Täysistunnon pöytäkirja 13/2009 vp

PTK 13/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

13. TIISTAINA 24. HELMIKUUTA 2009

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Johannes Koskinen (14.01—15.52 ja 21.00—22.00), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.52—18.32) ja puhemies Sauli Niinistö (18.32—21.00).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 43 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Merikukka Forsius /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Anne Holmlund /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Ulla Karvo /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Stefan Wallin /r
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Henna Virkkunen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vas (14.29)
 • Heidi Hautala /vihr (14.45)
 • Lenita Toivakka /kok (16.27)
 • Astrid Thors /r (21.14)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.2.—27.2. edustaja

 • Juha Korkeaoja /kesk

24.2. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Astrid Thors /r
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk

24.2.—26.2. edustajat

 • Reijo Kallio /sd
 • Ulla Karvo /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

24.2. edustajat

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Tero Rönni /sd

__________

Vahvistamatta jätetyt lait

Toinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on 20.2.2009 jättänyt vahvistamatta eduskunnan 18.11.2008 hyväksymän, hallituksen esityksellä HE 54/2008 vp vireille tulleen lain Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta.

Perustuslain mukaan vahvistamatta jätetty laki palautuu eduskunnan käsiteltäväksi.

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 19.2.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 6—8/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 6 lakivaliokunnan,

asiasta U 7 sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä

asiasta U 8 ympäristövaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Toimielinten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Toinen varapuhemies:

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta on valinnut kokouksessaan 18.2.2009 puheenjohtajakseen ed. Paavo Arhinmäen ja varapuheenjohtajaksi ed. Lyly Rajalan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan, perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajien esittelypuheenvuorojen jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen pyydetyt puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 14/1/2009

2) Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 166/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2008 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 14/2/2008

3) Hallituksen esitys laiksi maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 14/3/2008

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 25.2.2009 kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 22.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen