Täysistunnon pöytäkirja 131/2006 vp

PTK 131/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

131. TIISTAINA 12. JOULUKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraava edustaja:

 • Suvi Lindén /kok
 • Täysistunnon kuluessa ilmoittautuu seuraava edustaja:

  • Jutta Urpilainen /sd

  __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  1) Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 247/2006 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 42/2006 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 42. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/1/2006

  2) Hallituksen esitys rakennerahastolaiksi sekä laeiksi alueiden kehittämislain ja Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 242/2006 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 30/2006 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 30. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 132/2/2006

  __________

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 10.

  Täysistunto lopetetaan kello 20.23.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen

  ​​​​