Täysistunnon pöytäkirja 130/2014 vp

PTK 130/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

130. MAANANTAINA 15. JOULUKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (12.01—15.16 ja 21.09—22.31), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.16—17.59 ja 22.31—0.02) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.59—21.09).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 65 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Jouni Backman /sd
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (e)
 • Maria Guzenina /sd
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Satu Haapanen /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Mika Kari /sd
 • Elsi Katainen /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jukka Kopra /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Elina Lepomäki /kok (s)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Palm /kd (s)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Janne Sankelo /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Katja Taimela /sd
 • Ari Torniainen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Stefan Wallin /r
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Sofia Vikman /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok (s)
 • Erkki Virtanen /vas
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 23 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vr (12.16)
 • Maria Guzenina /sd (12.19)
 • Pauliina Viitamies /sd (12.54)
 • Mika Kari /sd (12.54)
 • Inkeri Kerola /kesk (12.57)
 • Leena Rauhala /kd (13.11)
 • Ville Niinistö /vihr (13.12)
 • Esko Kiviranta /kesk (13.46)
 • Harri Jaskari /kok (14.07)
 • Osmo Soininvaara /vihr (14.09)
 • Tapani Tölli /kesk (16.22)
 • Seppo Kääriäinen /kesk (16.39)
 • Lauri Heikkilä /ps (16.40)
 • Katja Taimela /sd (17.47)
 • Elsi Katainen /kesk (17.49)
 • Ari Torniainen /kesk (18.08)
 • Jukka Kopra /kok (18.13)
 • Timo V. Korhonen /kesk (18.15)
 • Mikko Savola /kesk (19.07)
 • Sofia Vikman /kok (20.03)
 • Janne Sankelo /kok (20.05)
 • Kimmo Kivelä /ps (21.14)
 • Sampsa Kataja /kok (23.55)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 11.12.2014 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 45/2014 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 talousarvioesityksen (HE 131/2014 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 247/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2014 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—538/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Valtion vuoden 2015 talousarviota koskeva menettelytapa hyväksyttiin 12.12.2014 pidetyssä täysistunnossa ja mietintö pantiin pöydälle tämän päivän täysistuntoon.

Nyt ryhdytään yleiskeskusteluun. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen seuraavat ryhmäpuheenvuorot, jotka saavat kestää enintään 7 minuuttia. Niiden jälkeen yleiskeskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Yleiskeskustelu keskeytetään ja sitä jatketaan istunnon lopussa, koska tässä on nyt pyöritty ihan vain paikallaan.

Pääluokka 21
Eduskunta

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Pääluokan 21 käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 131/7/2014

Pääluokka 22
Tasavallan presidentti

Päätökset

Eduskunta hyväksyi pääluokan 22 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 23
Valtioneuvoston kanslia

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pääluokan 23 ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 131/7/2014

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 337/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta ja viestintämarkkinalain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 35/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan neuvonanto-, koulutus- ja tukioperaatioon Afganistanissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehtävän sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 287/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 19/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 20 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 176/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2014 vp

Lakialoite  LA 55/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014 annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 269/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2014 vp

Lakialoite  LA 67/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 d §:n sekä tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 180/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 36/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 209/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 33/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 34/2014 vp

Lakialoite  LA 63/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 131/1/2014

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 168/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 36/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle isyyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 91/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2014 vp

Lakialoite  LA 39/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan hyväksymisestä lukuun ottamatta säännöstön 1 liitettä ja laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 273/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 27/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen liitteestä ja yleissopimukseen liittyvästä kansainvälisestä säännöstöstä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen liitteen.

Eduskunta hyväksyi yleissopimukseen liittyvän kansainvälisen säännöstön pakottavan osan, lukuun ottamatta säännöstön 1. liitettä.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden määräaikaiseksi rahoituslaiksi sekä laeiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain ja kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain kumoamisesta sekä kestävän metsätalouden rahoituslain kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 21/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kalastuslain 8 a ja 88 §:n, metsästyslain 8 §:n ja poronhoitolain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 194/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 22/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi FLEGT-lupajärjestelmästä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 178/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 23/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 24/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 131/2/2014

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista sekä maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 177/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 25/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 131/3/2014

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi uusjakojen tukemisesta ja kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 193/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 26/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 191/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 27/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain, Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 311/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 28/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 258/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 15/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 131/4/2014

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 189/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 16/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 202/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 240/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 131/5/2014

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 227/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 33/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huumausainelain ja rikoslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 327/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muut-tamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 238/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 22/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 182/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 23/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

29) Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 111/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 11/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 131/6/2014

30) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 183/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 12/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 49/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely päättyi.

31) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 282/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 17/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 talousarvioesityksen (HE 131/2014 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 247/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2014 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—538/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt jatketaan tässä täysistunnossa aiemmin keskeytettyä valtion vuoden 2015 talousarvion palautekeskustelun yleiskeskustelua.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 131/7/2014

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 16.12.2014 kello 10.

Täysistunto lopetettiin tiistaina 16.12.2014 kello 0.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen