Täysistunnon pöytäkirja 127/2004 vp

PTK 127/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

127. TORSTAINA 25. MARRASKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Annika Lapintie /vas
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Harry Wallin /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Maija Perho /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Annika Lapintie /vas
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Bjarne Kallis /kd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

25.11. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Olli Nepponen /kok

25. ja 26.11. edustajat

 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

25.11. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Mikaela Nylander /r

25. ja 26.11. edustaja

 • Hannu Hoskonen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

25.11. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Minna Lintonen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Klaus Pentti /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Virtanen /vas

25. ja 26.11. edustajat

 • Leena Luhtanen /sd
 • Markku Rossi /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys vuoden 2004 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 207/2004 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 207, 232/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2004 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 56—58/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 29. Asian käsittelyssä noudatetaan eduskunnan eilisessä täysistunnossa hyväksymää menettelytapaa.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 128/1/2004

3) Hallituksen esitys laeiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 25. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 149 a §:n muuttamisesta
Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2004 vp

Lakialoite  LA 124/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 26. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn valtiovarainvaliokunnan mietinnössä hyväksyttäviksi ehdotetut hallituksen esitykseen 147 sisältyvä 1. lakiehdotus ja lakialoitteeseen 124 pohjautuva 2. lakiehdotus.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 27. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laeiksi Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 208/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen sairaanhoitokorvausten täyskustannusvastuun toteuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 158/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 28. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 222/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 29. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 168/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 30. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 177/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 31. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys laiksi laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 217/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 22/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Hallituksen esitys laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain sekä valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 218/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 23/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

13) Hallituksen esitys laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 24/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

14) Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 119/2004 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 119, 141/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 16/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 20.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​