Täysistunnon pöytäkirja 122/2008 vp

PTK 122/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

122. TIISTAINA 9. JOULUKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (21.24—22.17).

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 206/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2008 vp

Lakialoite  LA 9, 45, 72, 126/2007 vp, 14, 34, 41, 80/2008 vp

Toimenpidealoite  TPA 50, 51/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 123/6/2008

2) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain sekä kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 188/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta annetun lain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 215/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 163/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 25/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 208/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 26/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 209/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 27/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 ja 8 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 210/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 28/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 211/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 29/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 22.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​