Täysistunnon pöytäkirja 129/2001 vp

PTK 129/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

129. PERJANTAINA 9. MARRASKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Hannu Aho /kesk
 • Tarja Filatov /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Tarja Kautto /sd
 • Henrik Lax /r
 • Eero Lämsä /kesk
 • Markku Markkula /kok
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Martti Tiuri /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9.11. edustajat

 • Henrik Lax /r
 • Kalevi Olin /sd

9.—13.11. edustajat

 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk

12.—14.11. edustajat

 • Seppo Kanerva /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Riitta Prusti /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavan luvan poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

9.11. edustaja

 • Mauri Pekkarinen /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 202—205/2001 vp.

__________

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko "Tasapainoisen kehityksen Suomi 2015"

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella kuluvan marraskuun 8. päivältä on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston tulevaisuusselonteko "Tasapainoisen kehityksen Suomi 2015" (VNS 4/2001 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle seuraavaan, tiistaina 13. päivänä marraskuuta pidettävään istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

__________

Erikoisvaliokuntien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

liikennevaliokunnan jäsenyydestä ed. Vähänäkki ja

työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan jäsenyydestä ed. Kuisma.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että liikennevaliokunnan sekä työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistaina 13. päivänä marraskuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

(Hälinää) Arvoisat edustajat! Ensin rauhoitutaan ja sitten aloitetaan yleiskeskustelu.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 130/4/2001

2) Hallituksen esitys laiksi valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 196/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 185/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 133/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 134/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 13/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 135/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 14/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi kirjastolain 12 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 136/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 15/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien mukaisen eläkeoikeuden sopeuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 172/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi työllisyyslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 191/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 9/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​