Täysistunnon pöytäkirja 13/2004 vp

PTK 13/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

13. PERJANTAINA 20. HELMIKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Satu Hassi /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Tero Rönni /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Hannu Takkula /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Harry Wallin /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19. ja 20.2. edustaja

 • Outi Ojala /vas

20.2. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Lauri Oinonen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

20.2. edustaja

 • Susanna Rahkonen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

20.2. edustajat

 • Arto Bryggare /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Esko Kurvinen /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Timo Soini /ps
 • Harry Wallin /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 9—12/2004 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 535, 624, 662, 664, 677—680/2003 vp.

__________

Suuren valiokunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Anni Sinnemäki vapautusta suuren valiokunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että suuren valiokunnan täydennysvaali toimitetaan ensi keskiviikkona 25. päivänä helmikuuta kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi keskiviikkona kello 12.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2004 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 14/1/2004

2) Hallituksen esitys laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 163/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain ja luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 180/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sitten otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 14.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​