Täysistunnon pöytäkirja 125/2008 vp

PTK 125/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

125. PERJANTAINA 12. JOULUKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (13.01—13.27) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (15.02—15.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa:

 • Matti Ahde /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Marko Asell /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Juha Hakola /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Anne Kalmari /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Sari Palm /kd
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jacob Söderman /sd
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Antti Vuolanne /sd (13.26)
 • Jacob Söderman /sd  (15.04)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.12. edustajat

 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

11. ja 12.12. edustaja

 • Jukka Mäkelä /kok

12.12. edustajat

 • Janina Andersson /vihr
 • Anni Sinnemäki /vihr

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 775, 804, 807, 813, 814, 818, 823, 825—827, 830, 832, 834—836/2008 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys suomalaisille pankeille myönnettävistä väliaikaisista valtiontakauksista

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 181/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Keskustelu asiasta päättyi 10.12.2008 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 123/8/2008

Keskustelussa on ed. Kari Rajamäki ed. Jukka Gustafssonin kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset kuusi lausumaehdotusta.

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Veijo Puhjon kannattamana tehnyt vastalauseeseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta antoi suostumuksensa valtiontakauksiin mietinnön mukaisesti.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. Ed. Rajamäen 3. ja 4. lausumaehdotus kokonaisuutena ja ed. Kuopan lausumaehdotus ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. Ed. Rajamäen muut lausumaehdotukset ovat erillisiä, joten niistä äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen 3. ja 4. ehdotuksen sekä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen välillä eduskunta hyväksyi ed. Kari Rajamäen 3. ja 4. ehdotuksen äänin

jaa 148, ei 17, tyhjiä 2; poissa 32.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen 3. ja 4. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 64, tyhjiä 1; poissa 33.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen 1. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 64, tyhjiä 1; poissa 33.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen 2. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 100, ei 64, tyhjiä 1; poissa 34.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen 5. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 64, tyhjiä 1; poissa 32.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen 6. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 63, tyhjiä 1; poissa 34.

( Ään. 6 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 171/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 11.12.2008 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 124/3/2008

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

3 § hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

4 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan vastalauseen mukaisesti, että 4 § poistetaan.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 4 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 103, ei 64; poissa 32.

( Ään. 7 )

75, 75 a ja 75 b § ja 75 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 112 ja 123 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

149 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan vastalauseen mukaisesti, että 149 § poistetaan.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 149 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 65; poissa 32.

( Ään. 8 )

158 ja 218 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

2.—8. lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 13/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 9.12.2008 pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa.

PTK 121/4/2008

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

44, 46 a, 55, 57 a, 60, 63, 65, 68, 69, 70, 83, 91 g, 110, 135, 136, 143, 145, 171, 172 ja 174 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

188 §

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Eh- dotan vastalauseen mukaisesti, että kansalaisten valitusoikeutta ei kavenneta ja näin ollen 188 §:n 5 momentti jää pysymään nykyisen lain sisältöi- senä.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tiusasen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Pentti Tiusanen on ed. Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 188 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 142, ei 20, tyhjiä 1; poissa 36.

( Ään. 9 )

190 §

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Asia koskee samaa sisältöä, ja ehdotan vastalauseen mukaisesti, että kansalaisten valitusoikeutta ei kavenneta ja 190 §:n 3 momentti pysytetään voimassa olevan lain sisältöisenä.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tiusasen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Pentti Tiusanen on ed. Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 190 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 146, ei 19, tyhjiä 2; poissa 32.

( Ään. 10 )

192, 202 ja 203 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 202/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2008 vp

Lakialoite  LA 123/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi 11.12. 2008 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 124/5/2008

Keskustelussa on ed. Bjarne Kallis ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksyttiin.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 45, tyhjiä 1; poissa 34.

( Ään. 11 )

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 205/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 12/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/2/2008

7) Hallituksen esitys riistavahinkolaiksi ja laiksi metsästyslain 87 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 13/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain sekä kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 188/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta annetun lain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 215/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2009
Hallituksen esitys vuoden 2009 talousarvioesityksen (HE 116/2008 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 116/2008 vp

Hallituksen esitys  HE 199/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2008 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1088/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle maanantaina 15.12.2008 pidettävään täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle 15.12.2008 pidettävään täysistuntoon.

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. Pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron, johon muutosehdotus mahdollisesti perustuu.

Muutosehdotukset pääluokkiin 21—28 on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 15.12.2008 kello 14.00 ja muut muutosehdotukset viimeistään tiistaina 16.12.2008 kello 12.00. Ehdotukset kootaan edustajille jaettaviksi vihkoiksi. Ehdotukset numeroidaan kussakin pääluokassa ja osastossa samoin kuin yksityiskohtaisten perustelujen yleisissä määräyksissä ja yleisperusteluissa juoksevasti numerosta 1 läh-tien.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla ko- ko talousarvioehdotuksesta. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot, sitten tulot, sen jälkeen yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset ja yleisperustelut ja lopuksi mietinnön toinen, kolmas, neljäs ja viides ponsi.

Kustakin pääluokasta sallitaan ensin yleiskeskustelu, jonka jälkeen tehdään pääluokkaa koskevat ehdotukset numerojärjestyksessä. Koska tehdyt ehdotukset otetaan pöytäkirjaan monisteen mukaisina, pelkkä ehdotuksen numeroon viittaaminen riittää. Kannatuspuheenvuoro annetaan välittömästi ehdotuksen tekijän puheenvuoron jälkeen. Kun ehdotukset on tehty, käydään äänestämään. Ne pääluokan luvut ja muut kohdat, joihin ei ole ehdotettu muutoksia, katsotaan hyväksytyiksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Tulojen osastoista, yksityiskohtaisten perustelujen yleisistä määräyksistä ja yleisperusteluista ei sallita yleiskeskustelua. Muuten menettelytapa on sama kuin pääluokkia käsiteltäessä.

Menettelytapa hyväksyttiin.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina kello 12.

Täysistunto lopetettiin kello 15.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen