Täysistunnon pöytäkirja 121/2012 vp

PTK 121/2012 vp

tarkistettu versio 2.0

121. TIISTAINA 4. JOULUKUUTA 2012

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (14.02—15.54).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 23 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Juho Eerola /ps (e)
 • Markku Eestilä /kok
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Elsi Katainen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Krista Kiuru /sd
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Eero Lehti /kok (e)
 • Silvia Modig /vas (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Krista Kiuru /sd (14.17)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 29.11.2012 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 69/2012 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää Sofia Vikman vapautusta tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaali toimitetaan huomenna keskiviikkona 5.12.2012 kello 14 alkavan täysistunnon jälkeen pidettävässä päivän toisessa täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (elinkeinoministeri Vapaavuori)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 3/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Esitellään ministeri Jan Vapaavuoren selvitys sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

2) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ulkoasiainministeri Tuomioja, ympäristöministeri Niinistö)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 4/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Esitellään ministeri Erkki Tuomiojan ja ministeri Ville Niinistön ilmoitukset muutoksista sidonnaisuuksiinsa. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 172/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Kyproksen kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 173/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 174/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, hätäkeskustoiminnasta annetun lain 30 §:n muuttamisesta ja valtion virkamieslain 35 §:n 2 momentin kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 123/5/2012

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 4 §:n sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Asian käsittely keskeytettiin 30.11.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 120/5/2012

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle verotusta koskevaa ennakkopäätösvalitusta, verotusmenettelyä ja muutoksenhakua verotuksessa koskeviksi säännöksiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 17 luvun muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 158/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 123/2/2012

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 123/3/2012

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta sekä lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2012 vp

Lakialoite  LA 2/2011 vp

Toimenpidealoite  TPA 9/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 123/4/2012

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 171/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Perustuslain mukaan lakiehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 137/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.12.2012 pidettävään toiseen täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 132/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.12.2012 pidettävään toiseen täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi opintotuen muutoksenhakulautakunnasta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 99/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.12.2012 pidettävään toiseen täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta sekä asumistukilain 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 115/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2012 vp

Lakialoite  LA 48/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.12.2012 pidettävään toiseen täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 5.12.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 15.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen