Täysistunnon pöytäkirja 124/2013 vp

PTK 124/2013 vp

Tarkistettu versio2.0

124. KESKIVIIKKONA 4. JOULUKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.03—16.00), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.00—16.51 ja 19.26—21.06) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.51—19.26).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Heikki Autto /kok (p)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Mikael Jungner /sd
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Janne Sankelo /kok
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Pauliina Viitamies /sd (e)
 • Peter Östman /kd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Anneli Kiljunen /sd (15.34)
 • Janne Sankelo /kok (15.41)

__________

Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus

Puhemies Eero Heinäluoma:

Esitellään juhlamenojenohjaajan kirjelmä itsenäisyyspäivän ekumeenisesta jumalanpalveluksesta.

Sihteeri luki:

"Juhlamenojenohjaaja

Helsingissä, marraskuun 5. päivänä 2013

Eduskunnan puhemiehelle

Juhlamenojenohjaajana minulla on kunnia välittää Teille, Herra Puhemies, sekä eduskunnan varapuhemiehille ja kansanedustajille valtioneuvoston kutsu saapua Tuomiokirkossa perjantaina, 6. joulukuuta 2013 klo 12 pidettävään Suomen itsenäisyyspäivän ekumeeniseen juhlajumalanpalvelukseen.

Tiina Myllyntausta

Asu: Tumma puku"

"Ceremonimästaren

Helsingfors, den 5 november 2013

Till Riksdagens talman

I egenskap av ceremonimästare har jag härmed äran framföra till Er, Herr Talman, samt till riksdagens vicetalmän och riksdagsledamöterna statsrådets inbjudan till den ekumeniska festgudstjänst, som på Finlands självständighetsdag fredagen, den 6 december 2013 avhålles i Domkyrkan kl. 12.

Tiina Myllyntausta

Klädsel: Mörk kostym"

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pyydän edustajia kokoontumaan Tuomiokirkkoon menoa varten Yliopiston kirjaston edustalle ylihuomenna perjantaina, itsenäisyyspäivänä, kello 11.40.

__________

Venäjän federaation liittoneuvoston puhemies Valentina Matvienkon vierailu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kansanedustajille ilmoitetaan, että Venäjän federaation liittoneuvoston puhemies Valentina Matvienko seurueineen saapuu seuraamaan täysistuntoa tänään noin kello 15.30.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2013 vp

Lakialoite  LA 52/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 3.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 123/7/2013

Keskustelussa on Mika Lintilä Ville Vähämäen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 95, ei 71; poissa 33.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

2) Kansallinen energia- ja ilmastostrategia: Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 20. päivänä maaliskuuta 2013

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 32/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt päätetään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Valiokunnan mietinnön esittelee valiokunnan varapuheenjohtaja Matikainen-Kallström.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 125/2/2013

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 178/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2013 vp

Lakialoite  LA 7, 8/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 13/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 6) ja 7) asiasta.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 125/3/2013

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeik- si metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta ja eräiden metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain säännösten kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 14/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 5) asian yhteydessä.]

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 119/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 15/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 5) asian yhteydessä.]

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 16/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lukiolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laik- si työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi; Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 90/2013 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2013 vp

Hallituksen esitys  HE 176/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2013 vp

Lakialoite  LA 50/2011 vp, 9, 62/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 125/4/2013

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 10 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 174/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 33/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 125/5/2013

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja sähkömarkkinalain 88 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 157/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 34/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilintarkastuslain sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 21 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 191/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 35/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Ainoa käsittely

Kertomus  K 14/2013 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 8/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

16) Laki henkilötietolain 28 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 66/2013 vp (Jukka Kopra /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 5.12.2013 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 21.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen