Täysistunnon pöytäkirja 128/2001 vp

PTK 128/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

128. TORSTAINA 8. MARRASKUUTA 2001

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraavat edustajat:

 • Suvi Lindén /kok
 • Raimo Mähönen /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Kari Urpilainen /sd
 • Täysistunnon kuluessa ilmoittautuu seuraava edustaja:

  • Raija Vahasalo /kok

  __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  1) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2000

  Ainoa käsittely

  Kertomus  K 10/2001 vp

  Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 10.

  Mietintö hyväksytään.

  Asia on loppuun käsitelty.

  2) Hallituksen esitys laiksi työmarkkinatuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 125/2001 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2001 vp

  Toimenpidealoite  TPA 207, 213/2000 vp, 24/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 29. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

  3) Hallituksen esitys laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 89/2001 vp

  Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

  4) Laki tuloverolain 105 a §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Lakialoite  LA 85/2001 vp (Leena Rauhala /kd)

  Toinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

  5) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Lakialoite  LA 124/2001 vp (Tuija Nurmi /kok ym.)

  Toinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

  6) Laki eläinsuojelulain 22 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Lakialoite  LA 126/2001 vp (Annika Lapintie /vas ym.)

  Toinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

  7) Laki rikoslain 23 luvun muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Lakialoite  LA 131/2001 vp (Petri Neittaanmäki /kesk)

  Toinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

  8) Laki rikoslain 38 luvun 6 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Lakialoite  LA 132/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

  9) Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Lakialoite  LA 148/2001 vp (Antti Rantakangas /kesk ym.)

  Toinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

  10) Hallituksen esitys laiksi valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 196/2001 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2001 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  __________

  Toinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

  Täysistunto lopetetaan kello 20.15.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen