Täysistunnon pöytäkirja 121/2014 vp

PTK 121/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

121. PERJANTAINA 28. MARRASKUUTA 2014

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.05—13.27).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa olevaksi seuraava edustaja (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

  • Pentti Oinonen /ps (s)
  • Raimo Piirainen /sd (s)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 27.11.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 259—282/2014 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 829, 833, 835—838, 840, 842, 851, 855, 866/2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kielilain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 206/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 27.11.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 120/3/2014

Keskustelussa on Olli Immonen Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 157, ei 38; poissa 4.

( Ään. 1 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 25.11.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 118/16/2014

Keskustelussa on Timo Kalli Esko Kivirannan kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Keskustelussa on Ari Jalonen Ville Vähämäen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus toimii siten, että Suomen luotettavan ja turvallisen taksijärjestelmän toimintaedellytykset turvataan sekä maaseudulla että kaupungissa."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Timo Kallin ja Ari Jalosen ehdotukset ovat erillisiä, joten niistä molemmista äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 87, tyhjiä 1; poissa 2.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 87; poissa 2.

( Ään. 3 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 165/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 25.11.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 118/28/2014

Keskustelussa on Juha Rehula Anu Vehviläisen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Keskustelussa on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle:

Juha Rehula Anu Vehviläisen kannattamana: "Hallituksen esittämä lapsilisäleikkaus on osoitus hallituksen epäonnistuneesta talous- ja työllisyyspolitiikasta sekä epäoikeudenmukaisesta perhepolitiikasta. Edellä olevan perusteella eduskunta toteaa, että pääministeri Stubbin hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Hanna Mäntylä Johanna Jurvan kannattamana: "Tehdessään lapsilisäleikkauksen hallitus osoittaa välinpitämättömyyttä suomalaisten perheiden tilanteesta. Lapsilisän leikkaaminen on hallitukselta selkeä arvovalinta, jota perussuomalaiset eivät voi hyväksyä. Edellä olevan perusteella eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään lakiehdotuksesta.

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen

jaa 100, ei 98; poissa 1.

( Ään. 4 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on äänestettävä tehdyistä epäluottamuslause-ehdotuksista.

Ensin äänestetään Juha Rehulan ehdotuksesta Hanna Mäntylän ehdotusta vastaan ja sitten siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Juha Rehulan ehdotuksesta Hanna Mäntylän ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Hanna Mäntylän ehdotuksen äänin

jaa 139, ei 58, tyhjiä 1; poissa 1.

( Ään. 5 )

2) Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 100, ei 97; poissa 2.

( Ään. 6 )

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 13/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 25.11.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 118/32/2014

Keskustelussa on Martti Mölsä Pirkko Mattilan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 120, ei 72; poissa 7.

( Ään. 7 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi; Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 128/2014 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 234/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2014 vp

Lakialoite  LA 22, 73/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 26.11.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 119/9/2014

Yleiskeskustelussa on Ville Vähämäki Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 3 sisältyvät lakiehdotukset.

Timo Kalli on Jari Lepän kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 2 sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksyttiin.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Onko edustaja Karimäki pyytämässä puheenvuoroa? (Johanna Karimäki: Kyllä, arvoisa puhemies!) — Edustaja Karimäki, olkaa hyvä.

Johanna Karimäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Teen esityksen, että 2. lakiehdotuksen liitteen verotaulukko 2 saa sen muodon, kuten vastalauseessa 1 on esitetty.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä ehdotuksenne taitaa liittyä tämän lain yksityiskohtaiseen käsittelyyn. (Johanna Karimäki: Kyllä!) Nyt päätetään ensin käsittelyn pohjasta.

__________

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjaa koskevista ehdotuksista on äänestettävä. Ensin äänestetään Ville Vähämäen ehdotuksesta Timo Kallin ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta Timo Kallin ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Timo Kallin ehdotuksen äänin

jaa 157, ei 40, tyhjiä 1; poissa 1.

( Ään. 8 )

2) Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 122, ei 76; poissa 1.

( Ään. 9 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Hallituksen esityksiin sisältyvä 1. lakiehdotus

Lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko

Ville Vähämäki /ps:

Kunnioitettu puhemies! Teen vastalauseen 3 mukaisen muutosehdotuksen.

Maria Lohela /ps:

Herra puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen liitteenä olevan verotaulukon mietinnön mukaisena äänin

jaa 160, ei 38; poissa 1.

( Ään. 10 )

Hallituksen esityksiin sisältyvä 2. lakiehdotus

2 §

Ville Vähämäki /ps:

Puhemies! Teen vastalauseen 3 mukaisen pykälän poistoehdotuksen.

Maria Lohela /ps:

Herra puhemies! Kannatan.

Johanna Karimäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, että 2. lakiehdotuksen liitteen verotaulukko 2 saa sen muodon, kuten vastalauseessa 1 on esitetty.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Arvoisa edustaja, olette jälleen etuajassa, se on tulossa hiukan myöhemmin. (Naurua) Koetan laittaa muistiin, että sitten kun oikea kohta on, teillä on puheenvuoropyyntö. (Hälinää — Puhemies koputtaa)

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä pykälän poistamista koskevasta Ville Vähämäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 2. lakiehdotuksen 2 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 160, ei 38; poissa 1.

( Ään. 11 )

8 a §

Ville Vähämäki /ps:

Puhemies! Teen vastalauseen 3 mukaisen muutosehdotuksen.

Maria Lohela /ps:

Herra puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 2. lakiehdotuksen 8 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 160, ei 38; poissa 1.

( Ään. 12 )

Lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko 2

Ville Vähämäki /ps:

Puhemies! Teen vastalauseen 3 mukaisen taulukkomuutosehdotuksen.

Maria Lohela /ps:

Herra puhemies! Kannatan.

Johanna Karimäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, että 2. lakiehdotuksen liitteen verotaulukko 2 saa sen muodon, kuten vastalauseessa 1 on esitetty.

Outi Alanko-Kahiluoto /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Eero Reijonen /kesk:

Herra puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään Ville Vähämäen ehdotuksesta Timo Kallin ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Johanna Karimäen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta ehdotuksesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta Timo Kallin ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Timo Kallin ehdotuksen äänin

jaa 158, ei 38, tyhjiä 2; poissa 1.

( Ään. 13 )

2) Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta Johanna Karimäen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Johanna Karimäen ehdotuksen äänin

jaa 116, ei 79, tyhjiä 3; poissa 1.

( Ään. 14 )

3) Äänestyksessä Johanna Karimäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 2. lakiehdotuksen liitteenä olevan verotaulukon 2 mietinnön mukaisena äänin

jaa 179, ei 19; poissa 1.

( Ään. 15 )

Hallituksen esityksiin sisältyvä 3. lakiehdotus

4 §

Ville Vähämäki /ps:

Kunnioitettu puhemies! Teen vastalauseen 3 mukaisen muutosehdotuksen.

Maria Lohela /ps:

Herra puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 3. lakiehdotuksen 4 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 159, ei 38; poissa 2.

( Ään. 16 )

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 204/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 22/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 26.11.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 119/16/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

1. lakiehdotuksen 4 luvun 7 §

Terhi  Peltokorpi /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen pykälämuutosehdotuksen.

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Peltokorven tekemää esitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Terhi Peltokorpi on Juha Rehulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Terhi Peltokorven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen 4 luvun 7 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 100, ei 61, tyhjiä 37; poissa 1.

( Ään. 17 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisina.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp)

Ensimmäinen käsittely

Muu asia  M 10/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Valiokunta ehdottaa, että kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset hylätään. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 27.11.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 120/2/2014

Yleiskeskustelussa on Jani Toivola Silvia Modigin kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt äänestetään 1. lakiehdotusta koskevista ehdotuksista.

Joka yhtyy valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi hyväksytty Jani Toivolan ehdotus.

Vastalauseeseen sisältyvän pohjaehdotuksen hyväksyminen merkitsee samalla sitä, että eduskunta hyväksyy 1. lakiehdotuksen 1, 108 ja 115 §:n vastalauseen mukaisina.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi Jani Toivolan ehdotuksen äänin

jaa 92, ei 105; poissa 2.

( Ään. 18 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Siirrytään 1. lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Hyväksytyn menettelytavan mukaisesti eduskunta hyväksyi 1, 108 ja 115 §:n vastalauseen mukaisina.

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen vastalauseen mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 2. ja 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kun valiokunnan ehdotusta ei ole hyväksytty muuttamattomana, asia lähetetään suureen valiokuntaan.

8) Hallituksen vuosikertomus 2013; Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2013 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Ainoa käsittely

Kertomus  K 12/2014 vp

Kertomus  K 16/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 7/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 217/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä yleisistä satamista annetun lain sekä kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 236/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 25/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 196/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 19/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 195/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 20/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 242/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 164/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2014 vp

Lakialoite  LA 46/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

15) Valtioneuvoston periaatepäätös 18 päivänä syyskuuta 2014 Fennovoima Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitoksen ja voimalaitoksen toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien rakentamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 6/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 21/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 2.12.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen