Täysistunnon pöytäkirja 130/2002 vp

PTK 130/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

130. TORSTAINA 7. MARRASKUUTA 2002

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Mikko Elo /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Helle /vas
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Iivo Polvi /vas
 • Maija Rask /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Ilkka Kanerva /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.11. edustajat

 • Johannes Koskinen /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd

7. ja 8.11. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Esko Helle /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

7.11. edustajat

 • Markku Laukkanen /kesk
 • Maija Rask /sd

7.11.—20.12. edustaja

 • Pauli Saapunki /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

7.11. edustajat

 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pentti Tiusanen /vas

7. ja 8.11. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Osmo Soininvaara /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys kansalaisuuslaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 235/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 195/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Eduskunnan 25.10. pidetyssä istunnossa asian käsittely keskeytettiin.

PTK 126/1/2002

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys Vietnamin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 168/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys Marokon kanssa tulo- ja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 169/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 202/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 156/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 222/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 29. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 220/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 30. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laeiksi aravalain 13 §:n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 233/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 16/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Laki opintotukilain 48 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 87/2002 vp (Mari Kiviniemi /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

11) Laki sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 103/2002 vp (Ismo Seivästö /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 130/2002 vp (Antti Rantakangas /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 131/2002 vp (Annika Lapintie /vas)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

14) Laki tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 132/2002 vp (Hanna Markkula-Kivisilta /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

15) Laki sotilasvammalain 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 133/2002 vp (Antero Kekkonen /sd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16) Laki Suur-Saimaan kansallispuistosta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 134/2002 vp (Pentti Tiusanen /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

17) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 137/2002 vp (Pertti Hemmilä /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

18) Laki toimeentulotuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 138/2002 vp (Esko-Juhani Tennilä /vas)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 22.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​