa 34.

( Ään. 4 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Essayahin ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Essayahin ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Essayahin ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 97 jaa- ja 67 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 98 Alueiden kehittäminen hyväksytään.

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Luku 01 Puolustuspolitiikka ja hallinto, luku 10 Sotilaallinen maanpuolustus ja luku 30 Sotilaallinen kriisinhallinta hyväksytään.

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Luku 01 Valtiovarainministeriö, luku 05 Valtiokonttori, luku 39 Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle, luku 40 Tullilaitos ja luku 60 Senaatti-kiinteistöt hyväksytään.

Luku 80 Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet

Keskustelu:

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan momentilta 26 vähennettäväksi 1 000 000 euroa EU-puheenjohtajuuteen ehdotetusta määrärahasta lisätalousarvioaloitteen n:o 110 mukaisesti.

Raimo Vistbacka /ps:

Herra puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Timo Soini ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että momentilta 26 vähennetään 1 000 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Soinin ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 2 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 81 Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot ja luku 90 Suomen maksuosuudet Euroopan unionille hyväksytään.

Pääluokka 29
Opetusministeriön hallinnonala

Luku 01 Opetusministeriö, luku 05 Kirkollisasiat, luku 10 Yliopisto-opetus ja -tutkimus, luku 60 Ammatillinen koulutus, luku 88 Tiede ja luku 90 Taide ja kulttuuri hyväksytään.

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Luku 10 Maaseudun kehittäminen, luku 30 Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu sekä luku 40 Kala-, riista- ja porotalous hyväksytään.

Luku 60 Metsätalous

Keskustelu:

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 42 lisätään 1 200 000 euroa metsäkeskusten menoihin irtisanomisten estämiseksi lisätalousarvioaloitteen n:o 111 mukaisesti.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Essayahin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Sari Essayah ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että momentille 42 lisätään 1 200 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Essayahin ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 102 jaa- ja 48 ei-ääntä; poissa 49.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 63 Metsähallitus hyväksytään.

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Luku 01 Liikenne- ja viestintäministeriö hyväksytään.

Luku 24 Tiehallinto

Keskustelu:

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että momentille 21 lisätään 30 000 000 euroa perustienpitoon lisätalousarvioaloitteen n:o 116 mukaisesti.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Timo Soini ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 30 000 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Soinin ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 92 jaa- ja 59 ei-ääntä; poissa 48.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 30 Merenkulkulaitos ja luku 32 Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen hyväksytään.

Luku 40 Ratahallintokeskus

Keskustelu:

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että momentille 21 lisätään 20 000 000 perusradanpitoon lisätalousarvioaloitteen n:o 118 mukaisesti.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Timo Soini ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 20 000 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Soinin ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 96 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 60 Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet

Keskustelu:

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että momentille 64 lisätään vastalauseen mukaisesti 100 000 euroa saariston yhteysalusliikennepalvelujen turvaamiseen.

Pentti Tiusanen /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Pentti Tiusasen kannattamana ehdottanut, että momentille 64 lisätään 100 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kuopan ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 38.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 99 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 32
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

Luku 20 Teknologia- ja innovaatiopolitiikka, luku 30 Yrityspolitiikka, luku 60 Energiapolitiikka ja luku 70 Omistajapolitiikka hyväksytään.

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Luku 01 Sosiaali- ja terveysministeriö, luku 10 Säteilyturvakeskus, luku 11 Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus, luku 13 Työsuojelun piirihallinto ja luku 18 Sairausvakuutus hyväksytään.

Luku 19 Eläkevakuutus

Keskustelu:

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 60 lisätään 10 000 000 euroa sotiemme veteraanien ylimääräiseen budjettiperusteiseen tukeen eduskunnan 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi lisätalousarvioaloitteen n:o 124 mukaisesti.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Essayahin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Sari Essayah ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että momentille 60 lisätään 10 000 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Essayahin ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 39.

( Ään. 11 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 22 Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot, luku 28 Muu toimeentuloturva, luku 32 Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto sekä luku 33 Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot hyväksytään.

Pääluokka 34
Työministeriön hallinnonala

Luku 01 Työhallinto, luku 05 Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus, luku 06 Työvoimapolitiikan toimeenpano ja luku 99 Työministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 35
Ympäristöministeriön hallinnonala

Luku 10 Ympäristön suojelu, luku 20 Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu, luku 30 Asumisen edistäminen ja luku 99 Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot sekä pääluokan perustelut hyväksytään.

Pääluokka 36
Valtionvelan korot

Luku 01 Euromääräisen velan korko hyväksytään.

Pääluokka 37
Valtionvelan vähentäminen

Luku 01 Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta hyväksytään.

Esitellään tulot.

Osasto 11
Verot ja veronluonteiset tulot

Luku 01 Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot, luku 04 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut, luku 08 Valmisteverot ja luku 10 Muut verot hyväksytään.

Osasto 12
Sekalaiset tulot

Luku 24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala, luku 25 Oikeusministeriön hallinnonala, luku 27 Puolustusministeriön hallinnonala, luku 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala, luku 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala, luku 34 Työministeriön hallinnonala ja luku 39 Muut sekalaiset tulot hyväksytään.

Osasto 13
Korkotulot ja voiton tuloutukset

Luku 03 Osinkotulot hyväksytään.

Yleisperustelut hyväksytään.

Eduskunta yhtyy mietinnön toiseen ponteen sisältyvään ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden n:ot 107—125 hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyy mietinnön kolmanteen ponteen sisältyvän ehdotuksen, että lisätalousarviota sovelletaan 1. päivästä joulukuuta 2006 alkaen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Toinen varapuhemies:

Täysistunto keskeytetään suuren valiokunnan kokouksen johdosta ja sitä jatketaan päiväjärjestyksen 4) asialla kello 15.15.

Täysistunto keskeytetään kello 13.21.

Täysistuntoa jatketaan

kello 15.15

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

4) Valtioneuvoston selonteko suomalaisen sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Saksan, Alankomaiden ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.—30.6.2007

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 8/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään eilen pidetyssä istunnossa tähän istuntoon pöydälle pantu valtioneuvoston selonteko suomalaisen sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Saksan, Alankomaiden ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.—30.6.2007.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puolustusministeri Kääriäisen esittelypuheenvuoron jälkeen käydään keskustelu etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena 5 minuutin puheenvuoroin.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

5) Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Arto Satonen ed. Pentti Tiusasen kannattamana ehdottanut, että asia pannaan pöydälle ensi torstain täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Satosen ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi torstain täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi sekä siirrettäviä lainoja ja myyntihintasaamisia koskevien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 148/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 12/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 39 ja 46 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 214/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 13/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajariitalautakunnasta ja Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 115/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 229/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 255/2006 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys laiksi verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 209/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 173 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 211/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 212/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 158/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laiksi järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 265/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys laiksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 70/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys laiksi pakkokeinolain 5 luvun 12 §:n ja 6 luvun 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 17/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 225/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 22/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 86/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 36/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

20) Hallituksen esitys valtion eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 173/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 37/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

21) Hallituksen esitys yrittäjän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 197/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 38/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

22) Hallituksen esitys työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 91/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

23) Talousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Talousarvioaloite  TAA 1575—1580/2006 vp

Talousarvioaloitteet lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain 35 ja 90 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta, valtiontilintarkastajien johtosäännön kumoamisesta sekä eduskunnan päätökseksi Eduskunnan kirjaston johtosäännön 5 §:n ja eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 71/2006 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 2/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 10/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

25) Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 153/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tullitutkintatietokannan perustamisen osalta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja tullilain 23 b ja 24 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 213/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys laeiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 201/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 18/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys laeiksi kihlakunnansyyttäjästä annetun lain, Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjästä annetun lain ja yleisistä syyttäjistä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 84/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 19/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäymiskaaren 24 luvun muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 85/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 20/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

30) Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 133/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys maatalousyrittäjän eläkelaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 196/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 42/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

32) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 17 §:n sekä maatalousyrittäjien eläkelain 16 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 132/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 11/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 17.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen