Täysistunnon pöytäkirja 124/2005 vp

PTK 124/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

124. KESKIVIIKKONA 23. MARRASKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Esa Lahtela /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Reijo Paajanen /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Raija Vahasalo /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.11. edustaja

 • Eero Heinäluoma /sd

23. ja 24.11. edustaja

 • Matti Väistö /kesk

23.—25.11. edustaja

 • Tuija Brax /vihr

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23.11. edustaja

 • Irina Krohn /vihr

23. ja 24.11. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

23.11. edustajat

 • Janina Andersson /vihr
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Arto Bryggare /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Jere Lahti /kok
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Pia Viitanen /sd

23. ja 24.11. edustaja

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk

23.—25.11. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2005 vp

Lakialoite  LA 100/2004 vp, 132/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 25. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 126/6/2005

2) Lakialoite laiksi tuloverolain 31 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 164/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 26. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakialoitteeseen 164/2003 vp sisältyvä lakiehdotus sekä valtiovarainvaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 2. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 126/7/2005

3) Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 94, 136/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 27. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakialoitteisiin n:ot 94 ja 136 sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakialoitteisiin sisältyvän lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 136 §:n sekä perintö- ja lahjaverolain 24 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 30. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi tullilain 9 a §:n kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 195/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 31. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys eräiksi kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuutta parantaviksi säännöksiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 19, jossa ehdotetaan hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen hyväksymistä sekä 2. ja 3. lakiehdotuksen hylkäämistä. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan 1. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy hallintovaliokunnan ehdotukseen 2. ja 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain 22 luvun 8 §:n, verontilityslain 13 §:n ja kirkon keskusrahastosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 173/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laeiksi Rautatievirastosta ja Ratahallintokeskuksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 148/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 22/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 40/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 189/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2005 vp

Lakialoite  LA 96/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 26. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 126/9/2005

11) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 27. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 126/10/2005

12) Hallituksen esitys laiksi merimieseläkelain 38 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 182/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 28. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

13) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 ja 18 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 191/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 29. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

14) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2004

Ainoa käsittely

Kertomus  K 4/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 10.

Viime perjantain istunnossa keskeytettyä asian käsittelyä jatketaan.

PTK 122/5/2005

Keskustelu päättyy.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2004

Ainoa käsittely

Kertomus  K 10/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 11.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys eräiden verotusmenettelyyn liittyvien säännösten muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 91/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 126/3/2005

18) Hallituksen esitys laiksi rataverolain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 126/4/2005

19) Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämislain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 89/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

20) Hallituksen esitys sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Hallituksen esitys sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi annetun hallituksen esityksen HE 68/2005 vp täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68, 129/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esityksiin n:ot 68 ja 129 pohjautuva 1. lakiehdotus, hallituksen esitykseen n:o 68 sisältyvät 2., 5. ja 6. lakiehdotus sekä hallituksen esitykseen n:o 129 sisältyvä 2. lakiehdotus sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä ehdotetut uudet 7. ja 8. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen n:o 68 sisältyvien 3. ja 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

21) Hallituksen esitys laiksi työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006 ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

22) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2005 vp

Lakialoite  LA 88/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 126/5/2005

23) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 14/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

24) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan kanslian ohjesäännön 32 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 2/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

25) Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2004

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 11/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

26) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus toiminnastaan sekä tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2004

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 13/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys vuoden 2005 toiseksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys vuoden 2005 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 161/2005 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys vuoden 2005 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 161/2005 vp) toisesta täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 161, 171, 185/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2005 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 39—67/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu enintään 5 minuutin puheenvuoroin. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot pääluokittain ja luvuittain. Sen jälkeen esitellään tulot osastoittain ja luvuittain. Sitten esitellään yleisperustelut. Lopuksi esitellään mietinnön kolmas ponsi, joka koskee lisätalousarvioaloitteiden hylkäämistä, sekä neljäs ponsi, joka koskee lisätalousarvion soveltamista.

Yleiskeskustelua pääluokista, osastoista tai yleisperusteluista ei enää sallita, vaan ainoastaan ehdotukset lyhyine perusteluineen.

Menojen yksityiskohtaisessa käsittelyssä puhemiesneuvosto ehdottaa meneteltäväksi siten, että muutosehdotukset tehdään silloin, kun asianomainen pääluokka tai luku esitellään, ja käsitellään asianomaisen luvun tai pääluokan kohdalla. Mikäli pääluokan tai pääluokan jonkin luvun kohdalla muutosehdotuksia ei ole tehty, pääluokka tai luku katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Osastoja koskevat ehdotukset tehdään ja äänestykset suoritetaan vastaavalla tavoin kuin menojen pääluokissa.

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa kirjallisena keskuskansliaan viimeistään huomenna torstaina kello 16.30 mennessä. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät mietinnön vastalauseisiin. Muutosehdotusta, jota ei ole jätetty keskuskansliaan edellä mainittuna aikana, ei oteta käsiteltäväksi, ellei puhemies erityisestä syystä pidä sitä tarpeellisena.

Menettelytapa hyväksytään.

28) Hallituksen esitys laeiksi rikesakkomenettelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta ajoneuvon haltijan vastuun toteuttamiseksi automaattisessa liikennevalvonnassa

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 16/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

29) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2004

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 14/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

30) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 162/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 128/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 19.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​