Täysistunnon pöytäkirja 123/2008 vp

PTK 123/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

123. KESKIVIIKKONA 10. JOULUKUUTA 2008

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.00—15.13 ja 15.31—17.02), toinen varapuhemies Johannes Koskinen (17.02—19.01) ja puhemies Sauli Niinistö (19.01—20.16).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Marko Asell /sd
 • Tuija Brax /vihr
 • Merikukka Forsius /kok
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Katja Taimela /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Stefan Wallin /r
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Henna Virkkunen /kok
 • Pertti Virtanen /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Kimmo Kiljunen /sd (15.30)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (15.32)
 • Outi Mäkelä /kok (16.12)
 • Satu Taiveaho /sd (16.36)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.12. edustaja

 • Jan Vapaavuori /kok

10. ja 11.12. edustaja

 • Heidi Hautala /vihr

10.—12.12. edustaja

 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10.12. edustajat

 • Janina Andersson /vihr
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Ville Niinistö /vihr

10.—12.12. edustaja

 • Mikko Alatalo /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Merentutkimuslaitoksen toimintojen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi 9.12.2008 pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa.

PTK 121/6/2008

Keskustelussa on ed. Saara Karhu ed. Pentti Tiusasen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään, ja tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin on päätettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 86, ei 67; poissa 46.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Mietintöön sisältyvät 2.—4. lausumaehdotus hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä ed. Saara Karhun lausumaehdotuksesta. Se ja mietintöön sisältyvä 1. lausumaehdotus ovat vastakkaisia, joten niistä äänestetään toisiaan vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän 1. lausumaehdotuksen äänin

jaa 90, ei 66; poissa 43.

( Ään. 2 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi 9.12.2008 pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa.

PTK 121/8/2008

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Marjaana Koskisen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 99, ei 64; poissa 36.

( Ään. 3 )

( liite2 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 189/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi 9.12.2008 pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa.

PTK 121/9/2008

Keskustelussa on ed. Marjaana Koskinen ed. Erkki Virtasen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Marjaana Koskisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 54; poissa 38.

( Ään. 4 )

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 166/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2008 vp

Lakialoite  LA 28, 94/2007 vp, 8/2008 vp

Toimenpidealoite  TPA 5/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta. Keskustelu asiasta päättyi 9.12.2008 pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa.

PTK 121/10/2008

Keskustelussa on ed. Marjaana Koskinen ed. Anneli Kiljusen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksyttiin.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Marjaana Koskisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 97, ei 66; poissa 36.

( Ään. 5 )

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 23/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi 9.12.2008 pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa.

PTK 121/12/2008

Keskustelussa on ed. Jouko Skinnari ed. Sirpa Paateron kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 106, ei 55; poissa 38.

( Ään. 6 )

( liite3 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 206/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2008 vp

Lakialoite  LA 9, 45, 72, 126/2007 vp, 14, 34, 41, 80/2008 vp

Toimenpidealoite  TPA 50, 51/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 9.12.2008 pidetyssä toisessa täysistunnossa.

PTK 122/1/2008

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

43 a — 43 c, 46 ja 55 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

63 §, jota ei ole mietinnössä

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä sillä on vastalauseessa 1. Tämä koskee puun myyntiä hankintamyyntinä, ja siinä esitetään, että verovapaa määrä nostetaan 125 kuutiosta 250 kuutioon.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 63 §:ää, äänin

jaa 151, ei 11; poissa 37.

( Ään. 7 )

111 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Hallituksen esitykseen sisältyvien 2.—4. lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Täysistunto keskeytetään valtiovarainvarainvaliokunnan kokouksen takia ja sitä jatketaan kello 15.30.

Täysistunto keskeytettiin kello 15.13.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 15.31

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

7) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2007

Ainoa käsittely

Kertomus  K 15/2008 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 6/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys suomalaisille pankeille myönnettävistä väliaikaisista valtiontakauksista

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 181/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 125/1/2008

9) Hallituksen esitys laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 163/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 25/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 208/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 26/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 11)—13) asiasta.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 209/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 27/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely. [Keskustelu sallittu 10) asian yhteydessä.]

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 ja 8 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 210/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 28/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely. [Keskustelu sallittu 10) asian yhteydessä.]

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 211/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 29/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely. [Keskustelu sallittu 10) asian yhteydessä.]

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys riita-asioiden oikeuspaikkaa koskevien säännösten muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 70/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys laiksi lukiolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 98/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laiksi vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 193/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 15/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 171/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 20.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen