Täysistunnon pöytäkirja 127/2010 vp

PTK 127/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

127. KESKIVIIKKONA 8. JOULUKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—15.57), toinen varapuhemies Tarja Filatov (15.57—17.55) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.55—18.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 27 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk (s)
 • Anne Kalmari /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Timo Kaunisto /kesk (e)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Mikaela Nylander /r
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Veijo Puhjo /vas
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Markku Uusipaavalniemi /ps
 • Raija Vahasalo /kok
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Pertti Virtanen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (14.26)
 • Kyösti Karjula /kesk (14.29)
 • Raija Vahasalo /kok (16.20)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kotoutumisen edistämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 185/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2010 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 126/22/2010

Keskustelussa on ed. Unto Valpas ed. Veijo Puhjon kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset 2 lausumaehdotusta.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät 1., 2. ja 4. lausumaehdotuksen.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista.

Ed. Valppaan vastalauseeseen 1 sisältyvästä 1. lausumaehdotuksesta äänestetään mietintöön sisältyvää 3. lausumaehdotusta vastaan. Ed. Valppaan vastalauseeseen 1 sisältyvästä 2. lausumaehdotuksesta äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Valppaan 1. lausumaehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän 3. lausumaehdotuksen äänin

jaa 144, ei 24, tyhjiä 1; poissa 30.

( Ään. 1 )

Äänestyksessä ed. Valppaan 2. lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 68; poissa 29.

( Ään. 2 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamiseksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2010 vp

Lakialoite  LA 33/2007 vp, 98/2008 vp, 5/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 54/2008 vp, 19, 29/2010 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 126/32/2010

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Anneli Kiljusen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetut uudet lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 68; poissa 29.

( Ään. 3 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2010 vp

Lakialoite  LA 81/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 126/34/2010

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Ed. Päivi Räsänen on ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Ensin on äänestettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen äänin

jaa 100, ei 68, tyhjiä 2; poissa 29.

( Ään. 4 )

( liite1 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 26, tyhjiä 40; poissa 31.

( Ään. 5 )

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 239/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 12/2010 vp

Lakialoite  LA 85/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 7.12.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 126/15/2010

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1 luvun 3 §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa, ja se tarkoittaa, että sana "pysyväksi" muutetaan "vakiintuneeksi", kun määräaikaisten työsopimusten perusteita arvioidaan.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven esitystä.

Keskustelu päättyi

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Jukka Gustafssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1 luvun 3 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 104, ei 68; poissa 27.

( Ään. 6 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 184/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 12/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 7.12.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 126/16/2010

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

6) Valtioneuvoston luonnonvaraselonteko eduskunnalle: Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 11/2010 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston selonteko 11.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään tuon saman 5 minuuttia. (Hälinää — Puhemies koputtaa)

Jälleen kerran: Täällä jatkuu nyt täysistunto ja puhetta pitää vain ministeri Pekkarinen!

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

7) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 275/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

8) Hallituksen esitys Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 276/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 287/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys Liberian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 288/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys Montserratin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 289/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 290/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa Kosovon kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 291/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 292/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain sekä eläinlääkintähuoltolain 15 ja 23 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 293/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain ja julkisista hankinnoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 294/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

17) Hallituksen esitys laiksi poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi tähän liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 295/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 296/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys laiksi ydinvastuulain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 297/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

20) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 298/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 299/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys ydinenergialain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 300/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys laiksi Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 301/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys yksityisiä sosiaalipalveluja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 302/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

25) Hallituksen esitys laiksi huumausainelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 303/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 §:n ja vakuutusoikeuslain 21 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 305/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

27) Hallituksen esitys laiksi maastoliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 306/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

28) Hallituksen esitys laiksi EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 307/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

29) Hallituksen esitys laiksi vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 308/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

30) Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 309/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

31) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 2/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 7/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

32) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle: Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Viron, Irlannin ja Norjan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.—30.6.2011 sekä sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Suomen, Saksan, Itävallan ja Liettuan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.—30.6.2011

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 8/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

33) Hallituksen esitys Belizen kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 231/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 48/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

34) Hallituksen esitys Marshallinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 232/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 49/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

35) Hallituksen esitys Vanuatun kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 233/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 50/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

36) Hallituksen esitys laeiksi kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 101/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 27/2010 vp

Lakialoite  LA 18/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 39/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

37) Hallituksen esitys sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 146/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 27/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

38) Hallituksen esitys laeiksi holhoustoimesta annetun lain ja holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 203/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 28/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

39) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 304/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 46/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

40) Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 197/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 34/2010 vp

Lakialoite  LA 56/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 9.12.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen