Täysistunnon pöytäkirja 131/2005 vp

PTK 131/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

131. PERJANTAINA 2. JOULUKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 211/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys metsäverotuksen siirtymäkauden päättymisestä johtuviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 212/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 213/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 214/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 13/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

6) Valtioneuvoston selonteko lähiajan energia- ja ilmastopolitiikan linjauksista — kansallinen strategia Kioton pöytäkirjan toimeenpanemiseksi

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen jatketaan viime keskiviikon istunnossa keskeytettyä keskustelua Valtioneuvoston selonteosta lähiajan energia- ja ilmastopolitiikan linjauksista — kansallinen strategia Kioton pöytäkirjan toimeenpanemiseksi.

PTK 128/4/2005

Puhemiesneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa tarkistanut aikaisempaa valiokuntaanlähettämisehdotustaan ja ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu jatkuu:

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/2/2005

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

7) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan kanslian ohjesäännön 32 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 2/2005 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 8/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys rahankeräyslaiksi sekä laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja rikoslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 102/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys elintarvikelaiksi sekä laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 53/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 175/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 199/2005 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 107/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 126/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 33/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi painelaitelain 27 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 196/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 181/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 17.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen