Täysistunnon pöytäkirja 128/2012 vp

PTK 128/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

128. TORSTAINA 13. JOULUKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.01—18.07), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (18.07—20.04) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (20.04—20.56 ja 21.11—21.15).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 14 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Thomas Blomqvist /r
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Osmo Soininvaara /vihr (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Jyrki Yrttiaho /vr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vr (16.16)
 • Tapani Mäkinen /kok (16.58)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (20.27)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Edustaja Sasi — viivästyy hieman. Edustaja Koskinen, olkaa hyvä. (Eduskunnasta: Sasi on poissa!) — Sitähän se tarkoittaa, että kun ei ole paikalla, niin silloin on poissa. Täsmennykseksi, kun käytin varmaan edustajien mielestä epätäsmällistä kieltä, että valiokunnan puheenjohtaja saa esittelypuheenvuoron sitten, kun hän tulee tänne saliin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Kun edustaja Tuupainen edustaja Yrttiahon kannattamana on pyytänyt asian pöydällepanoa huomisen perjantain 14.12. täysistuntoon, jää asia työjärjestyksen 57 §:n mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Petteri Orpo /kok:

Arvoisa puhemies! Esitän asian käsittelyn siirtämistä seuraavaan istuntoon.

Jouni Backman /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Orpon tekemää esitystä.

Keskustelu pöydällepanon ajankohdasta päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 21.10.

Täysistunto keskeytettiin kello 20.56.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 21.11

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Keskustelussa on Kauko Tuupainen Jyrki Yrttiahon kannattamana ehdottanut, että asia pannaan pöydälle huomenna 14.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

Petteri Orpo on Jouni Backmanin kannattamana ehdottanut, että asia pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ehdotuksista on äänestettävä.

Joka hyväksyy edustaja Orpon ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy edustaja Tuupaisen ehdotuksen, äänestää "ei".

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi Petteri Orpon ehdotuksen äänin

jaa 98, ei 36; poissa 65.

( Ään. 1 )

Asia pantiin pöydälle 13.12.2012 pidettävään toiseen täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 ja 13 §:n sekä korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville

Ainoa käsittely

Kertomus  K 17/2012 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 9/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Laki luonnonvaraisten tuotteiden keräämisoikeuden ensisijaisuussäännöistä ja rikoslain 28 luvun 14 ja 15 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 72/2012 vp (Reijo Tossavainen /ps)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 81/2012 vp (Oras Tynkkynen /vihr)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Laki arkistolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 82/2012 vp (Jussi Niinistö /ps)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan vaalisäännön 6 ja 9 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2012 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 7/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2011

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 16/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 21.28.

Täysistunto lopetettiin kello 21.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​