Täysistunnon pöytäkirja 126/2012 vp

PTK 126/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

126. TIISTAINA 11. JOULUKUUTA 2012

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (19.01—20.58 ja 22.57—0.53) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (20.58—22.57).

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraava edustaja:

 • Sari Sarkomaa /kok
 • __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, hätäkeskustoiminnasta annetun lain 30 §:n muuttamisesta ja valtion virkamieslain 35 §:n 2 momentin kumoamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 64/2012 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2012 vp

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/1/2012

  2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 137/2012 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2012 vp

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

  Keskustelua ei syntynyt.

  Päätökset

  Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

  Asian käsittely päättyi.

  3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tullin hallinnosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 145/2012 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2012 vp

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

  Keskustelua ei syntynyt.

  Päätökset

  Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

  Asian käsittely päättyi.

  4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 132/2012 vp

  Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2012 vp

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

  Keskustelua ei syntynyt.

  Päätökset

  Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

  Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

  Asian käsittely päättyi.

  5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 144/2012 vp

  Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 20/2012 vp

  Lakialoite  LA 43/2012 vp

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

  Keskustelua ei syntynyt.

  Päätökset

  Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

  Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

  Asian käsittely päättyi.

  6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 104/2012 vp

  Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2012 vp

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

  Päätökset

  Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

  Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

  Asian käsittely päättyi.

  7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi opintotuen muutoksenhakulautakunnasta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 99/2012 vp

  Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2012 vp

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

  Päätökset

  Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

  Asian käsittely päättyi.

  8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta sekä asumistukilain 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 115/2012 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2012 vp

  Lakialoite  LA 48/2011 vp

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/2/2012

  9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 109/2012 vp

  Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2012 vp

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

  Keskustelua ei syntynyt.

  Päätökset

  Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

  Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

  Asian käsittely päättyi.

  10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 4 §:n sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 152/2012 vp

  Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2012 vp

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

  Keskustelua ei syntynyt.

  Päätökset

  Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

  Asian käsittely päättyi.

  11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja laiksi terveydenhuoltolain 20 §:n kumoamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 160/2012 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2012 vp

  Lakialoite  LA 73/2012 vp

  Toimenpidealoite  TPA 32/2012 vp

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

  Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/6/2012

  12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 134/2012 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2012 vp

  Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

  Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

  Päätökset

  Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

  13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 159/2012 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2012 vp

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

  Päätökset

  Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

  14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 65 §:n muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 146/2012 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2012 vp

  Lakialoite  LA 57/2012 vp

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/3/2012

  15) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Lakialoite  LA 80/2012 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2012 vp

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

  Päätökset

  Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

  16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 125/2012 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2012 vp

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

  Päätökset

  Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

  17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 96/2012 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2012 vp

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/4/2012

  18) Hallituksen esitys eduskunnalle markkinaoikeutta ja oikeudenkäyntiä markkinaoikeudessa koskevaksi lainsäädännöksi

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 124/2012 vp

  Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2012 vp

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

  Yleiskeskustelua ei syntynyt.

  Päätökset

  Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 1.—35. ja 37.—40. lakiehdotuksen sekä mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

  Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 36. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

  Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

  19) Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Kuwaitin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 169/2012 vp

  Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 21/2012 vp

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

  Yleiskeskustelua ei syntynyt.

  Päätökset

  Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

  20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 129/2012 vp

  Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2012 vp

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

  Yleiskeskustelua ei syntynyt.

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/5/2012

  21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 131/2012 vp

  Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2012 vp

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

  Päätökset

  Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

  22) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta; Hallituksen esitys eduskunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaista muuttamista sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain väliaikaista muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 97/2012 vp) täydentämisestä

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 97/2012 vp

  Hallituksen esitys  HE 168/2012 vp

  Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2012 vp

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

  Päätökset

  Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

  23) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011

  Mietintöjen pöydällepano

  Kertomus  K 7/2012 vp

  Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2012 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

  24) Hallituksen esitys eduskunnalle Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 138/2012 vp

  Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 14/2012 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

  25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta pankkiverosta sekä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n ja verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 167/2012 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2012 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

  26) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 133/2012 vp

  Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2012 vp

  Toimenpidealoite  TPA 8/2011 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

  27) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013—2015

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 175/2012 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2012 vp

  Toimenpidealoite  TPA 22/2011 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

  28) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 176/2012 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 36/2012 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

  29) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 177/2012 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2012 vp

  Lakialoite  LA 83/2012 vp

  Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

  __________

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään keskiviikkona 12.12.2012 kello 14.

  Täysistunto lopetettiin kello 00.53.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen