Täysistunnon pöytäkirja 122/2013 vp

PTK 122/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

122. PERJANTAINA 29. MARRASKUUTA 2013

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.03—13.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 45 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (e)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Heikki Autto /kok (p)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Mikael Jungner /sd (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Pertti Salolainen /kok
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jani Toivola /vihr
 • Ari Torniainen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Pauliina Viitamies /sd (e)
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Tuomo Puumala /kesk (13.20)
 • Pertti Salolainen /kok (13.22)

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 884, 892, 948, 966, 975, 982—984, 986, 988—991, 993—995, 998, 999, 1011, 1019, 1029, 1037/2013 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaanpanosta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 156/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain 25 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 175/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Energiavirastosta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 29/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi säätiön valvontamaksusta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 137/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain sekä kiinteistörekisterilain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 159/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 158/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 12/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

8) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2012

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 6/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 30/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

9) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2012

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 16/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 31/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

10) Kansallinen energia- ja ilmastostrategia: Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 20. päivänä maaliskuuta 2013

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 32/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 3.12.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen