Täysistunnon pöytäkirja 126/2008 vp

PTK 126/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

126. MAANANTAINA 15. JOULUKUUTA 2008

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (12.01—13.24 ja 17.57—21.03), toinen varapuhemies Johannes Koskinen (13.24—15.37 ja 21.03—22.47) ja puhemies Sauli Niinistö (15.37—17.57).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 45 edustajaa:

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Merikukka Forsius /kok
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Timo Kalli /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Valto Koski /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Olli Nepponen /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salolainen /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Henna Virkkunen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 16 edustajaa:

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok (12.56)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (13.10)
 • Ilkka Kanerva /kok (13.10)
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk (13.38)
 • Pertti Salolainen /kok (14.14)
 • Timo Kalli /kesk (14.24)
 • Eero Reijonen /kesk (15.09)
 • Merja Kyllönen /vas (15.24)
 • Reijo Laitinen /sd (15.43)
 • Reijo Kallio /sd (16.09)
 • Tapani Tölli /kesk (16.12)
 • Elisabeth Nauclér /r (18.09)
 • Olli Nepponen /kok (18.19)
 • Elsi Katainen /kesk (19.40)
 • Tuula Väätäinen /sd (19.41)
 • Markus Mustajärvi /vas (20.31)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.12. edustaja

 • Anne Holmlund /kok

15.—17.12. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Suvi Lindén /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15.12. edustajat

 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Viljanen /kok

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 11.12.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 75, 76/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asioista lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2009
Hallituksen esitys vuoden 2009 talousarvioesityksen (HE 116/2008 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2008 vp

Hallituksen esitys  HE 199/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2008 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1088/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Valtion vuoden 2009 talousarviota koskeva menettelytapa hyväksyttiin 12.12.2008 pidetyssä täysistunnossa ja mietintö pantiin pöydälle tämän päivän istuntoon.

Nyt ryhdytään yleiskeskusteluun. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen seuraavat ryhmäpuheenvuorot, joiden enimmäispituus on 15 minuuttia. Niiden jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jossa ennakolta varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittelee, että myös sen jälkeen käytettävien puheenvuorojen pituus olisi enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Mennään seuraavaan vaiheeseen, ryhdytään talousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Esiteltiin menot.

Pääluokka 21
Eduskunta

Päätökset

Luku 01 Kansanedustajat, luku 10 Eduskunnan kanslia, luku 20 Eduskunnan oikeusasiamies, luku 30 Ulkopoliittinen instituutti, luku 40 Valtiontalouden tarkastusvirasto ja luku 90 Eduskunnan muut menot hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Pääluokka 22
Tasavallan presidentti

Päätökset

Luku 01 Tasavallan presidentti ja luku 02 Tasavallan presidentin kanslia hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Pääluokka 23
Valtioneuvosto

Ensimmäinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/3/2008

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/3/2008

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies:

Pääluokan ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/3/2008

2) Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 206/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2008 vp

Lakialoite  LA 9, 45, 72, 126/2007 vp, 14, 34, 41, 80/2008 vp

Toimenpidealoite  TPA 50, 51/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/1/2008

3) Hallituksen esitys laiksi lukiolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 98/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 171/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 163/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 25/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 208/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 26/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 209/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 27/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 ja 8 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 210/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 28/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 211/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 29/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 193/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 15/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 13/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 22.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen