Täysistunnon pöytäkirja 125/2010 vp

PTK 125/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

125. PERJANTAINA 3. JOULUKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (13.01—13.29), toinen varapuhemies Tarja Filatov (15.31—17.23) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.23—18.51).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 36 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Kalle Jokinen /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Esa Lahtela /sd
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Mats Nylund /r (s)
 • Heikki A. Ollila /kok (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Pekka Ravi /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (s)
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Arto Satonen /kok
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Antti Vuolanne /sd (s)
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Pekka Ravi /kok (13.16)

__________

Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus

Puhemies:

Esitellään juhlamenojenohjaajan kirjelmä itsenäisyyspäivän ekumeenisesta jumalanpalveluksesta.

Sihteeri luki:

"Juhlamenojenohjaaja

Helsingissä, marraskuun 5. päivänä 2010

Eduskunnan puhemiehelle

Juhlamenojenohjaajana minulla on kunnia välittää Teille, Herra Puhemies, sekä eduskunnan varapuhemiehille ja kansanedustajille valtioneuvoston kutsu saapua Tuomiokirkossa maanantaina, joulukuun 6. päivänä 2010 klo 12.00 pidettävään Suomen itsenäisyyspäivän ekumeeniseen juhlajumalanpalvelukseen.

Mikko Jokela

Asu: Tumma puku"

"Ceremonimästaren

Helsingfors, den 5 november 2010

Till Riksdagens talman

I egenskap av ceremonimästare har jag härmed äran framföra till Er, Herr Talman, samt till riksdagens vicetalmän och riksdagsledamöterna statsrådets inbjudan till den ekumeniska festgudstjänst, som på Finlands självständighetsdag måndagen, den 6 december 2010 avhålles i Domkyrkan kl 12.00.

Mikko Jokela

Klädsel: Mörk kostym"

Puhemies:

Pyydän edustajia kokoontumaan Tuomiokirkkoon menoa varten Kansalliskirjaston edustalle itsenäisyyspäivänä kello 11.40.

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 3.12.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 275—309/2010 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies:

Valtioneuvosto on 2.12.2010 antanut eduskunnalle selonteon Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous (VNS 11/2010 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 885, 890, 892—905, 911, 913/2010 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 255/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 2.12.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 124/7/2010

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

3 §

Satu Taiveaho /sd:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen 3 §:ään.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Satu Taiveaho on ed. Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 3 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 58, tyhjiä 1; poissa 38.

( Ään. 1 )

4 §

Satu Taiveaho /sd:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen 4 §:n osalta.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Taiveahon tekemää esitystä 4 §:stä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Satu Taiveaho on ed. Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 4 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 58, tyhjiä 1; poissa 38.

( Ään. 2 )

5 §

Satu Taiveaho /sd:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen tähän 5 §:ään.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Satu Taiveaho on ed. Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 5 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 58, tyhjiä 1; poissa 38.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi 10 a §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2010 vp

Lakialoite  LA 33/2007 vp, 98/2008 vp, 5/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 54/2008 vp, 19, 29/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 2.12.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 124/5/2010

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1—10 §:n ja 1 luvun otsikon sekä 11—19 §:n mietinnön mukaisina.

20 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että eduskunta hyväksyy 20 §:n vastalauseen 1 mukaisesti.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen esitystä.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Sama pykälämuutos sisältyy myös vastalauseeseen 2, joten kannatan myös tätä tehtyä esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 20 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 101, ei 60; poissa 38.

( Ään. 4 )

Eduskunta hyväksyi 21 ja 22 §:n mietinnön mukaisina.

23 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että eduskunta hyväksyy 23 §:n vastalauseen 1 mukaisesti.

Erkki Virtanen /vas:

Kannatan, herra puhemies.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 23 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 61; poissa 36.

( Ään. 5 )

Eduskunta hyväksyi 2 luvun otsikon ja 24 §:n mietinnön mukaisena.

25 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että eduskunta hyväksyy 25 §:n vastalauseen 1 mukaisesti.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 25 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 61; poissa 36.

( Ään. 6 )

Eduskunta hyväksyi 26—31 §:n ja 3 luvun otsikon sekä 32—34 §:n mietinnön mukaisina.

35 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että eduskunta hyväksyy 35 §:n vastalauseen 1 mukaisesti.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 35 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 108, ei 55; poissa 36.

( Ään. 7 )

Eduskunta hyväksyi 36—39 §:n mietinnön mukaisina.

40 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että eduskunta hyväksyy 40 §:n vastalauseen 1 mukaisesti.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 40 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 61; poissa 36.

( Ään. 8 )

Eduskunta hyväksyi 41 §:n ja 4 luvun otsikon, 42—46 §:n ja 5 luvun otsikon, 47—50 §:n mietinnön mukaisina.

51 §

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, mikä tarkoittaa hoitotakuun tiukentamista perusterveydenhuollon matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen osalta.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Päivi Räsänen on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 51 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 101, ei 61; poissa 37.

( Ään. 9 )

Eduskunta hyväksyi 52 §:n mietinnön mukaisena.

53 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että eduskunta hyväksyy 53 §:n vastalauseen 1 mukaisesti.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 53 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 61; poissa 36.

( Ään. 10 )

Eduskunta hyväksyi 54—58 §:n ja 6 luvun otsikon, 59—66 §:n ja 7 luvun otsikon, 67—78 §:n ja 8 luvun otsikon, 79 §:n ja 9 luvun otsikon, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 2.—4. lakiehdotuksen sekä mietinnössä ehdotettujen uusien 5.—28. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2010 vp

Lakialoite  LA 81/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 2.12.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 124/8/2010

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

10 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että 10 § poistetaan vastalauseen 1 mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että toimeentulotukea ei leikata 40 prosenttia alle 25-vuotiailta, jos heidän elämäntilannehallinnassaan on ongelmia.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan tätä erittäin hyvää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Anneli Kiljunen on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 10 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 97, ei 62, tyhjiä 1; poissa 39.

( Ään. 11 )

11 §

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa toimeentulotuessa huomioidun etuoikeutetun tulon rajojen nostoa.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Päivi Räsänen on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 11 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 100, ei 61; poissa 38.

( Ään. 12 )

Voimaantulosäännös

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että näitä huomioon otettavia tuloja koskevan lain osalta voimaantulosäännös saa muotoilun, joka löytyy vastalauseesta 1, mikä tarkoittaa sitä, että tästä laista tulee pysyvä.

Erkki Virtanen /vas:

Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Päivi Räsäsen on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen mietinnön mukaisena äänin

jaa 124, ei 35, tyhjiä 1; poissa 39.

( Ään. 13 )

Eduskunta hyväksyi johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt.

4) Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 11/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 2.12.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 124/4/2010

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

15 §

Puhemies:

Pykälästä äänestetään momenteittain ja kohdittain.

Eduskunta hyväksyi 1 momentin 1 kohdan mietinnön mukaisena.

1 momentin 2 kohta

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että kohta hyväksytään vastalauseen 2 mukaisesti, mikä merkitsee sitä, että kansallispuistoista ja luonnonpuistoista voidaan niiden perustamistarkoitusta vaarantamatta vähentää haitallisia vieraslajien sekä, jos laji aiheuttaa alueen suojelutavoitteelle merkittävää haittaa tai on käynyt muuten vahingolliseksi, muidenkin kasvi- ja eläinyksilöiden lukumäärää.

Tanja Karpela /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Pentti Tiusanen on ed. Tanja Karpelan kannattamana ehdottanut, että 1 momentin 2 kohta hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 15 §:n 1 momentin 2 kohdan mietinnön mukaisena äänin

jaa 143, ei 16, tyhjiä 1; poissa 39.

( Ään. 14 )

1 momentin 3 kohta

Pentti Oinonen /ps:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 1 momentin 3 kohta saa sen muodon, joka on maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntoon liitetyissä eriävissä mielipiteissä 1 ja 2.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Rakel Hiltunen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että vastalauseen 1 mukaisesti kohta poistetaan.

Susanna Huovinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Vastalauseessa 2 on täsmälleen sama esitys, että poistetaan tämä kohta 3, joka laajentaa metsästystä kansallis- ja luonnonpuistoihin.

Tanja Karpela /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Pentti Oinonen on ed. Lauri Kähkösen kannattamana ehdottanut, että 1 momentin 3 kohta hyväksytään maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntoon liitettyjen eriävien mielipiteiden 1 ja 2 mukaisena.

Ed. Rakel Hiltunen on ed. Susanna Huovisen kannattamana ehdottanut, että 1 momentin 3 kohta poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ensin äänestetään kohdan sisältöä koskevasta ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta ja sen jälkeen kohdan poistamista koskevasta ed. Rakel Hiltusen ehdotuksesta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä kohdan sisältöä koskevasta ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 18; poissa 36.

( Ään. 15 )

2) Äänestyksessä kohdan poistamista koskevasta ed. Rakel Hiltusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 15 §:n 1 momentin 3 kohdan mietinnön mukaisena äänin

jaa 123, ei 38, tyhjiä 1; poissa 37.

( Ään. 16 )

Eduskunta hyväksyi 15 §:n 1 momentin 4—9 kohdan mietinnön mukaisina.

2 momentti

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 2 momentti saa sen muodon, joka on eriävissä mielipiteissä 1 ja 2.

Pentti Oinonen /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Rakel Hiltunen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan vastalauseen 1 mukaisesti, että 2 momentti poistetaan.

Susanna Huovinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Samoin vastalauseessa 2 esitetään tämän momentin poistamista, joka mahdollistaa kansallispuistoissa hirven metsästykseen liittyvän ajon.

Tanja Karpela /kesk:

Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Lauri Kähkönen on ed. Pentti Oinosen kannattamana ehdottanut, että 2 momentti hyväksytään maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntoon liitettyjen eriävien mielipiteitten 1 ja 2 mukaisena.

Ed. Rakel Hiltunen on ed. Susanna Huovisen kannattamana ehdottanut, että 2 momentti poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ensin äänestetään momentin sisältöä koskevasta ed. Lauri Kähkösen ehdotuksesta ja sen jälkeen momentin poistamista koskevasta ed. Rakel Hiltusen ehdotuksesta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä momentin sisältöä koskevasta ed. Lauri Kähkösen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 18; poissa 37.

( Ään. 17 )

2) Äänestyksessä momentin poistamista koskevasta ed. Rakel Hiltusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 15 §:n 2 momentin mietinnön mukaisena äänin

jaa 125, ei 37; poissa 37.

( Ään. 18 )

3 momentti, jota ei ole mietinnössä

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän uutta 3 momenttia eriävien mielipiteitten 1 ja 2 mukaisesti.

Pentti Oinonen /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Lauri Kähkönen on ed. Pentti Oinosen kannattamana ehdottanut, että lakiin lisätään maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntoon liitettyjen eriävien mielipiteiden 1 ja 2 mukainen 15 §:n uusi 3 momentti.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Lauri Kähkösen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 15 §:n 3 momenttia, äänin

jaa 149, ei 13; poissa 37.

( Ään. 19 )

16 §

Pentti Oinonen /ps:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 16 § saa sen muodon, joka on maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntoon liitetyssä eriävässä mielipiteessä 2.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Pentti Oinonen on ed. Lauri Kähkösen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntoon liitetyn eriävän mielipiteen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 16 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 146, ei 14; poissa 39.

( Ään. 20 )

Eduskunta hyväksyi 17 §:n mietinnön mukaisena.

17 a §

Puhemies:

Pykälästä äänestetään momenteittain.

Eduskunta hyväksyi 1 momentin mietinnön mukaisena.

2 momentti

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 2 momentti saa sen muodon, joka on eriävässä mielipiteessä 1.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kähkösen tekemää hyvää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Lauri Kähkönen on ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että 2 momentti hyväksytään maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntoon liitetyn eriävän mielipiteen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Lauri Kähkösen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 17 a §:n 2 momentin mietinnön mukaisena äänin

jaa 147, ei 14; poissa 38.

( Ään. 21 )

3 momentti

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntoon liitetyn eriävän mielipiteen 1 mukaisesti, että 3 momentti poistetaan.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Lauri Kähkönen on ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että 3 momentti poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Lauri Kähkösen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 17 a §:n 3 momentin mietinnön mukaisena äänin

jaa 147, ei 13; poissa 39.

( Ään. 22 )

4 momentti

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 4 momentti saa sen muodon kuin aiemmin toistetussa maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunnon eriävässä mielipiteessä 1.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Lauri Kähkönen on ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että 4 momentti hyväksytään maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntoon liitetyn eriävän mielipiteen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Lauri Kähkösen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 17 a §:n 4 momentin mietinnön mukaisena äänin

jaa 149, ei 13; poissa 37.

( Ään. 23 )

Eduskunta hyväksyi 17 a §:n 5 momentin mietinnön mukaisena.

Eduskunta hyväksyi 18 ja 19 §:n mietinnön mukaisena.

22 §

Puhemies:

Pykälä käsitellään momenteittain.

1 momentti

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 1 momentti saa sen muodon, joka on eriävissä mielipiteissä 1 ja 2.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Lauri Kähkönen on ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että 1 momentti hyväksytään maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntoon liitettyjen eriävien mielipiteiden 1 ja 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Lauri Kähkösen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 22 §:n 1 momentin mietinnön mukaisena äänin

jaa 145, ei 15; poissa 39.

( Ään. 24 )

3 momentti

Pentti Oinonen /ps:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 22 §:n 3 momentti saa sen muodon, joka on maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntoon liitetyssä eriävässä mielipiteessä 2.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Pentti Oinonen on ed. Lauri Kähkösen kannattamana ehdottanut, että 3 momentti hyväksytään maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntoon liitetyn eriävän mielipiteen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 22 §:n 3 momentin mietinnön mukaisena äänin

jaa 149, ei 12; poissa 38.

( Ään. 25 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Tässä vaiheessa täysistunto keskeytetään suuren valiokunnan kokousta varten, ja jatkamme kello 15.30.

Täysistunto keskeytettiin kello 13.29.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 15.31

Puhetta johti toinen varapuhemies Tarja Filatov.

5) Hallituksen esitys laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 30/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 126/5/2010

6) Hallituksen esitys vuoden 2011 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta
Hallituksen esitys luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksen voimassaolon jatkamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2010 vp

Hallituksen esitys  HE 258/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 47/2010 vp

Lakialoite  LA 66/2009 vp, 16, 60/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 126/1/2010

7) Hallituksen esitys energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 51/2010 vp

Lakialoite  LA 132, 141/2007 vp, 52, 55, 102, 116, 129/2008 vp, 19, 76, 102/2009 vp, 14/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 60, 62/2009 vp, 15, 73, 80, 84/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 126/2/2010

8) Hallituksen esitys laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 §:n kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 160/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi kotoutumisen edistämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 185/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta ja laiksi pienpuun energiatuesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 270/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 22/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 126/3/2010

11) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 183/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 126/4/2010

12) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 162/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 52/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 194/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 20/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi rehulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 192/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 21/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 218/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 42/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 248/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 31/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 253/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 32/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 239/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 12/2010 vp

Lakialoite  LA 85/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laiksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 184/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 12/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 200/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 13/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 8 ja 11 luvun muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 116/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 44/2010 vp

Lakialoite  LA 11/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 254/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 45/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 127/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 33/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 7.12.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 18.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen