Täysistunnon pöytäkirja 123/2009 vp

PTK 123/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

123. TORSTAINA 10. JOULUKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.03—18.08) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (18.08—20.06).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 25 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk (e)
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr (s)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Heli Paasio /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd (s)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Sirpa Paatero /sd (16.55)
 • Ilkka Kanerva /kok (17.04)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 258/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 54/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. (Hälinää — Puhemies koputtaa)

Mutta nyt jatketaan käsittelyä vasta, kun edustajat ottavat paikkansa tässä salissa.

Puhemies:

Ed. Päivi Räsänen on ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan. Kun ehdotuksen hyväksyminen keskeyttäisi asian ensimmäisen käsittelyn, on ensin tehtävä päätös tästä ehdotuksesta. Pyydän sen vuoksi seuraavia puhujia lausumaan käsityksensä valiokuntaan lähettämisestä.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotus on erittäin perusteltu. Ajattelin aivan samaa asiaa, kun ed. Rehula valiokunnan puheenjohtajana puhui tästä asiasta, ja, arvoisa puhemies, kannatan tätä ja kannatan tätä nimenomaan akateemisesti sivistyneenä kansalaisena, koska kysymys ei ole todellakaan yliopistojen mollaamisesta vaan perustuslaista.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Jos nyt kuitenkin sittenkin lausuisin tästä jotakin. Minä olen sitä mieltä, että tässä liikutaan ilmiselvästi raja-alueella ja kumpikin ratkaisu olisi mahdollinen, mutta katson kuitenkin, että asian luonteen vuoksi ja asian nopean etenemisen tarpeen vuoksi tähän toimenpiteeseen ei ole tarpeellista ryhtyä.

Antti Vuolanne /sd:

Arvoisa puhemies! Nyt kun kannatettu ehdotus perustuslakivaliokuntaan lähettämisestä on tehty, niin otan kannan, että kannatan lähettämistä.

Krista Kiuru /sd:

Arvoisa puhemies! Tässä keskustelussa ovat tulleet ilmi ne seikat, miksi asia pitäisi vielä perustuslakivaliokunnassa tutkia. Kannatan omalta osaltani esitystä.

Satu Taiveaho /sd:

Arvoisa puhemies! Jo sosiaali- ja terveysvaliokunnassa sosialidemokraatit kannattivat sitä esitystä, että tämä olisi perustuslakivaliokuntaan lähetetty, ja ilman muuta myös tässä yhteydessä annamme tälle esitykselle tuen.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan perustuslakivaliokuntaan lähettämistä.

Keskustelu asian lähettämisestä valiokuntaan päättyi.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 124/3/2009

3) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 224/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 55/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n ja 8 luvun 9 §:n, osuuskuntalain sekä vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 238/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 29/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 124/2/2009

5) Hallituksen esitys kuntajakolaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 124/1/2009

7) Hallituksen esitys käräjäoikeuslain sekä eräiden käräjäoikeuksien asiallista toimivaltaa koskevien säännösten muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 227/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 18/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 247/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 30/2009 vp

Lakialoite  LA 55/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 249/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 31/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi rautatielain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 207/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 32/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain, Finanssivalvonnasta annetun lain sekä Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 187/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 28/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 253/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 12/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 115/2009 vp (Erkki Tuomioja /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 217/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 30/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 11.12.2009 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 20.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​