Täysistunnon pöytäkirja 129/2013 vp

PTK 129/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

129. TORSTAINA 12. JOULUKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.59) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.59—19.37).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 24 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Mikael Jungner /sd (e)
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Tuomo Puumala /kesk (s)
 • Pekka Ravi /kok
 • Pertti Salolainen /kok
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Ismo Soukola /ps
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Raija Vahasalo /kok
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ville Vähämäki /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Pertti Salolainen /kok (16.16)
 • Pekka Ravi /kok (17.04)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on tänään 12.12.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 208—210/2013 vp. Hallituksen esitys 208 on ehdotus vuoden 2013 viidenneksi lisätalousarvioksi, ja se otetaan lähetekeskusteluun tässä täysistunnossa.

2) Hallintovaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti hallintovaliokunnan varajäseneksi Arja Juvosen.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 185/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2013 vp

Lakialoite  LA 50/2012 vp, 56, 69/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 11.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 128/12/2013

Yleiskeskustelussa on Johanna Jurva Ari Jalosen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 1 sisältyvät lakiehdotukset.

Lisäksi on Mika Lintilä Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 2 sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjaa koskevista ehdotuksista äänestetään siten, että ensin äänestetään Johanna Jurvan ehdotuksesta Mika Lintilän ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Johanna Jurvan ehdotuksesta Mika Lintilän ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Mika Lintilän ehdotuksen äänin

jaa 126, ei 35, tyhjiä 4; poissa 34.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 101, ei 64; poissa 34.

( Ään. 2 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Muutosehdotuksia ei tehty.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 11.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 128/3/2013

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

1. lakiehdotus

123 §

Jussi Halla-aho /ps:

Arvoisa herra puhemies! Hallintovaliokunnan mietintöön jätetyn vastalauseen mukaisesti ehdotan, että 1. lakiehdotuksesta poistetaan 123 §.

Vesa-Matti Saarakkala /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan Halla-ahon ehdotusta.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Jussi Halla-aho on Vesa-Matti Saarakkalan kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Jussi Halla-ahon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 123 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 133, ei 34; poissa 32.

( Ään. 3 )

152 b §

Jussi Halla-aho /ps:

Arvoisa herra puhemies! Vastalauseen mukaisesti ehdotan, että 152 b § poistetaan.

Vesa-Matti Saarakkala /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Halla-ahon ehdotusta.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Jussi Halla-aho on Vesa-Matti Saarakkalan kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Jussi Halla-ahon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 152 b §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 132, ei 34; poissa 33.

( Ään. 4 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 190/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 11.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 128/16/2013

Yleiskeskustelussa on Timo Korhonen Arto Pirttilahden kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjaa koskevasta Timo Korhosen ehdotuksesta äänestetään valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 98, ei 65, tyhjiä 1; poissa 35.

( Ään. 5 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Muutosehdotuksia ei tehty.

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 22/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 11.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 128/8/2013

Yleiskeskustelussa on Timo Korhonen Arto Pirttilahden kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjaa koskevasta Timo Korhosen ehdotuksesta äänestetään valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 101, ei 65; poissa 33.

( Ään. 6 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Muutosehdotuksia ei tehty.

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Poliisiammattikorkeakoulusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 130/2/2013

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tullilain, pakkokeinolain 2 luvun 9 §:n ja ulkomaalaislain 181 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 180/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 1. ja 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 66/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotettujen uusien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain sekä eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 166/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 15/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 11/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain ja asuntokauppalain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 9/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain 127 ja 152 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 201/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 viidenneksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 208/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

16) Laki rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 67/2013 vp (Kari Tolvanen /kok ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 13.12.2013 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen