Täysistunnon pöytäkirja 125/2009 vp

PTK 125/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

125. MAANANTAINA 14. JOULUKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (12.02—14.01 ja 19.00—20.44), toinen varapuhemies Johannes Koskinen (14.01—16.29) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.29—19.00).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 67 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Marko Asell /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (s)
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Heli Järvinen /vihr
 • Timo Kalli /kesk
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Elsi Katainen /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Krista Kiuru /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Ville Niinistö /vihr
 • Håkan Nordman /r
 • Mats Nylund /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Juha Rehula /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Lenita Toivakka /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Tapani Tölli /kesk
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Unto Valpas /vas
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vas (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 18 edustajaa:

 • Anu Vehviläinen /kesk (12.39)
 • Hannu Hoskonen /kesk (12.43)
 • Juha Rehula /kesk (12.45)
 • Markku Laukkanen /kesk (13.00)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (13.08)
 • Ilkka Viljanen /kok (13.20)
 • Tapani Tölli /kesk (13.33)
 • Jutta Urpilainen /sd (13.37)
 • Elsi Katainen /kesk (13.37)
 • Sari Sarkomaa /kok (13.49)
 • Johannes Koskinen /sd (14.01)
 • Tuulikki Ukkola /kok (14.21)
 • Marko Asell /sd (15.25)
 • Antti Vuolanne /sd (16.03)
 • Timo Kaunisto /kesk (16.17)
 • Lasse Hautala /kesk (16.22)
 • Seppo Kääriäinen /kesk (16.29)
 • Tuomo Hänninen /kesk (19.27)

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 10.12.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 81, 82/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asioista lau- sunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2010
Hallituksen esitys vuoden 2010 talousarvioesityksen (HE 138/2009 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2009 vp

Hallituksen esitys  HE 241/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 45/2009 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1109/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Valtion vuoden 2010 talousarviota koskeva menettelytapa hyväksyttiin 11.12.2009 pidetyssä täysistunnossa ja mietintö pantiin pöydälle tämän päivän istuntoon.

Nyt ryhdytään yleiskeskusteluun. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan Hannes Mannisen esittelypuheenvuoron jälkeen seuraavat ryhmäpuheenvuorot, jotka saavat kestää enintään 10 minuuttia. Niiden jälkeen yleiskeskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ennakkoilmoituksen mukaisesti yleiskeskustelu keskeytetään ja sitä jatketaan ja se viedään päätökseen päiväjärjestyksen 14) asian tultua käsitellyksi.

2) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (pääministeri Vanhanen)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 6/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Esitellään pääministeri Matti Vanhasen ilmoitus muutoksista sidonnaisuuksiinsa. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys yliopistojen verotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 244/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 43/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 126/1/2009

4) Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 245/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 44/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, liittymisestä kansainväliseen COSPAS-SARSAT-ohjelmaan käyttäjävaltiona ja laiksi liittymisilmoituksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi meripelastuslain muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 185/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja liittymisilmoituksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen ja liittymisilmoituksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen päästökaupasta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 209/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 29/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 126/2/2009

7) Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun I ja II liitteen sekä alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta vuonna 2001 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä merenkulun ympäristönsuojelulaiksi ja öljyvahinkojen torjuntalaiksi sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 248/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 33/2009 vp

Puhemies:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä pöytäkirjan uudistetuista liitteistä ja yleissopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi pöytäkirjan uudistetut liitteet ja yleissopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt 1.—15. ja 17. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 16. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 205/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 12/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi työterveyshuoltolain 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 260/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 52/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 222/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 53/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 224/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 55/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 126/3/2009

12) Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n ja 8 luvun 9 §:n, osuuskuntalain sekä vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 238/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 29/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 126/4/2009

13) Hallituksen esitys laiksi eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 217/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 30/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 12/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 126/5/2009

__________

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2010
Hallituksen esitys vuoden 2010 talousarvioesityksen (HE 138/2009 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2009 vp

Hallituksen esitys  HE 241/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 45/2009 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1109/2009 vp

Puhemies:

Jatketaan päiväjärjestyksen 1) asian yleiskeskustelua.

Puhemies:

Nyt ryhdytään talousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Kunkin pääluokan yleiskeskustelun alussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Valtiovarainvaliokunnan asianomaisen jaoston puheenjohtajalla on mahdollisuus käyttää esittelypuheenvuoro, joka saa kestää enintään 5 minuuttia.

Esiteltiin menot.

Pääluokka 21
Eduskunta

Puhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 126/6/2009

Pääluokka 22
Tasavallan presidentti

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi pääluokan 22 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 23
Valtioneuvosto

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi pääluokan 23 mietinnön mukaisena.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 126/6/2009

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina 15.12.2009 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 20.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen