Täysistunnon pöytäkirja 13/2010 vp

PTK 13/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

13. KESKIVIIKKONA 24. HELMIKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—15.56 ja 19.58—21.57), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.56—17.58 ja 21.57—22.09) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (17.58—19.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Juha Hakola /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk (s)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Ulla Karvo /kok
 • Jyrki Katainen /kok (p)
 • Kimmo Kiljunen /sd (s)
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Marja Tiura /kok
 • Tuulikki Ukkola /kok (s)
 • Stefan Wallin /r
 • Erkki Virtanen /vas (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Marja Tiura /kok (14.24)
 • Suvi Lindén /kok (14.25)
 • Juha Hakola /kok (15.20)
 • Lasse Hautala /kesk (16.10)

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Pienituloisten toimeentulon turvaaminen

Välikysymys  VK 1/2010 vp (Annika Lapintie /vas ym.)

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan vastaus ed. Annika Lapintien ym. välikysymykseen 1 pienituloisten toimeentulon turvaamisesta.

Valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää ed. Annika Lapintie. Sen jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 10 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Kun keskustelu on päättynyt, esitän työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen." Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 15/1/2010

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 25.2.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 22.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen