Täysistunnon pöytäkirja 123/2013 vp

PTK 123/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

123. TIISTAINA 3. JOULUKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.02—15.59) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.59—16.20).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Heikki Autto /kok (p)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Olli Immonen /ps
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Arto Satonen /kok (e)
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Timo Soini /ps
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pauliina Viitamies /sd (e)
 • Peter Östman /kd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Tuula Peltonen /sd (14.19)
 • Raija Vahasalo /kok (14.21)
 • Jouko Jääskeläinen /kd (14.32)
 • Markus Mustajärvi /vr (15.05)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 27.11.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 81, 82/2013 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asioista lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan oikeusasiamiehen vaali

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan oikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1.1.2014 ja päättyy 31.12.2017.

Edustajille on jaettu ote perustuslakivaliokunnan pöytäkirjasta, joka sisältää valiokunnan arvioinnin ilmoittautuneista. Tehtävään ilmoittautuneiden hakemukset ovat olleet nähtävänä keskuskansliassa.

Vaali toimitetaan kuten puhemiehen vaali, siis umpilipuin. Äänestyslipussa saa olla vain valittavan nimi niin selvästi ilmaistuna, ettei epäselvyyttä tarkoitetusta henkilöstä synny. Muunlainen äänestyslippu hylätään. Vaali toimitetaan yhtä uurnaa käyttäen. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä ja niin taitettuna, ettei lipun sisältö ole näkyvissä.

Vaalitoimituksessa avustamaan pyydän seuraavat edustajat: Outi Mäkelä, Sirpa Paatero, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Anne Kalmari.

Vaalitoimitus alkoi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Äänestyksen tulos julistetaan.

Sihteeri luki:

Äänestyksessä on ääniä saanut: Petri Jääskeläinen 159 ääntä. Lisäksi on jätetty 1 tyhjä vaalilippu sekä vaalilippu, johon on merkitty nimi Heinäluoma, mutta kun tämänniminen henkilö ei ole ilmoittautunut tehtävään, on sanottu lippu hylätty.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kun oikeustieteen tohtori Petri Jääskeläinen on saanut äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä, on hänet valittu eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävään toimikaudeksi, joka alkaa 1.1.2014 ja päättyy 31.12.2017.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi säätiön valvontamaksusta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain sekä kiinteistörekisterilain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 158/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 12/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2012

Ainoa käsittely

Kertomus  K 6/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 30/2013 vp

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

6) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2012

Ainoa käsittely

Kertomus  K 16/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 31/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2013 vp

Lakialoite  LA 52/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 124/1/2013

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 182/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 173/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 18/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 189/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kansallisgalleriasta ja kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 3 ja 10 §:n muuttamisesta; Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kansallisgalleriasta ja kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 3 ja 10 §:n muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 72/2013 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2013 vp

Hallituksen esitys  HE 187/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Laki henkilötietolain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 68/2013 vp (Martti Mölsä /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

14) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 69/2013 vp (Mika Lintilä /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 106/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 178/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2013 vp

Lakialoite  LA 7, 8/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

17) Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 14/2013 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 8/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 75/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 13/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta ja eräiden metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain säännösten kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 135/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 14/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 119/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 15/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lukiolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 118/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laik- si rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 103/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laik- si työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi; Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 90/2013 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 90/2013 vp

Hallituksen esitys  HE 176/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2013 vp

Lakialoite  LA 50/2011 vp, 9, 62/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 10 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 174/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 33/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja sähkömarkkinalain 88 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 157/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 34/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 144/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 16/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilintarkastuslain sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 21 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 191/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 35/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 4.12.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 16.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen