Täysistunnon pöytäkirja 124/2008 vp

PTK 124/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

124. TORSTAINA 11. JOULUKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.01—18.00) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (18.00—19.00).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa:

 • Marko Asell /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Juha Hakola /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Sari Palm /kd
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Timo Soini /ps
 • Jacob Söderman /sd
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Henna Virkkunen /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Jouko Skinnari /sd (16.24)
 • Olli Nepponen /kok (16.32)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk (17.14)
 • Kari Kärkkäinen /kd (17.40)
 • Antti Vuolanne /sd (18.04)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11. ja 12.12. edustajat

 • Juha Hakola /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jacob Söderman /sd
 • Astrid Thors /r

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

11. ja 12.12. edustajat

 • Sari Palm /kd
 • Arto Satonen /kok

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta isyysvapaan vuoksi:

11. ja 12.12. edustaja

 • Petri Pihlajaniemi /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi lukiolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 98/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 171/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 125/2/2008

4) Hallituksen esitys laiksi vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 193/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 15/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 202/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2008 vp

Lakialoite  LA 123/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 125/4/2008

6) Hallituksen esitys eräiden Jerseyn kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 203/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Päätökset

Sopimukset hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eräiden Guernseyn kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 204/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimukset hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 190/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 196/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 18/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi Maanpuolustuskorkeakoulusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 62/2008 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 5/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 35/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laeiksi lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 168/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 36/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 167/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 37/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 170/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 38/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 194/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 24/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 96/2008 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 212/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

18) Hallituksen esitys Uzbekistanin kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 213/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys patoturvallisuuslaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 214/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

20) Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 131/2008 vp (Sari Palm /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen