Täysistunnon pöytäkirja 127/2013 vp

PTK 127/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

127. KESKIVIIKKONA 11. JOULUKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.02—17.11), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.11—17.57 ja 20.31—22.28) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.57—20.31).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Heikki Autto /kok (p)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Mikael Jungner /sd (e)
 • Krista Kiuru /sd
 • Jari Leppä /kesk
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mats Nylund /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Tytti Tuppurainen /sd (s)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Henna Virkkunen /kok
 • Ville Vähämäki /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (14.34)
 • Henna Virkkunen /kok (15.23)
 • Jari Leppä /kesk (16.09)

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto on 10.12.2013 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 36, 37, 50, 51/2013 vp.

__________

Valtioneuvoston tiedonanto

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 10.12.2013 antanut eduskunnalle tiedonannon rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta (VNT 2/2013 vp).

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää Martti Mölsä vapautusta hallintovaliokunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaali toimitetaan huomenna torstaina 12.12.2013 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään 12.12.2013 kello 13.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 10.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 126/20/2013

Keskustelussa on Maria Lohela Hanna Mäntylän kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 123, ei 34; poissa 42.

( Ään. 1 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 10.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 126/30/2013

Keskustelussa on Hanna Mäntylä Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Juha Rehula on Anu Vehviläisen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin on päätettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 124, ei 38; poissa 37.

( Ään. 2 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Juha Rehulan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 98, ei 42, tyhjiä 27; poissa 32.

( Ään. 3 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 10 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 174/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 33/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 10.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 126/32/2013

Keskustelussa on Anu Vehviläinen Juha Rehulan kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset 3 lausumaehdotusta.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä Anu Vehviläisen 1. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 100, ei 71; poissa 28.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä Anu Vehviläisen 2. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 71; poissa 26.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä Anu Vehviläisen 3. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 69; poissa 27.

( Ään. 6 )

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä, rikosrekisterilain muuttamisesta sekä rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2013 vp

Lakialoite  LA 46/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 126/4/2013

Yleiskeskustelussa on Arja Juvonen Lauri Heikkilän kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 1 sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjaa koskevasta Arja Juvosen ehdotuksesta äänestetään valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 120, ei 49; poissa 30.

( Ään. 7 )

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 41 ja 45 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 66/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 126/9/2013

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholilain 33 ja 40 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 70/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2013 vp

Lakialoite  LA 10, 90/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 126/15/2013

Yleiskeskustelussa on Juha Rehula Anu Vehviläisen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjaa koskevasta ehdotuksesta äänestetään valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 99, ei 70, tyhjiä 2; poissa 28.

( Ään. 8 )

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 2/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvoston esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään nopeatahtisena siten, että varsinaisten ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia. Muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä, ja niiden pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia

Jos keskustelun aikana tehdään ehdotus epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle tai ministerille, siitä äänestetään. Eduskunta voi päättää lähettää asian valiokuntaan, jonka tulee tehdä ehdotus eduskunnan päätökseksi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 130/x/2013

8) Hallituksen esitys eduskunnalle hallituksen toimenpidekertomuksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen yhdistämistä koskevaksi lainsäädännöksi Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 32 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 62/2013 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2013 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 2 ja 18 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2013 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poliisilain sekä eräiden siihen liittyvien la-kien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esitutkintalain ja pakkokeinolain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 17/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja elintarvikelain 2 §:n 3 momentin kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 145/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 21/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 22/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 198/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 183/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 152/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 11/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verola-kien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 185/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2013 vp

Lakialoite  LA 50/2012 vp, 56, 69/2013 vp

Mietintö pantiin eduskunnan työtilanteen takia pöydälle seuraavaan, tänään 11.12.2013 pidettävään toiseen täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain sekä tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 194/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2013 vp

Mietintö pantiin eduskunnan työtilanteen takia pöydälle seuraavaan, tänään 11.12.2013 pidettävään toiseen täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 113/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2013 vp

Mietintö pantiin eduskunnan työtilanteen takia pöydälle seuraavaan, tänään 11.12.2013 pidettävään toiseen täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 190/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2013 vp

Mietintö pantiin eduskunnan työtilanteen takia pöydälle seuraavaan, tänään 11.12.2013 pidettävään toiseen täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 67/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 14/2013 vp

Mietintö pantiin eduskunnan työtilanteen takia pöydälle seuraavaan, tänään 11.12.2013 pidettävään toiseen täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Poliisiammattikorkeakoulusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 64/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 92/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tullilain, pakkokeinolain 2 luvun 9 §:n ja ulkomaalaislain 181 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 180/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 66/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain sekä eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 166/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 15/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

30) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain ja asuntokauppalain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 147/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 9/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain 127 ja 152 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 201/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään 11.12.2013 kello 22.40.

Täysistunto lopetettiin kello 22.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen