Täysistunnon pöytäkirja 123/2010 vp

PTK 123/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

123. KESKIVIIKKONA 1. JOULUKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—16.00 ja 19.58—21.02), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.00—18.00) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (18.00—19.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 25 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Risto Autio /kesk (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Kimmo Kiljunen /sd (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Mikaela Nylander /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heikki A. Ollila /kok (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Tuulikki Ukkola /kok (e)
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Henna Virkkunen /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Henna Virkkunen /kok (17.20)

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies:

Puhemiesneuvosto on 30.11.2010 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 74—96/2010 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2010 neljänneksi lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 227/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 44/2010 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 114—128/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 30.11.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 122/2/2010

Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Pyydän tekemään muutosehdotukset.

Ehdotukset

Seuraavat lisätalousarviota koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Matti Saarinen /sd Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa hirviaidan rakentamiseen valtatielle 1 tieosuudelle Veikkola—Lohjanharju. (LTA 114)

2. Matti Saarinen /sd Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa Hangon satama-altaan laajentamiseen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. (LTA 115)

3. Matti Saarinen /sd Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa meluesteen rakentamiseen Turunväylälle Veikkolaan. (LTA 116)

4. Matti Saarinen /sd Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa Espoo—Lohja-kaupunkiradan suunnitteluun. (LTA 117)

5. Matti Saarinen /sd Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa valtatien 25 peruskorjaukseen tieosuudella Mustio—Meltola. (LTA 118)

6. Matti Saarinen /sd Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 2 Karkkila—Jokioinen-tieosuuden peruskunnostukseen. (LTA 119)

7. Matti Saarinen /sd Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa Klaukkalan ohitustien rakennustöiden aloittamiseen. (LTA 120)

8. Matti Saarinen /sd Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 45 000 000 euroa Hanko—Hyvinkää-radan sähköistykseen. (LTA 121)

9. Merja Kyllönen /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee tehostetun työllisyysohjelman ja esittää siihen tarvittavan rahoituksen lisätalousarviona eduskunnalle." (Vastalause)

Päätökset

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 40, tyhjiä 1; poissa 47.

( Ään. 1 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 124, ei 36, tyhjiä 1; poissa 38.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 128, ei 34; poissa 37.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 122, ei 40; poissa 37.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 128, ei 37, tyhjiä 1; poissa 33.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 129, ei 37; poissa 33.

( Ään. 6 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 34; poissa 32.

( Ään. 7 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 123, ei 42; poissa 34.

( Ään. 8 )

Äänestyksessä ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 65; poissa 30.

( Ään. 9 )

Puhemies:

Eduskunta on hyväksynyt lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2010 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 30.11.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 122/23/2010

Keskustelussa on ed. Pentti Tiusanen ed. Erkki Virtasen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi niin, että ei-yleishyödyllisten yhtiöiden voitontavoittelu asumisoikeusyhtiöillä estetään ja kehitetään lainsäädäntöä lisäämällä asumisoikeusasukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimivaltaa ja mahdollisuuksia valvoa asumisoikeusyhtiöiden toimintaa ja omistusjärjestelyjä. Erityisesti on turvattava se, että peruskorjausrahastoon rahastoidut asukkaiden varat tuloutetaan alentamaan asukkaiden rahoitusvastiketta."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 65; poissa 31.

( Ään. 10 )

Asian käsittely päättyi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

3) Valtioneuvoston tiedonanto Irlannille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 2/2010 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston tiedonanto 2.

Pääministeri Mari Kiviniemen esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Kun keskustelu on päättynyt, esitän työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Saatuaan tiedonannon eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen." Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 124/1/2010

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

4) Hallituksen esitys laiksi valtion vesiväyläpalvelujen määräaikaisesta turvaamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 213/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 215/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 20/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä sekä Verohallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 163/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 45/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden Investointipankin välisen isäntämaasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-sesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 229/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 46/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 234/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi luopumiseläkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 191/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 19/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 243/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 33/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 198/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain 98 ja 103 §:n sekä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 242/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 35/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 156/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 36/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys työeläkelakien yrittäjän määritelmää koskeviksi säännöksiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 38/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

15)  Laki tekijänoikeuslain 58 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 106/2010 vp (Jouko Laxell /kok)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 §:n kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 160/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 137/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 37/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 2.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 255/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 2.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 90/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2010 vp

Lakialoite  LA 33/2007 vp, 98/2008 vp, 5/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 54/2008 vp, 19, 29/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 2.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 138/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2010 vp

Lakialoite  LA 81/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 2.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 2.12.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 21.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen