Täysistunnon pöytäkirja 125/2013 vp

PTK 125/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

125. TORSTAINA 5. JOULUKUUTA 2013

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.09).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 32 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Risto Kalliorinne /vas (s)
 • Ilkka Kantola /sd
 • Pentti Kettunen /ps
 • Anna Kontula /vas
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Silvia Modig /vas
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (s)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Juha Sipilä /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jani Toivola /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Anu Urpalainen /kok
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Jyrki Yrttiaho /vr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vr (16.16)
 • Timo Soini /ps (17.01)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on tänään 5.12.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 203—206/2013 vp.

2) Kansallinen energia- ja ilmastostrategia: Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 20. päivänä maaliskuuta 2013

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 32/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt päätetään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 4.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 124/2/2013

Keskustelussa on Timo Korhonen Jari Lepän kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen kannanoton.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Äänestyksessä Timo Korhosen ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 86, ei 63; poissa 50.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 13/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 4.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 124/5/2013

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

1. lakiehdotus

10 §

Pirkko Mattila /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen 10 §:ään.

Timo V. Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pirkko Mattila on Timo Korhosen kannattamana ehdottanut, että 10 § pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Pirkko Mattilan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen 10 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 87, ei 63; poissa 49.

( Ään. 2 )

11 §

Pirkko Mattila /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen 11 §:ään.

Timo V. Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pirkko Mattila on Timo Korhosen kannattamana ehdottanut, että 11 § pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Pirkko Mattilan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen 11 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 86, ei 63; poissa 50.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi; Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 90/2013 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2013 vp

Hallituksen esitys  HE 176/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2013 vp

Lakialoite  LA 50/2011 vp, 9, 62/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 4.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 124/11/2013

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

Hallituksen esityksiin 90 ja 176 sisältyvä 1. lakiehdotus

6 luvun 9 §

Johanna Jurva /ps:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 1. lakiehdotuksen 6 luvun 9 § hyväksytään siinä muodossa kuin se on perussuomalaisten vastalauseessa.

Hanna Mäntylä /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Jurvan tekemää esitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Johanna Jurva on Hanna Mäntylän kannattamana ehdottanut, että 6 luvun 9 § hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Johanna Jurvan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen 6 luvun 9 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 116, ei 33; poissa 50.

( Ään. 4 )

14 luvun 1 a §

Johanna Jurva /ps:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 1. lakiehdotuksen 14 luvun 1 a § hyväksytään siinä muodossa kuin se on perussuomalaisten vastalauseessa.

Hanna Mäntylä /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Jurvan tekemää esitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Johanna Jurva on Hanna Mäntylän kannattamana ehdottanut, että 14 luvun 1 a § hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Johanna Jurvan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen 14 luvun 1 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 117, ei 33; poissa 49.

( Ään. 5 )

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin HE 90/2013 vp ja HE 176/2013 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen, hallituksen esitykseen HE 90/2013 vp sisältyvien 2.—5. lakiehdotuksen ja hallituksen esitykseen HE 176/2013 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 10 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 174/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 33/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 4.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 124/12/2013

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

1. lakiehdotus

6 §

Arto Pirttilahti /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen keskustan vastalauseen mukaisen muutosesityksen.

Mauri Pekkarinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Arto Pirttilahti on Mauri Pekkarisen kannattamana ehdottanut, että 6 § hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen 6 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 101, ei 42; poissa 56.

( Ään. 6 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 95/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle voimalaitosverolaiksi sekä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n ja verotilistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 140/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2013 vp

Lakialoite  LA 40/2011 vp, 58/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä, julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 11 §:n ja 13 §:n 2 momentin kumoamisesta sekä valtiokonttorista annetun lain 2 §:n 4 momentin kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 150/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä, rikosrekisterilain muuttamisesta sekä rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 149/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2013 vp

Lakialoite  LA 46/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttamista ja valitusten siirtämistä hallintotuomioistuimiin koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 121/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 17/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 120/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 18/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 41 ja 45 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 66/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta; Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain 7 ja 11 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 116/2013 vp

Hallituksen esitys  HE 197/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2013 vp

Lakialoite  LA 56/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 117/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 184/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 146/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 99/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 10/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvan määräyksen voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 202/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta, satovahinkojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta ja poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisen hallinnoinnista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 143/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 19/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 87/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 20/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 196/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 13/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle rekisteröidyn TEL-lisäeläkejärjestelmän lakkauttamiseksi ja eräiksi muiksi lisäeläkettä koskeviksi muutoksiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 162/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholilain 33 ja 40 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 70/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2013 vp

Lakialoite  LA 10, 90/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 169/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 36/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 10.12.2013 kello 14.

Toivotan hyvää itsenäisyyspäivää!

Täysistunto lopetettiin kello 17.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen