Täysistunnon pöytäkirja 126/2013 vp

PTK 126/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

126. TIISTAINA 10. JOULUKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.16—15.32, 16.15—16.31 ja 21.57—0.25), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.31—19.26) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (19.26—21.57).

Puhemies Eero Heinäluoma:

Suuren valiokunnan kokouksen takia aloitamme myöhässä.

__________

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 28 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Heikki Autto /kok (p)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Christina Gestrin /r
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Mikael Jungner /sd (e)
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Inkeri Kerola /kesk (s)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Paula Risikko /kok (s)
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk (e)
 • Lenita Toivakka /kok
 • Jani Toivola /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Stefan Wallin /r
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Ville Vähämäki /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (14.33)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 5.12.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 83, 84/2013 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 83 valtiovarainvaliokunnan sekä

asiasta U 84 talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle voimalaitosverolaiksi sekä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n ja verotilistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2013 vp

Lakialoite  LA 40/2011 vp, 58/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä, julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 11 §:n ja 13 §:n 2 momentin kumoamisesta sekä valtiokonttorista annetun lain 2 §:n 4 momentin kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä, rikosrekisterilain muuttamisesta sekä rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2013 vp

Lakialoite  LA 46/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/4/2013

5) Hallituksen esitys eduskunnalle maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttamista ja valitusten siirtämistä hallintotuomioistuimiin koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 17/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 18/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta, satovahinkojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta ja poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisen hallinnoinnista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 19/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 20/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 41 ja 45 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 66/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/5/2013

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta; Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain 7 ja 11 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2013 vp

Hallituksen esitys  HE 197/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2013 vp

Lakialoite  LA 56/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin HE 116/2013 vp ja HE 197/2013 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen ja hallituksen esitykseen HE 116/2013 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 196/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 13/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 184/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle rekisteröidyn TEL-lisäeläkejärjestelmän lakkauttamiseksi ja eräiksi muiksi lisäeläkettä koskeviksi muutoksiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholilain 33 ja 40 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 70/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2013 vp

Lakialoite  LA 10, 90/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/6/2013

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 169/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 36/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 10/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvan määräyksen voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 202/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/1/2013

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 178/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2013 vp

Lakialoite  LA 7, 8/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi säätiön valvontamaksusta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain sekä kiinteistörekisterilain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 158/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 12/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 13/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta ja metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 14/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 119/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 15/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 16/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

29) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lukiolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

30) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/2/2013

31) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi; Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 90/2013 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2013 vp

Hallituksen esitys  HE 176/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2013 vp

Lakialoite  LA 50/2011 vp, 9, 62/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esityksiin HE 90/2013 vp ja HE 176/2013 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen, hallituksen esitykseen HE 90/2013 vp sisältyvät 2.—5. lakiehdotuksen ja hallituksen esitykseen HE 176/2013 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

32) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 10 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 174/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 33/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 127/3/2013

33) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja sähkömarkkinalain 88 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 157/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 34/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

34) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilintarkastuslain sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 21 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 191/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 35/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

35) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden kehitysrahaston välisen isäntämaasopimuksen sekä Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön välisen isäntämaasopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 203/2013 vp

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

36) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 204/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

37) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 §:n ja tieliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 205/2013 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

38) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttami- sesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 206/2013 vp

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

39) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 134/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

40) Hallituksen esitys eduskunnalle hallituksen toimenpidekertomuksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen yhdistämistä koskevaksi lainsäädännöksi Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 32 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 62/2013 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2013 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

41) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 2 ja 18 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 192/2013 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

42) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poliisilain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 16/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

43) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 139/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

44) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esitutkintalain ja pakkokeinolain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 14/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 17/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

45) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja elintarvikelain 2 §:n 3 momentin kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 145/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 21/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

46) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 142/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 22/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

47) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 161/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

48) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 198/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

49) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 183/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään keskiviikkona 11.12.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 0.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen