Täysistunnon pöytäkirja 132/2010 vp

PTK 132/2010 vp

Tarkastettu versio 2.0

132. KESKIVIIKKONA 15. JOULUKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (10.00—12.11, 17.57—19.56 ja 0.03—1.51), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.01—15.58 ja 19.56—21.58) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (15.58—17.57 ja 21.58—0.03).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 10 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Timo V. Korhonen /kesk (s)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Ulla-Maj Wideroos /r (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Oras Tynkkynen /vihr (14.05)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2011
Hallituksen esitys vuoden 2011 talousarvioesityksen (HE 126/2010 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2010 vp

Hallituksen esitys  HE 228/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 53/2010 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1147/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu pääluokista 25—29 päättyi 14.12.2010 pidetyssä täysistunnossa. Nyt ryhdytään näiden pääluokkien yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

PTK 131/5/2010

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 25.01.04 lisäyksenä 800 000 euroa oikeuspoliittisen tutkimustoiminnan kehittämiseen. (Vastalause 1)

3. Toimi Kankaanniemi /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 25.01.50 lisäyksenä 300 000 euroa Suomen sovittelufoorumin toiminnan edistämiseen. (TAA 191)

4. Esko-Juhani Tennilä /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 25.01.50 lisäyksenä 500 000 euroa saamelaiskäräjien resurssien lisäämiseen. (TAA 931)

5. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 25.10.01 lisäyksenä 700 000 euroa korkeimman oikeuden tuomarinvirkojen lisäämiseen. (TAA 1071)

6. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 25.10.02 lisäyksenä 800 000 euroa korkeimman hallinto-oikeuden tuomarinvirkojen lisäämiseen. (TAA 1072)

7. Tarja Tallqvist /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 25.10.03 lisäyksenä 500 000 euroa tuomioistuinten toiminnan tehostamiseen. (TAA 925)

8. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 25.10.03 lisäyksenä 1 000 000 euroa tuomioistuimille käsittelyaikojen lyhentämiseen ja harmaan talouden torjuntaan liittyvän viranomaisyhteistyön tehostamiseen. (Vastalause 2)

9. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 25.10.03 lisäyksenä 10 000 000 euroa ali-, hovi- ja hallinto-oikeuksien ja sekä vakuutus- että markkinaoikeuden tuomarinvirkojen lisäämiseen. (TAA 1073)

10. Johannes Koskinen /sd Tarja Filatovin /sd kannattamana: momentille 25.10.03 lisäyksenä 500 000 euroa Hämeenlinnan oikeustalon suunnittelun aloittamiseen. (TAA 314)

11. Pauliina Viitamies /sd Johanna Ojala-Niemelän /sd kannattamana: momentille 25.10.03 lisäyksenä 200 000 euroa vakuutusoikeuden toimintamäärärahoihin. (TAA 1036)

12. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 25.10.04 lisäyksenä 2 000 000 euroa oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenoihin. (TAA 883)

13. Tarja Tallqvist /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 25.10.05 lisäyksenä 2 000 000 euroa yleisten edunvalvojien menoihin. (TAA 926)

14. Tarja Tallqvist /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 25.30.01 lisäyksenä 500 000 euroa syyttäjälaitoksen toimintamenoihin. (TAA 927)

15. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 25.30.01 lisäyksenä 1 500 000 euroa syyttäjälaitoksen toimintamenoihin käsittelyaikojen lyhentämiseksi. (Vastalause 1)

16. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 25.30.01 lisäyksenä 1 500 000 euroa syyttäjille harmaan talouden ja talousrikosten torjuntaan liittyvän viranomaisyhteistyön tehostamiseen. (Vastalause 2, TAA 1136)

17. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 25.30.01 lisäyksenä 1 500 000 euroa syyttäjien toimintaresurssien vahvistamiseen. (TAA 1074)

19. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 25.40.01 lisäyksenä 4 000 000 euroa, joista 2 000 000 euroa käytetään vankeinhoitopalveluiden kehittämiseen ja 2 000 000 euroa vankilatilojen peruskorjaukseen. (Vastalause 1)

21. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 25.40.01 lisäyksenä 4 000 000 euroa vankien terveydenhuoltopalveluihin, henkilöstön lisäresursointiin sekä vankien aktivointitoimiin. (Vastalause 2, TAA 884)

22. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 25.40.01 lisäyksenä 10 000 000 euroa Rikosseuraamuslaitoksen toimintaedellytyksien turvaamiseen. (TAA 828)

Päätökset

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 63; poissa 18.

( Ään. 1 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 30, tyhjiä 2; poissa 17.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 32; poissa 14.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 27; poissa 14.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 162, ei 25; poissa 12.

( Ään. 5 )

Puhemies:

Ed. Tarja Tallqvistin ehdotus 7, ed. Minna Sirnön ehdotus 8 ja ed. Raimo Vistbackan ehdotus 9 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 9 ehdotusta 8 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 7 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 9 ed. Minna Sirnön ehdotusta 8 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 8 äänin

jaa 179, ei 6, tyhjiä 2; poissa 12.

( Ään. 6 )

2) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 8 ed. Tarja Tallqvistin ehdotusta 7 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 7 äänin

jaa 155, ei 29, tyhjiä 2; poissa 13.

( Ään. 7 )

3) Äänestyksessä ed. Tarja Tallqvistin ehdotuksesta 7 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 31; poissa 11.

( Ään. 8 )

Äänestyksessä ed. Johannes Koskisen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 41; poissa 10.

( Ään. 9 )

Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 37; poissa 11.

( Ään. 10 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 32; poissa 11.

( Ään. 11 )

Äänestyksessä ed. Tarja Tallqvistin ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 32; poissa 10.

( Ään. 12 )

Puhemies:

Ed. Tarja Tallqvistin ehdotus 14, ed. Kari Rajamäen ehdotus 15, ed. Minna Sirnön ehdotus 16 ja ed. Raimo Vistbackan ehdotus 17 koskevat samaa määrärahaa. Ehdotukset 15, 16 ja 17 ovat saman sisältöisiä, joten ensin äänestetään niistä yhdessä ehdotusta 14 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 15, ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 16 ja ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 17 ed. Tarja Tallqvistin ehdotusta 14 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 14 äänin

jaa 124, ei 65; poissa 10.

( Ään. 13 )

[Istuntosalin takimmaisten rivien äänestysvalot eivät syttyneet ääntenjakaumatauluille.]

Puhemies:

Nyt näyttää käyneen niin, että kaikki äänestysvalot eivät lampputauluille syty. Äänestystulos on kuitenkin selvillä.

2) Äänestyksessä ed. Tarja Tallqvistin ehdotuksesta 14 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 120, ei 69; poissa 10.

( Ään. 14 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 19 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 21 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 19 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 120, ei 68; poissa 11.

( Ään. 15 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 161, ei 26, tyhjiä 1; poissa 11.

( Ään. 16 )

Puhemies:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 25 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Puhemies:

Ääntenjakaumataulujen teknisestä pikku puutteesta huolimatta jatketaan äänestyksiä. Jos halutaan nähdä niiden jakautuma, se selviää kyllä pöytäkirjatoimistosta. Äänet rekisteröityvät oikein mutta eivät vain näy valotaululla.

Ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 26.01.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa siviilikriisinhallinnan koulutustoimintaan. (Vastalause 1)

2. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 26.01.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa siviilikriisinhallintakoulutukseen. (Vastalause 2)

3. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 26.01.01 lisäyksenä 100 000 euroa palomiesten eläkeiän alentamisen selvittämiseen. (TAA 829)

4. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 26.01.01 lisäyksenä 200 000 euroa valmistelevaan työhön palomiesten eläkeiän alentamiseksi 55 ikävuoteen. (TAA 165)

5. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: lausumaehdotus momentin 26.01.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että vähemmistövaltuutetun toimistolle perustetaan oma momentti sisäasiainministeriön pääluokkaan." (Vastalause 2)

6. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 4 500 000 euroa, josta 4 000 000 euroa poliisitoimen toimintamenoihin ja 500 000 euroa ulkomaisen laittoman työvoiman valvontayksikön uudelleen perustamiseen. (Vastalause 1)

7. Matti Saarinen /sd Jukka Gustafssonin /sd kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 5 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin. (TAA 858)

8. Johanna Ojala-Niemelä /sd Pauliina Viitamiehen /sd kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 800 000 euroa poliisitoimen toimintamenoihin Lapissa. (TAA 702)

9. Päivi Räsänen /kd Bjarne Kalliksen /kd kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa valvonnan tehostamiseen matkustajalauttojen satamissa. (Vastalause 3)

10. Tero Rönni /sd Lauri Kähkösen /sd kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa raskaan liikenteen valvontayksikön perustamiseen. (TAA 857)

11. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 10 000 000 euroa poliisin talousrikostutkintaan ja ulkomaisen rikollisuuden ehkäisyyn. (TAA 1075)

12. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 26.20.01 lisäyksenä 500 000 euroa Rajavartiolaitoksen henkilöstön riittävyyden turvaamiseen. (Vastalause 1)

14. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 26.30.02 lisäyksenä 1 000 000 euroa Hätäkeskuslaitoksen toimintamenoihin nykyisten hätäkeskusten toiminnan turvaamiseen. (Vastalause 1)

15. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 26.30.02 lisäyksenä 1 000 000 euroa Hätäkeskuslaitoksen toiminnan varmistamiseen 15 hätäkeskuksen mallin pohjalta. (Vastalause 2)

16. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: lausumaehdotus momentin 26.30.02 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että Hätäkeskuslaitoksen määrärahat turvataan siten, että toiminta voidaan palauttaa 15 hätäkeskuksen mallin pohjalle ja että valtion tuottavuusohjelmasta Hätäkeskuslaitoksen osalta voidaan luopua jo vuoden 2011 talousarviossa." (Vastalause 2)

17. Kari Kärkkäinen /kd Bjarne Kalliksen /kd kannattamana: momentille 26.30.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa pelastushelikopteritoiminnan tukemiseen. (TAA 378)

18. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 26.40.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittelyn nopeuttamiseen. (TAA 137)

19. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 26.40.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa Maahanmuuttoviraston toimintamenoihin. (Vastalause 1)

20. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 26.40.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa 20 henkilötyövuoden lisäämiseen Maahanmuuttovirastoon purkamaan hakemusruuhkia. (Vastalause 2)

21. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 26.40.03 lisäyksenä 100 000 euroa maahanmuuttajien kotouttamista ja työllistymistä tukeviin toimenpiteisiin. (TAA 830)

22. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 26.40.03 lisäyksenä 1 400 000 euroa maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistämisen edistämiseen. (Vastalause 1)

23. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 26.40.30 lisäyksenä 650 000 euroa pakolaisista kunnille maksettavien laskennallisten korvausten korottamiseen. (Vastalause 1)

24. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 26.40.30 lisäyksenä 5 550 000 euroa pakolaisten sijoittamisesta kunnille maksettavien laskennallisten korvausten tasokorottamiseen. (Vastalause 2, TAA 886)

25. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentilta 26.40.63 vähennettäväksi 40 000 000 euroa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon osoitetusta määrärahasta. (TAA 1145)

Päätökset

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 1 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 2 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

[Suoritettiin äänestys, jonka aikana kaikki äänestyspainikkeet eivät toimineet normaalisti. Äänestys 17 mitätöitiin, ja ehdotuksista 1 ja 2 toimitettiin uusi äänestys.]

Puheenvuoron saatuaan lausui

Krista Kiuru /sd:

Arvoisa puhemies! Täällä ei saanut äänestettyä ainakaan tällä laitteella tässä rivissä, joten pyydän, että pöytäkirjaan merkitään, että yritin äänestää "ei".

Puhemies:

Tämä äänestys täytyy suorittaa uudelleen. Äänestyslaitteisto on uudelleen käynnistetty ja ilmeisesti käynnistynytkin. Otetaan tämä pääluokan 26 ensimmäinen äänestys uudelleen ja mitätöidään tuo äskeinen.

Ja siis nyt: mietintö "jaa", edustajien Rajamäki ja Sirnö ehdotukset 1 ja 2 yhdessä "ei".

[Myöhemmin selvisi, että mitätöidyn äänestyksen aikana ääntenjakaumataulujen ohjauskeskus käynnistyi uudelleen, mikä heijastui äänestyspainikkeiden toimintaan.]

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 1 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 122, ei 66; poissa 11.

( Ään. 18 )

Puhemies:

Ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotus 3 ja ed. Matti Kankaan ehdotus 4 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 4 ehdotusta 3 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 4 ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotusta 3 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 3 äänin

jaa 130, ei 57, tyhjiä 1; poissa 11.

( Ään. 19 )

2) Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 3 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 71, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 20 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 29, tyhjiä 2; poissa 11.

( Ään. 21 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 6 ja ed. Matti Saarisen ehdotus 7 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 7 ehdotusta 6 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Puheenvuoron saatuaan lausui

Matti Saarinen /sd:

Puhemies! Jos vielä voin, niin peruutan ehdotuksen 7. (Ed. Gustafsson: Ja minä kannatukseni! — Naurua)

Puhemies:

Kyllä se käy. Siis ed. Saarinen peruuttaa ehdotuksen 7 ja ed. Gustafsson vetää kannatuksensa pois.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 124, ei 61, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 22 )

Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 40; poissa 12.

( Ään. 23 )

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 32; poissa 11.

( Ään. 24 )

Äänestyksessä ed. Tero Rönnin ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 51; poissa 10.

( Ään. 25 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 33, tyhjiä 1; poissa 11.

( Ään. 26 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 120, ei 69; poissa 10.

( Ään. 27 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 14 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 15 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 14 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 71; poissa 10.

( Ään. 28 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 121, ei 67; poissa 11.

( Ään. 29 )

__________

Puheenvuoron saatuaan lausui

Krista Kiuru /sd:

Arvoisa puhemies! Saanko korjata; tarkoitukseni oli painaa "jaa".

Puhemies:

Merkitään, että ed. Kiuru halusi korjata. Äänestystulosta ei voida muuttaa, mutta tämä merkitään pöytäkirjaan.

__________

Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 34, tyhjiä 1; poissa 11.

( Ään. 30 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 34; poissa 10.

( Ään. 31 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 19 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 20 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 19 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 124, ei 63, tyhjiä 1; poissa 11.

( Ään. 32 )

Puhemies:

Ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotus 21 ja ed. Kari Rajamäen ehdotus 22 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 22 ehdotusta 21 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 22 ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotusta 21 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 21 äänin

jaa 129, ei 59; poissa 11.

( Ään. 33 )

2) Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 21 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 123, ei 64, tyhjiä 1; poissa 11.

( Ään. 34 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 23 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 24 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 24 ehdotusta 23 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 24 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 23 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 23 äänin

jaa 166, ei 17, tyhjiä 6; poissa 10.

( Ään. 35 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 23 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 124, ei 57, tyhjiä 5; poissa 13.

( Ään. 36 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 179, ei 7; poissa 13.

( Ään. 37 )

Puhemies:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 26 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 27.10.01 lisäyksenä 5 600 000 euroa varusmiesten kotiuttamisrahan budjettiperusteiseen maksamiseen. (TAA 1076)

2. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentilta 27.10.18 vähennettäväksi 50 000 000 euroa puolustusministeriön ulkomaisista materiaalihankinnoista. (Vastalause 1)

3. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentilta 27.10.18 vähennettäväksi 50 000 000 euroa puolustusmateriaalihankintojen osalta. (Vastalause 2)

4. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 27.10.50 lisäyksenä 100 000 euroa maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen. (TAA 831)

5. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentilta 27.30.20 vähennettäväksi 5 500 000 euroa sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenoihin ehdotetusta määrärahasta. (TAA 644)

6. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentilta 27.30.20 vähennettäväksi 20 000 000 euroa sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenoista. (Vastalause 2, TAA 526)

Päätökset

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 164, ei 24; poissa 11.

( Ään. 38 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 2 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 3 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 2 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 129, ei 57, tyhjiä 1; poissa 12.

( Ään. 39 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 178, ei 9; poissa 12.

( Ään. 40 )

Puhemies:

Ed. Pentti Oinosen ehdotus 5 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 6 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 6 ehdotusta 5 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 6 ed. Pentti Oinosen ehdotusta 5 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 5 äänin

jaa 156, ei 25, tyhjiä 8; poissa 10.

( Ään. 41 )

2) Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 5 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 29; poissa 10.

( Ään. 42 )

Puhemies:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 27 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 28.01.01 lisäyksenä 50 000 euroa selvitystyöhön varallisuusveron palauttamiseksi. (TAA 166)

2. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 28.01.01 lisäyksenä 55 000 euroa selvitystyöhön Ruotsista Suomeen muuttavien eläkeläisten epäoikeudenmukaisen kohtelun korjaamiseksi. (TAA 167)

3. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 28.10.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa kansainvälisen verotarkastusyksikön perustamista varten. (Vastalause 1)

4. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 28.10.02 lisäyksenä 2 000 000 euroa tullilaitoksen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

5. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 28.10.02 lisäyksenä 3 000 000 euroa tullilaitokselle harmaan talouden vastaiseen työhön ja siihen liittyvään viranomaisyhteistyöhön. (Vastalause 2)

6. Anneli Kiljunen /sd Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentille 28.10.02 lisäyksenä 500 000 euroa Vaalimaan raskaan liikenteen tullitarkastusten edistämiseen. (TAA 267)

7. Sirpa Paatero /sd Anneli Kiljusen /sd kannattamana: momentille 28.10.02 lisäyksenä 5 000 000 euroa raskaan liikenteen tarvitseman erillisen rajanylityspaikan rakentamiseen Vaalimaalla. (TAA 726)

8. Johanna Ojala-Niemelä /sd Pauliina Viitamiehen /sd kannattamana: momentille 28.10.02 lisäyksenä 500 000 euroa tullivalvonnan laitteiston ja kalusteiden nykyaikaistamiseksi Lapissa. (TAA 703)

9. Johanna Ojala-Niemelä /sd Pauliina Viitamiehen /sd kannattamana: momentille 28.10.02 lisäyksenä 1 200 000 euroa Vartiuksen raja-aseman ja tullin laajennushankkeeseen ja modernisointiin. (TAA 704)

10. Johanna Ojala-Niemelä /sd Pauliina Viitamiehen /sd kannattamana: momentille 28.10.02 lisäyksenä 2 300 000 euroa Raja-Joosepin raja-aseman ja tullin uusien toimitilojen rakentamiseen. (TAA 705)

11. Matti Kangas /vas Toimi Kankaanniemen /kd kannattamana: momentille 28.20.88 lisäyksenä 200 000 euroa Haapamäen vankilan suunnittelua varten. (TAA 168)

12. Jouko Skinnari /sd Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 28.20.88 lisäyksenä 1 500 000 euroa Lahden käräjäoikeuden oikeustalon suunnittelun ja rakentamisen aloittamiseen. (TAA 901)

13. Jouko Skinnari /sd Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 28.20.88 lisäyksenä 3 000 000 euroa Hämeen Rykmentin opetuskorjaamon peruskorjaukseen. (TAA 899)

14. Satu Taiveaho /sd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 28.20.88 lisäyksenä 44 000 000 euroa Hämeenlinnan vankilan perusparannuksen toteuttamiseen. (TAA 914)

15. Pia Viitanen /sd Saara Karhun /sd kannattamana: momentille 28.20.88 lisäyksenä 200 000 euroa Kylmäkosken vankilan laajentamiseen. (TAA 1050)

16. Sirpa Paatero /sd Pentti Tiusasen /vas kannattamana: momentin 28.20.88 perusteluihin lisättäväksi: "Uuden poliisitalon rakentaminen Kotkaan käynnistetään." (TAA 727)

17. Kari Kärkkäinen /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 28.40.03 lisäyksenä 2 000 000 euroa kuntien yhteispalvelupisteiden ylläpitoon ja perustamiseen. (TAA 380)

18. Päivi Räsänen /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraiseen rahoitusavustukseen. (TAA 852)

19. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 10 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraisten rahoitusavustusten korottamiseen. (TAA 832)

21. Tuula Peltonen /sd Raimo Piiraisen /sd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 60 000 000 euroa kuntien taloustilanteen helpottamiseen ja tilapäiseen luopumiseen kuntien alijäämän kattamisvelvoitteesta. (TAA 738)

22. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 100 000 000 euroa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen. (TAA 649)

23. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 300 000 000 euroa kuntien peruspalvelujen järjestämiseen. (Vastalause 1)

24. Mikko Kuoppa /vas Unto Valppaan /vas kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 731 000 000 euroa, mistä 15 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraiseen rahoitusavustukseen, 450 000 000 euroa budjettiperusteisesti sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksiin, 150 000 000 euroa ikäihmisten hoivan parantamiseen budjettiperusteisesti, 40 000 000 euroa omaishoidon kehittämiseen budjettiperusteisesti, 50 000 000 euroa vaikeavammaisten avustajapalveluiden kehittämiseen budjettiperusteisesti ja 26 000 000 euroa budjettiperusteisesti sen mahdollistamiseksi, että oppivelvollisuusikä voidaan nostaa 18 ikävuoteen. (Vastalause 2, TAA 12, 305, 356, 1007, 1056, 1137)

25. Pauliina Viitamies /sd Johanna Ojala-Niemelän /sd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 30 000 000 euroa terveydenhuoltolain toimeenpanoon. (TAA 1039)

26. Kari Kärkkäinen /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 50 000 000 euroa terveyskeskusten toiminnan tason parantamiseen. (TAA 385)

27. Leena Rauhala /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 500 000 euroa ennalta ehkäisevään päihdetyöhön. (TAA 804)

28. Kari Kärkkäinen /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa päihdehuollon laitoskuntoutukseen. (TAA 382)

29. Leena Rauhala /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 3 000 000 euroa ennalta ehkäisevään mielenterveystyöhön. (TAA 806)

30. Sari Palm /kd Toimi Kankaanniemen /kd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 2 000 000 euroa lapsiperheiden ennalta ehkäisevään kotipalveluun. (TAA 730)

31. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 3 000 000 euroa kunnille lapsiperheiden kotipalvelun kehittämiseen ja momentin perusteluihin lisättäväksi, että 600 000 euroa summasta osoitetaan Kuopion kaupungille. (TAA 651)

32. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 10 000 000 euroa lapsiperheiden kotipalveluihin. (TAA 833)

33. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 13 950 000 euroa kotihoidon tuen tason nostamiseksi budjettiperusteisesti peruspäivärahan ja minimiäitiyspäivärahan tasolle. (TAA 647)

34. Kari Kärkkäinen /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 36 000 000 euroa kotihoidon tukeen. (TAA 384)

35. Unto Valpas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 140 000 euroa kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan kehittämiseen. (TAA 1006)

36. Leena Rauhala /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa vammaispalveluiden turvaamiseen. (TAA 805)

37. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 43 000 000 euroa vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen. (TAA 169)

38. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 100 000 euroa Varkauden vammaispalvelukuljetuksiin. (TAA 645)

39. Leena Rauhala /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa kouluterveydenhuollon toimintaan. (TAA 807)

40. Pauliina Viitamies /sd Johanna Ojala-Niemelän /sd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 8 000 000 euroa koulujen oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon parantamiseen. (TAA 1037)

41. Pietari Jääskeläinen /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 3 000 000 euroa kouluterveydenhuollon lastenpsykiatrian henkilöstön lisäämiseen. (TAA 109)

42. Krista Kiuru /sd Satu Taiveahon /sd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 10 000 000 euroa neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon uuden asetuksen mukaisiin toimenpiteisiin. (TAA 287)

43. Päivi Räsänen /kd Bjarne Kalliksen /kd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 4 000 000 euroa lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon. (TAA 851)

44. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 10 000 000 euroa kunnille vanhusten laitoshoidon parantamiseen. (TAA 646)

45. Leena Rauhala /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 50 000 000 euroa vanhustenhuollon tason parantamiseen. (TAA 808)

46. Pietari Jääskeläinen /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 200 000 000 euroa vanhusväestön palvelujen turvaamiseen. (TAA 110)

47. Pauliina Viitamies /sd Johanna Ojala-Niemelän /sd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 10 000 000 euroa omaishoidon tuen turvaamiseen kaikille tukeen oikeutetuille omaishoitajille. (TAA 1038)

48. Esa Lahtela /sd Risto Kuisman /sd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 14 000 000 euroa omaishoidon tukemiseen kunnissa. (TAA 436)

49. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 15 000 000 euroa omaishoidon tuen lisäämiseen. (TAA 648)

50. Tarja Tallqvist /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 40 000 000 euroa omaishoidon ja tukipalvelujen laajentamiseen. (TAA 928)

51. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 150 000 000 euroa noin 900 000 suomalaisen köyhän syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä toimeentulon ja elinympäristön kehittämisen tukemiseen ja vähennettäväksi vastaavasti momentilta 24.30.66 varsinaiseen kehitysyhteistyöhön ehdotetusta määrärahasta 150 000 000 euroa. (TAA 650)

52. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus momentin 28.90.30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että omaishoitajien tukijärjestelmää uusitaan siten, että omaishoidon tuesta tehdään verotonta, etuoikeutettua tuloa, omaishoidon tuen tasoa korotetaan, sen saantiperusteita yhtenäistetään, omais-hoitajat saatetaan työterveydenhuollon piiriin ja vastataan omaishoitajien omaan kuntoutuksen tarpeeseen." (Vastalause 2)

53. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentilta 28.92.69 vähennettäväksi 74 000 000 euroa Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoitusosuuden maksamiseen ehdotetusta määrärahasta. (TAA 1077)

Puheenvuoron saatuaan lausuivat

Hannes Manninen /kesk:

Arvoisa puhemies! Katson, että ed. Vistbackan ehdotus 53 on lainvastainen, koska kyseessä on EU:n jäsenmaksu, joka velvoittaa Suomea, ja lain mukaan tällainen tiedossa oleva meno on otettava valtion talousarvioon. Pyydän, että puhemies ei ota lainvastaista esitystä äänestykseen.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Siinä tapauksessa tämä eduskunta on aikaisemmin toiminut lainvastaisesti eikä koskaan ole saattanut asiaa perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Jos niin on, toivon, että tämä asia viedään sitten perustuslakivaliokunnan käsittelyyn.

Pentti Oinonen /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan lämpimästi ed. Vistbackan tekemää esitystä.

Puhemies:

On siis tehty ehdotukset 1—19 ja 21—53. Mitä tulee ehdotukseen 53, menettelemme sillä tavoin, että tämän pääluokan äänestyskäsittely keskeytetään siihen. Puhemiesneuvosto käsittelee asian, ja sitten jatkamme myöhemmin äänestysmenettelyä tämän pääluokan osalta. Muut äänestykset suoritetaan.

Totean tässä, että eduskunta on aikaisempina vuosina tästä samasta kysymyksestä äänestänyt.

Päätökset

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 42; poissa 14.

( Ään. 43 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 42; poissa 12.

( Ään. 44 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 123, ei 65; poissa 11.

( Ään. 45 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 4 ja ed. Mikko Kuopan ehdotus 5 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 5 ehdotusta 4 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 5 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 4 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 4 äänin

jaa 166, ei 22; poissa 11.

( Ään. 46 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 4 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 71; poissa 10.

( Ään. 47 )

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 40; poissa 10.

( Ään. 48 )

Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 38; poissa 10.

( Ään. 49 )

Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 36; poissa 11.

( Ään. 50 )

Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 34, tyhjiä 1; poissa 10.

( Ään. 51 )

Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 33; poissa 12.

( Ään. 52 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 28, tyhjiä 1; poissa 10.

( Ään. 53 )

Äänestyksessä ed. Jouko Skinnarin ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 33; poissa 10.

( Ään. 54 )

Äänestyksessä ed. Jouko Skinnarin ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 32; poissa 11.

( Ään. 55 )

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 33, tyhjiä 1; poissa 10.

( Ään. 56 )

Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 37; poissa 11.

( Ään. 57 )

Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 32; poissa 11.

( Ään. 58 )

Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 30, tyhjiä 1; poissa 10.

( Ään. 59 )

Puhemies:

Ed. Päivi Räsäsen ehdotus 18 ja ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotus 19 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 19 ehdotusta 18 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 19 ed. Päivi Räsäsen ehdotusta 18 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 18 äänin

jaa 161, ei 25, tyhjiä 3; poissa 10.

( Ään. 60 )

2) Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 18 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 40; poissa 11.

( Ään. 61 )

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 40; poissa 10.

( Ään. 62 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 163, ei 26; poissa 10.

( Ään. 63 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 23 ja ed. Mikko Kuopan ehdotus 24 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 24 ehdotusta 23 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 24 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 23 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 23 äänin

jaa 163, ei 26; poissa 10.

( Ään. 64 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 23 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 123, ei 65; poissa 11.

( Ään. 65 )

Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 31; poissa 11.

( Ään. 66 )

Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 32; poissa 12.

( Ään. 67 )

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 35; poissa 12.

( Ään. 68 )

Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 35; poissa 11.

( Ään. 69 )

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 34; poissa 12.

( Ään. 70 )

Puhemies:

Ed. Sari Palmin ehdotus 30, ed. Pentti Oinosen ehdotus 31 ja ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotus 32 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 32 ehdotusta 31 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 30 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 32 ed. Pentti Oinosen ehdotusta 31 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 31 äänin

jaa 151, ei 16, tyhjiä 15; poissa 17.

( Ään. 71 )

2) Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 31 ed. Sari Palmin ehdotusta 30 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 30 äänin

jaa 157, ei 27, tyhjiä 4; poissa 11.

( Ään. 72 )

3) Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksesta 30 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 32; poissa 12.

( Ään. 73 )

Puhemies:

Ed. Pentti Oinosen ehdotus 33 ja ed. Kari Kärkkäisen ehdotus 34 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 34 ehdotusta 33 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 34 ed. Pentti Oinosen ehdotusta 33 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 33 äänin

jaa 157, ei 24, tyhjiä 5; poissa 13.

( Ään. 74 )

2) Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 33 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 31; poissa 13.

( Ään. 75 )

Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 37; poissa 12.

( Ään. 76 )

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 34; poissa 14.

( Ään. 77 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 35; poissa 13.

( Ään. 78 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 161, ei 26; poissa 12.

( Ään. 79 )

Puhemies:

Ed. Leena Rauhalan ehdotus 39 ja ed. Pauliina Viitamiehen ehdotus 40 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 40 ehdotusta 39 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta 40 ed. Leena Rauhalan ehdotusta 39 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 39 äänin

jaa 137, ei 50, tyhjiä 1; poissa 11.

( Ään. 80 )

2) Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 39 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 41; poissa 13.

( Ään. 81 )

Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 31; poissa 11.

( Ään. 82 )

Äänestyksessä ed. Krista Kiurun ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 41; poissa 11.

( Ään. 83 )

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 36; poissa 12.

( Ään. 84 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 35; poissa 12.

( Ään. 85 )

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 45 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 35; poissa 14.

( Ään. 86 )

Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 46 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 34; poissa 11.

( Ään. 87 )

Puhemies:

Ed. Pauliina Viitamiehen ehdotus 47, ed. Esa Lahtelan ehdotus 48, ed. Pentti Oinosen ehdotus 49 ja ed. Tarja Tallqvistin ehdotus 50 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 50 ehdotusta 49 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 48 vastaan, sen jälkeen voittaneesta ehdotusta 47 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Tarja Tallqvistin ehdotuksesta 50 ed. Pentti Oinosen ehdotusta 49 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 49 äänin

jaa 152, ei 28, tyhjiä 8; poissa 11.

( Ään. 88 )

2) Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 49 ed. Esa Lahtelan ehdotusta 48 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 48 äänin

jaa 157, ei 29, tyhjiä 2; poissa 11.

( Ään. 89 )

3) Äänestyksessä ed. Esa Lahtelan ehdotuksesta 48 ed. Pauliina Viitamiehen ehdotusta 47 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 47 äänin

jaa 148, ei 37, tyhjiä 2; poissa 12.

( Ään. 90 )

4) Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta 47 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 129, ei 55; poissa 15.

( Ään. 91 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 51 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 180, ei 7; poissa 12.

( Ään. 92 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 52 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 122, ei 50, tyhjiä 15; poissa 12.

( Ään. 93 )

Puhemies:

Nyt pääluokan 28 käsittely keskeytetään. Sitä jatketaan ehdotuksen 53 osalta myöhemmin.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 133/1/2010

Pääluokka 29
Opetusministeriön hallinnonala

Ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Tuula Peltonen /sd Raimo Piiraisen /sd kannattamana: momentille 29.01.01 lisäyksenä 500 000 euroa koulutuksen arvioinnin toimintamenoihin. (TAA 739)

2. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 29.01.21 lisäyksenä 50 000 euroa ruotsinsuomalaisten finska.nu-projektin avustamiseen. (TAA 652)

3. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentilta 29.01.50 vähennettäväksi 175 000 euroa Svenska Finlands folkting -nimiselle järjestölle ehdotetusta määrärahasta. (TAA 653)

4. Esko-Juhani Tennilä /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa inarinsaamen oppikirjojen tuottamiseen. (TAA 933)

5. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 40 000 euroa Karjalan kielen seuralle karjalan kielen kouluopetuksen aloittamiseen. (TAA 654)

6. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 100 000 euroa karjalankielisen oppikirjatuotannon käynnistämiseen. (TAA 655)

7. Leena Rauhala /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 3 000 000 euroa erityisopetuksen lisääntyneisiin tarpeisiin. (TAA 809)

8. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen. (TAA 834)

9. Sari Palm /kd Toimi Kankaanniemen /kd kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa opinto-ohjauksen lisäämiseen yleissivistävässä koulutuksessa. (TAA 731)

10. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 50 000 000 euroa lukiolaisten oppikirjojen kustantamiseen. (TAA 340)

14. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kan-nattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 17 000 000 euroa homekoulujen korjauksiin. (Vastalause 1)

15. Tuula Peltonen /sd Raimo Piiraisen /sd kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 100 000 euroa Kankarisveden yläkoulun ja lukion rakennuksen peruskorjaukseen Jämsässä. (TAA 743)

16. Tuula Peltonen /sd Raimo Piiraisen /sd kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 10 000 000 euroa homekoulujen kunnostamiseen Viitasaarella ja Pihtiputaalla. (TAA 744)

17. Matti Saarinen /sd Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 1 000 000 euroa Mustion koulukeskuksen laajennukseen ja peruskorjaukseen. (TAA 859)

18. Toimi Kankaanniemi /kd Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 4 000 000 euroa Pihtiputaan ja Viitasaaren koulujen rakentamiseen. (TAA 194)

19. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 5 000 000 euroa sisäilmaongelmista kärsivien Uudenmaan alueella sijaitsevien oppilaitosten peruskorjaushankkeisiin. (TAA 835)

20. Tuula Väätäinen /sd Pentti Oinosen /ps kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 10 000 000 euroa Itä-Suomen oppilaitosten homekorjaushankkeisiin ja muiden perustamiskustannusten valtionosuuksiin ja -avustuksiin ja että jälkirahoitteisuuden sijaan avustus voidaan myöntää vuonna 2011. (TAA 1126)

21. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.20.30 lisäyksenä 68 000 000 euroa, josta osoitetaan 8 000 000 euroa valtionosuuksiin ammatillisen koulutuksen lisäämiseksi 4 000 oppilaalla ja 60 000 000 euroa ammatillisessa peruskoulutuksessa olevien oppilaiden kirjojen kustantamiseen. (Vastalause 2, TAA 341)

22. Sari Palm /kd Toimi Kankaanniemen /kd kannattamana: momentille 29.20.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa opinto-ohjauksen lisäämiseen ammatillisessa koulutuksessa. (TAA 732)

24. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kannattamana: momentille 29.30.30 lisäyksenä 800 000 euroa vapaan sivistystyön kehittämisavustuksiin. (Vastalause 1)

25. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.30.30 lisäyksenä 800 000 euroa vapaan sivistystyön edellytysten turvaamiseen. (Vastalause 2)

26. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 29.30.30 lisäyksenä 300 000 euroa Lehtimäen opiston käyttökustannuksiin. (TAA 1078)

27. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kan-nattamana: momentille 29.30.31 lisäyksenä 13 000 000 euroa aikuiskoulutukseen. (Vastalause 1)

28. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.30.32 lisäyksenä 5 500 000 euroa oppisopimuskoulutuksen lisäämiseen. (Vastalause 2, TAA 170, 245)

29. Toimi Kankaanniemi /kd Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 29.30.51 lisäyksenä 560 000 euroa ilmailualan koulutus- ja liiketoimintakeskuksen kehittämiseen Keski-Suomessa. (TAA 195)

30. Johanna Ojala-Niemelä /sd Pauliina Viitamiehen /sd kannattamana: momentille 29.40.20 lisäyksenä 85 000 euroa Värriön tutkimusaseman toiminnan jatkamiseen ja kansainväliseen tutkimustyöhön osallistumiseen. (TAA 706)

31. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kan-nattamana: momentille 29.40.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin. (Vastalause 1)

32. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.40.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoimintaan. (Vastalause 2)

33. Esko-Juhani Tennilä /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.40.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa kaivosinsinöörikoulutuksen aloittamiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa. (TAA 934)

34. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kan-nattamana: momentille 29.40.50 lisäyksenä 12 000 000 euroa yliopistojen toimintaan. (Vastalause 1)

35. Leena Rauhala /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 29.40.50 lisäyksenä 20 000 000 euroa yliopistojen rahoitukseen. (TAA 810)

36. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.40.50 lisäyksenä 35 000 000 euroa yliopistojen perusrahoitukseen sekä turvaamaan yliopistokeskuksien tulevaisuus muun muassa opettajankoulutuksen osalta. (Vastalause 2, TAA 888)

41. Raimo Piirainen /sd Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 29.40.50 lisäyksenä 1 500 000 euroa Kajaanin yliopistokeskuksen opettajankoulutuksen turvaamiseen. (TAA 757)

42. Pauliina Viitamies /sd Johanna Ojala-Niemelän /sd kannattamana: momentille 29.40.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen opettajankoulutukseen. (TAA 1040)

43. Annika Lapintie /vas Marjaana Koskisen /sd kannattamana: momentille 29.40.50 lisäyksenä 4 000 000 euroa Turun yliopiston perusrahoitukseen. (TAA 527)

44. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 29.70.55 lisäyksenä 500 000 euroa opintorahan sitomiseksi indeksiin. (TAA 836)

45. Sari Palm /kd Toimi Kankaanniemen /kd kannattamana: momentille 29.70.55 lisäyksenä 2 400 000 euroa opintotuen indeksisidonnaisuuden kustannuksiin. (Vastalause 3)

46. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kan-nattamana: momentille 29.70.55 lisäyksenä 2 500 000 euroa opintotuen sitomiseen indeksiin. (Vastalause 1)

47. Minna Sirnö /vas Unto Valppaan kannat-tamana: momentille 29.70.55 lisäyksenä 97 500 000 euroa, josta osoitetaan 20 000 000 euroa opintorahan asumislisän maksamiseen koko kalenterivuodelta ja 75 000 000 euroa 100 euron lisän maksamiseen korkeakouluopiskelijoiden opintorahaan budjettiperusteisesti sekä 2 500 000 euroa opintorahan sitomiseksi kuluttajahintojen muutosta kuvaavaan kansaneläkeindeksiin. (Vastalause 2, TAA 14, 889, 1008)

49. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: lausumaehdotus momentin 29.70.55 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee pikaisesti esityksen opintorahan sitomiseksi kuluttajahintojen muutosta kuvaavaan kansaneläkeindeksiin." (Vastalause 2)

50. Matti Saarinen /sd Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana: momentille 29.80.04 lisäyksenä 500 000 euroa Siuntion Suitian linnan ylläpitokustannuksiin. (TAA 860)

51. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.80.30 lisäyksenä 8 500 000 euroa, mistä osoitetaan 4 000 000 euroa tietoyhteiskuntahanketta tukevien ja kansalaisten tasa-arvoisuutta lisäävien julkisten asiakaspäätteiden ja laajakaistayhteyksien hankkimiseen yleisiin kirjastoihin sekä 4 500 000 euroa kirjastojen henkilöstöresursseihin ja aineistohankintoihin. (Vastalause 2)

52. Merja Kuusisto /sd Krista Kiurun /sd kannattamana: momentille 29.80.31 lisäyksenä 1 000 000 euroa rytmimusiikkiorkesterien tukemiseen. (TAA 348)

53. Merja Kyllönen /vas Raimo Piiraisen /sd kannattamana: momentille 29.80.31 lisäyksenä 1 000 000 euroa alueteatteritoiminnan tukemiseen ja vakinaistamiseen. (TAA 357)

54. Pentti Oinonen /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 29.80.32 lisäyksenä 10 000 euroa presidentti Urho Kekkosen syntymäkodin Lepikon torpan toiminnan turvaamiseen. (TAA 657)

55. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kan-nattamana: momentille 29.80.34 lisäyksenä 3 000 000 euroa kirjastorakennusten korjauksiin. (Vastalause 1)

56. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.80.34 lisäyksenä 3 000 000 euroa yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin ja momentin perusteluihin lisättäväksi, että perustamishankkeita koskevia valtionosuuden myöntämispäätöksiä saa tehdä vuonna 2011 enintään 10 000 000 eurolla. (Vastalause 2)

57. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kannattamana: momentille 29.80.50 lisäyksenä 252 000 euroa viittomakielisen kirjaston toimintaan. (Vastalause 1)

58. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.80.50 lisäyksenä 252 000 euroa viittomakielisen kirjaston perustamiseen. (Vastalause 2, TAA 342)

60. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 29.80.50 lisäyksenä 20 000 euroa Suomalaisuuden liitto ry:n lippuvalistustyön tukemiseen. (TAA 1079)

61. Johanna Ojala-Niemelä /sd Pauliina Viitamiehen /sd kannattamana: momentille 29.80.50 lisäyksenä 50 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille jaettavaksi saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen. (TAA 707)

62. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 29.80.50 lisäyksenä 50 000 euroa Karjalan kielen seuralle karjalankielisten kielipezien toiminnan aloittamiseen ja momentin perusteluihin lisättäväksi, että avustusta saa käyttää kielipezien varustamiseen ja käynnistämisjakson palkkakuluihin sekä käyttömenoihin. (TAA 658)

63. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 29.80.50 lisäyksenä 50 000 euroa Joensuun toimivalle karjalan kielen ja kulttuurin osaamiskeskukselle. (TAA 659)

64. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 29.80.50 lisäyksenä 100 000 euroa ja momentin perusteluihin lisättäväksi, että määrärahaa saa käyttää Suomussalmella sijaitsevan Raatteen tien Raatteenportin ympäristön ja Purasjoen taistelulinjan kunnostuksesta syntyvien työ- ja hankintakustannuksien kattamiseen. (TAA 660)

65. Leena Rauhala /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 29.80.50 lisäyksenä 100 000 euroa rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille. (TAA 811)

66. Annika Lapintie /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 29.80.50 lisäyksenä 200 000 euroa rauhantyön edistämiseen. (TAA 528)

68. Risto Kuisma /sd Tuula Peltosen /sd kannattamana: momentille 29.80.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa työväen- ja seurantalojen ylläpitoon. (TAA 319)

69. Leena Rauhala /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 29.80.52 lisäyksenä 100 000 euroa kristillisten lehtien tukemiseen. (TAA 812)

70. Satu Taiveaho /sd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 29.80.75 lisäyksenä 800 000 euroa Hämeen linnan pikaisten ja välttämättömien korjaustöiden toteuttamiseen. (TAA 722)

71. Veijo Puhjo /vas Reijo Kallion /sd kannattamana: momentille 29.90.50 lisäyksenä 50 000 euroa Rauman maauimalan peruskorjauksen suunnitteluun. (TAA 760)

72. Pentti Oinonen /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 29.90.50 lisäyksenä 521 500 euroa ja momentin perusteluihin lisättäväksi, että määräraha osoitetaan Utajärven urheilukentän perusparannukseen. (TAA 661)

73. Anneli Kiljunen /sd Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentille 29.90.50 lisäyksenä 1 500 000 euroa kansainvälisen tason teknologiakeskuksen ja moottoriradan perustamiseen Iittiin. (TAA 269)

74. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 29.91.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa valtakunnallisten nuorisokeskusten toimintaan. (TAA 662)

75. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 29.91.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarojen lisäämiseen nuorisotyön edistämiseksi. (TAA 837)

76. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 29.91.51 lisäyksenä 1 000 000 euroa nuorten työpajatoimintaan. (Vastalause 1)

77. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.91.51 lisäyksenä 1 000 000 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja nuorten työpajatoiminnan varmistamiseen. (Vastalause 2, TAA 891)

Päätökset

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 41; poissa 21.

( Ään. 94 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 22, tyhjiä 1; poissa 18.

( Ään. 95 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 178, ei 6; poissa 15.

( Ään. 96 )

Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 26; poissa 14.

( Ään. 97 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 26; poissa 15.

( Ään. 98 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 23; poissa 18.

( Ään. 99 )

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 33; poissa 14.

( Ään. 100 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 27; poissa 14.

( Ään. 101 )

Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 31; poissa 14.

( Ään. 102 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 161, ei 23, tyhjiä 1; poissa 14.

( Ään. 103 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 120, ei 64; poissa 15.

( Ään. 104 )

[Ed. Lauri Kähkönen antoi äänestystä 104 koskevan äänestysselityksen pääluokan käsittelyn päätyttyä: tarkoitus oli äänestää "ei".]

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 33; poissa 16.

( Ään. 105 )

Puhemies:

Ed. Tuula Peltosen ehdotus 16 ja ed. Toimi Kankaanniemen ehdotus 18 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 16 ehdotusta 18 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 16 ed. Toimi Kankaanniemen ehdotusta 18 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 18 äänin

jaa 125, ei 59, tyhjiä 1; poissa 14.

( Ään. 106 )

2) Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 18 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 36; poissa 14.

( Ään. 107 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 29; poissa 16.

( Ään. 108 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 29; poissa 14.

( Ään. 109 )

Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 31; poissa 15.

( Ään. 110 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 24; poissa 17.

( Ään. 111 )

Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 30; poissa 15.

( Ään. 112 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 24 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 25 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 24 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 120, ei 63; poissa 16.

( Ään. 113 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 32; poissa 15.

( Ään. 114 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 66; poissa 15.

( Ään. 115 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 28; poissa 15.

( Ään. 116 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 31, tyhjiä 1; poissa 14.

( Ään. 117 )

Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 32; poissa 16.

( Ään. 118 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 120, ei 65; poissa 14.

( Ään. 119 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 42; poissa 14.

( Ään. 120 )

Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 26; poissa 14.

( Ään. 121 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 34, ed. Leena Rauhalan ehdotus 35 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 36 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 36 ehdotusta 35 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 34 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 36 ed. Leena Rauhalan ehdotusta 35 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 35 äänin

jaa 138, ei 45, tyhjiä 2; poissa 14.

( Ään. 122 )

2) Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 35 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 34 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 34 äänin

jaa 156, ei 29; poissa 14.

( Ään. 123 )

3) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 34 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 70; poissa 14.

( Ään. 124 )

Äänestyksessä ed. Raimo Piiraisen ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 120, ei 64; poissa 15.

( Ään. 125 )

Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 67; poissa 14.

( Ään. 126 )

Äänestyksessä ed. Annika Lapintien ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 34; poissa 19.

( Ään. 127 )

Puhemies:

Ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotus 44, ed. Sari Palmin ehdotus 45 ja ed. Kari Rajamäen ehdotus 46 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 46 ehdotusta 45 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 44 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 46 ed. Sari Palmin ehdotusta 45 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 45 äänin

jaa 120, ei 64; poissa 15.

( Ään. 128 )

2) Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksesta 45 ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotusta 44 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 44 äänin

jaa 120, ei 63, tyhjiä 1; poissa 15.

( Ään. 129 )

3) Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 44 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 71; poissa 15.

( Ään. 130 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 47 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 29; poissa 15.

( Ään. 131 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 49 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 37; poissa 15.

( Ään. 132 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 50 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 31; poissa 14.

( Ään. 133 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 51 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 162, ei 23; poissa 14.

( Ään. 134 )

Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 52 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 27, tyhjiä 2; poissa 15.

( Ään. 135 )

Äänestyksessä ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta 53 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 32, tyhjiä 1; poissa 16.

( Ään. 136 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 54 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 163, ei 21; poissa 15.

( Ään. 137 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 55 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 66; poissa 16.

( Ään. 138 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 56 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 28; poissa 14.

( Ään. 139 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 57 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 58 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 57 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 58 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 71; poissa 14.

( Ään. 140 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 60 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 175, ei 9; poissa 15.

( Ään. 141 )

Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta 61 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 31; poissa 14.

( Ään. 142 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 62 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 26; poissa 14.

( Ään. 143 )

__________

Puheenvuoron saatuaan lausui

Jyrki Kasvi /vihr:

Arvoisa puhemies! Painoin vahingossa "ei" ehdotuksen 62 kohdalla. Pyydän korjaamaan pöytäkirjaan.

Puhemies:

Merkitään tällainen ilmoitus pöytäkirjaan.

__________

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 63 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 25; poissa 15.

( Ään. 144 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 64 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 24; poissa 18.

( Ään. 145 )

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 65 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 167, ei 15, tyhjiä 1; poissa 16.

( Ään. 146 )

Äänestyksessä ed. Annika Lapintien ehdotuksesta 66 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 29, tyhjiä 2; poissa 14.

( Ään. 147 )

Äänestyksessä ed. Risto Kuisman ehdotuksesta 68 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 64; poissa 18.

( Ään. 148 )

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 69 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 165, ei 17, tyhjiä 1; poissa 16.

( Ään. 149 )

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 70 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 31; poissa 15.

( Ään. 150 )

Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ehdotuksesta 71 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 27; poissa 15.

( Ään. 151 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 72 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 23; poissa 16.

( Ään. 152 )

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta 73 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 28, tyhjiä 2; poissa 19.

( Ään. 153 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 74 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 162, ei 24; poissa 13.

( Ään. 154 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 75 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 163, ei 23; poissa 13.

( Ään. 155 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 76 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 77 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 76 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 77 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 65; poissa 15.

( Ään. 156 )

__________

Puhemies:

Merkitään vielä ed. Lauri Kähkösen pyynnöstä pöytäkirjaan, että pääluokan 29 äänestyksessä ehdotuksen 14 kohdalla tarkoituksena oli äänestää "ei" ja erheellisesti hän äänesti "jaa". Tämä merkitään pöytäkirjaan.

__________

Puhemies:

Eduskunta on hyväksynyt pääluo-kan 29 mietinnön mukaisena, jolloin momentti 29.40.50 on hyväksytty hallituksen esityksen ja talousarvioaloitteen TAA 541/2010 vp pohjalta.

__________

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Pääluokka 32
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

__________

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies:

Palataan liikenne- ja viestintäministeriön pääluokkaan 31.

Keskustelu jatkui

Toinen varapuhemies:

Pääluokan ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 133/1/2010

2) Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain, ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain ja rikoslain 2 c luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 310/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 311/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys Suomen ja Ruotsin välisen valtion rajat ja lentotiedotusalueiden rajat ylittävää toimintaa koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 312/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi lentoasemaverkosta ja -maksuista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 313/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 314/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lau- sunto.

7) Hallituksen esitys päästökauppalaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 315/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

8) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 11 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 316/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 114/2010 vp (Tuula Peltonen /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina 16.12.2010 kello 10.

Täysistunto lopetettiin torstaina 16.12.2010 kello 1.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​