Täysistunnon pöytäkirja 128/2010 vp

PTK 128/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

128. TORSTAINA 9. JOULUKUUTA 2010

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tarja Filatov (16.01—17.57) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.57—20.33).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 36 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Janina Andersson /vihr
 • Risto Autio /kesk
 • Juha Hakola /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (s)
 • Anne Kalmari /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Timo Kaunisto /kesk (e)
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Timo V. Korhonen /kesk (s)
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Kari Kärkkäinen /kd (e)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Esa Lahtela /sd
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sirpa Paatero /sd (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Veijo Puhjo /vas
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Pentti Tiusanen /vas (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (s)
 • Markku Uusipaavalniemi /ps
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 6 edustajaa:

 • Risto Autio /kesk (16.38)
 • Esa Lahtela /sd (16.57)
 • Anneli Kiljunen /sd (16.57)
 • Juha Hakola /kok (18.02)
 • Tero Rönni /sd (18.06)
 • Juha Korkeaoja /kesk (19.17)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Sopimusten Venäjä 2030

Ajankohtaiskeskustelu

Keskustelualoite  KA 5/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvoston päätöksen mukaisesti käytävän ajankohtaiskeskustelun esittelypuheenvuoron käyttää keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja, tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja ed. Marja Tiura. Sen jälkeen seuraa ohjausryhmän puheenjohtaja ed. Päivi Lipposen puheenvuoro. Valtioneuvoston puheenvuoron käyttää pääministeri Mari Kiviniemi.

Näiden puheenvuorojen jälkeen käytävässä keskustelussa puheenvuorot varataan P-painikkeella. Myönnän puheenvuoroja, jotka saavat kestää enintään 2 minuuttia, vajaan kahden tunnin ajan.

Asian käsittely päättyi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

3) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle: Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Viron, Irlannin ja Norjan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.—30.6.2011 sekä sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Suomen, Saksan, Itävallan ja Liettuan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.—30.6.2011

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 8/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 8 johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen pyydetyt puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia, ja puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 129/1/2010

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

4) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 2/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 7/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään päätösehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi päätösehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Päätösehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laeiksi kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 27/2010 vp

Lakialoite  LA 18/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 39/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 27/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laeiksi holhoustoimesta annetun lain ja holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 203/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 28/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 304/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 46/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 197/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 34/2010 vp

Lakialoite  LA 56/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 129/2/2010

10) Hallituksen esitys Belizen kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 231/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 48/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys Marshallinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 232/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 49/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys Vanuatun kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 233/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 50/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Laki kansanedustajain eläkelain ja kansanedustajain perhe-eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 115/2010 vp (Timo Kalli /kesk ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 10.12.2010 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 20.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen