Täysistunnon pöytäkirja 123/2014 vp

PTK 123/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

123. KESKIVIIKKONA 3. JOULUKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.08—15.28), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.28—17.59 ja 20.01—21.22) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.59—20.01).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 21 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • James Hirvisaari /m11
 • Olli Immonen /ps (s)
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Merja Kuusisto /sd
 • Elina Lepomäki /kok (e)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Pertti Salolainen /kok
 • Kristiina Salonen /sd (s)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eila Tiainen /vas (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Peter Östman /kd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Pertti Salolainen /kok (14.24)
 • Sampsa Kataja /kok (14.24)
 • Pauliina Viitamies /sd (14.32)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (14.32)
 • Merja Kuusisto /sd (15.09)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston periaatepäätös 18 päivänä syyskuuta 2014 Fennovoima Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitoksen ja voimalaitoksen toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien rakentamisesta

Ainoa käsittely

Muu asia  M 6/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 21/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö, jossa ehdotetaan, että valtioneuvoston periaatepäätös jää sellaisenaan voimaan.

Talousvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Tämän jälkeen puheenvuoron käyttää elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

Ennakolta varatut puheenvuorot käydään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä. Niiden pituus on myös enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät nekin enintään tuon saman 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 125/6/2014

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 31/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n ja arkistolain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 187/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 32/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä sekä takuueläkkeestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 125/5/2014

6) Pohjoismaiden neuvosto Suomen valtuuskunta toimintakertomus 2013

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 14/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 15/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 130/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

8) Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan raportti 2014

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 15/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 8/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 251/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 26/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 241/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 13/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 249/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 14/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 186/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 255/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, työsopimuslain 13 luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja työttömyysturvalain 7 luvun 3 §:n 3 momentin kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 198/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 10/2014 vp

Lakialoite  LA 66, 78/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 36/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 280/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 15/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 281/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 16/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

17) Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vah- vistamisesta annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp)

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 10/2013 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 2/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 4.12.2014 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 21.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen