Täysistunnon pöytäkirja 13/2006 vp

PTK 13/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

13. TORSTAINA 23. HELMIKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Jouni Backman /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Astrid Thors /r
 • Irja Tulonen /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Matti Väistö /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Seppo Lahtela /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23. ja 24.2. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23.2. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Saara Karhu /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

23.2. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Lasse Hautala /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Matti Väistö /kesk

23. ja 24.2. edustaja

 • Mari Kiviniemi /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 3/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan ensi tiistain täysistunnossa.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 15/8/2006

3) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 15 luvun 2 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 217/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi patenttilain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 225/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 22.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen