Täysistunnon pöytäkirja 122/2010 vp

PTK 122/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

122. TIISTAINA 30. MARRASKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (13.59—15.58), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.58—16.59 ja 19.23—21.20) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (16.59—19.23).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 35 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (e)
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Risto Autio /kesk
 • Pekka Haavisto /vihr (e)
 • Juha Hakola /kok (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Kimmo Kiljunen /sd (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Juha Mieto /kesk (e)
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Lauri Oinonen /kesk (e)
 • Heikki A. Ollila /kok (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Tuulikki Ukkola /kok (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Susanna Huovinen /sd (14.21)
 • Petri Pihlajaniemi /kok (14.23)
 • Reijo Laitinen /sd (14.24)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (15.15)
 • Mikko Alatalo /kesk (15.44)
 • Juha Korkeaoja /kesk (15.54)
 • Eero Reijonen /kesk (17.24)

__________

Valtioneuvoston tiedonannot

Puhemies:

Valtioneuvosto on tänään 30.11.2010 antanut eduskunnalle tiedonannon Irlannille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta (VNT 2/2010 vp).

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 25.11.2010 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 46—48/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioista U 46 ja 47 valtiovarainvaliokunnan sekä

asiasta U 48 liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Tuottava ja uudistuva Suomi — Digitaalinen agenda vuosille 2011—2020

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 10/2010 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston selonteko 10.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan on annettava lausunto.

Viestintäministeri Suvi Lindénin esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. (Hälinää — Puhemies koputtaa)

Arvoisat edustajat, jos on sattunut myöhästymään täysistunnosta, ei se tarkoita sitä, että jäädään käytäville keskustelemaan, vaan istutaan paikalleen.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys vuoden 2010 neljänneksi lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 227/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 44/2010 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 114—128/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 123/1/2010

3) Hallituksen esitys laiksi talousneuvos-tosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 265/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 266/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys SSDR-ohjelmistoradioteknologiaa koskevan Suomen, Ranskan, Italian, Puolan, Espanjan, Ruotsin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tutkimus- ja kehitystiedon vaihtoa koskevan sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 267/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti puolustusvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta ja laiksi pienpuun energiatuesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 270/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi kalastuslain muuttamisesta ja kalastuslain muuttamisesta annetun lain 108 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 271/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

8) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 272/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

9) Hallituksen esitys laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 273/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys asian uudelleen käsittelyä koskevien säännösten muuttamiseksi sosiaaliturvaetuuksia koskevassa lainsäädännössä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 274/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laeiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 268/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

12) Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 269/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys jäteverolaiksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 43/2010 vp

Lakialoite  LA 133/2007 vp, 128/2008 vp, 91, 100, 116/2009 vp

Toimenpidealoite  TPA 37/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 48 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 252/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 24/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laiksi Suomen säädöskokoelmasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 25/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b §:n 4 momentin kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 145/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 26/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys laeiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 1 a §:n, taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain ja Valtion taidemuseosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 189/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 178/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 28/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Lakialoite laiksi eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 84/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 10/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain 2 luvun 1 a §:n ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 240/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 11/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 9/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 123/2/2010

24) Hallituksen esitys laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä sekä Verohallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 163/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 45/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden Investointipankin välisen isäntämaasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuulu-vien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 229/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 46/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

26) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2009

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 20/2010 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 8/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 2.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys laiksi selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 234/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 215/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 20/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys laiksi luopumiseläkelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 191/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 19/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

30) Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 243/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 33/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 198/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

32) Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain 98 ja 103 §:n sekä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 242/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 35/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

33) Hallituksen esitys laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 156/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 36/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

34) Hallituksen esitys työeläkelakien yrittäjän määritelmää koskeviksi säännöksiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 135/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 38/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

35) Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 99/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 11/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 2.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 1.12.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 21.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen