Täysistunnon pöytäkirja 125/2005 vp

PTK 125/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

125. TORSTAINA 24. MARRASKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Harry Wallin /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Ilkka Kanerva /kok
 • Lauri Kähkönen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

24.11. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

24.11. edustaja

 • Marjaana Koskinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

24.11. edustajat

 • Rakel Hiltunen /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Ahti Vielma /kok

24. ja 25.11. edustajat

 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Irina Krohn /vihr

__________

Toimenpidealoitteet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on 23. päivänä marraskuuta 2005 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 91—107/2005 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys vuoden 2005 toiseksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys vuoden 2005 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 161/2005 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys vuoden 2005 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 161/2005 vp) toisesta täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 161, 171, 185/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2005 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 39—67/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 32. Asian käsittelyssä noudatetaan eduskunnan eilisessä täysistunnossa hyväksymää menettelytapaa. Sen mukaan asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu enintään 5 minuutin puheenvuoroin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 126/2/2005

3) Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2004

Ainoa käsittely

Kertomus  K 11/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 28.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus toiminnastaan sekä tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2004

Ainoa käsittely

Kertomus  K 13/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 29.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2004

Ainoa käsittely

Kertomus  K 14/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 12.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laeiksi rikesakkomenettelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta ajoneuvon haltijan vastuun toteuttamiseksi automaattisessa liikennevalvonnassa

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 126/8/2005

7) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 30. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 31. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Laki autoverolain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 139/2005 vp (Merikukka Forsius /vihr ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

10) Laki eräiden energiayhtiöitten verotuksesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 147/2005 vp (Oras Tynkkynen /vihr)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 21.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen