Täysistunnon pöytäkirja 132/2012 vp

PTK 132/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

132. TIISTAINA 18. JOULUKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (10.01—12.09 ja 17.29—19.28), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (12.09—14.05, 15.42—17.29 ja 21.58—0.00) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (14.05—15.42 ja 19.28—21.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 16 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Olli Immonen /ps
 • Mika Kari /sd (s)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Paula Risikko /kok (s)
 • Annika Saarikko /kesk (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Peter Östman /kd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Sinuhe Wallinheimo /kok (10.21)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (10.33)
 • Peter Östman /kd (20.03)

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenyydestä Arto Satonen ja varajäsenyydestä Eero Suutari sekä

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä Markku Eestilä.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 19.12.2012 kello 10 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 7.

__________

Kroatian parlamentin puhemiehen vierailu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Kroatian parlamentin puhemies Josip Leko seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2012 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 14/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt on päätettävä ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. Keskustelu asiasta päättyi 17.12.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 131/10/2012

Keskustelussa on Maria Lohela Anne Louhelaisen kannattamana ehdottanut, että sopimus ja lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ehdotan, että sopimuksesta ja lakiehdotuksesta päätetään yhdessä.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy sopimuksen ja lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on sopimus ja lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 131, ei 34; poissa 34.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Sopimuksen ainoa ja lakiehdotuksen toinen käsittely päättyivät.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 17.12.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 131/5/2012

Keskustelussa on Inkeri Kerola Simo Rundgrenin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 141, ei 31; poissa 27.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta pankkiverosta sekä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n ja verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 167/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 17.12.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 131/6/2012

Keskustelussa on Ville Vähämäki Inkeri Kerolan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 109, ei 65; poissa 25.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013—2015

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 175/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2012 vp

Toimenpidealoite  TPA 22/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta. Keskustelu asiasta päättyi 17.12.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 131/13/2012

Keskustelussa on Jyrki Yrttiaho Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 174, ei 2; poissa 23.

( Ään. 4 )

( liite4 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 177/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2012 vp

Lakialoite  LA 83/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 17.12.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 131/15/2012

Keskustelussa on Jyrki Yrttiaho Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset äänin

jaa 172, ei 2; poissa 25.

( Ään. 5 )

( liite5 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt on päätettävä ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Keskustelu asiasta päättyi 17.12.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 131/2/2012

Keskustelussa on Pentti Kettunen Vesa-Matti Saarakkalan kannattamana ehdottanut, että sopimus ja lakiehdotukset hylätään.

Timo Kalli on Inkeri Kerolan kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ehdotan, että sopimuksesta ja lakiehdotuksesta päätetään yhdessä.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy sopimuksen ja lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on sopimus ja lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset äänin

jaa 139, ei 38, tyhjiä 1; poissa 21.

( Ään. 6 )

( liite6 )

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Sopimuksen ainoa ja lakiehdotusten toinen käsittely päättyivät.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus ja Timo Kallin lausumaehdotus ovat vastakkaisia, joten niistä äänestetään toisiaan vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta mietintöön sisältyvää lausumaehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen äänin

jaa 109, ei 32, tyhjiä 35; poissa 23.

( Ään. 7 )

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 17.12.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 131/7/2012

Keskustelussa on Pirkko Mattila Kimmo Kivelän kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Tapani Tölli on Inkeri Kerolan kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin kuntien välisen eriarvoistumisen kaventamiseksi ja palauttaa kiinteistöveron verotulojen tasausjärjestelmään, että hallitus valmistelee pikaisesti varhaiskasvatuslain ja turvaa sen toimeenpanon rahoituksen täysimääräisesti ja että hallitus turvaa riittävän rahoituksen vanhuspalvelulain käytännön toteuttamiseen."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin on päätettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen

jaa 111, ei 69; poissa 19.

( Ään. 8 )

( liite7 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Tapani Töllin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 69; poissa 20.

( Ään. 9 )

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaista muuttamista sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain väliaikaista muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 97/2012 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2012 vp

Hallituksen esitys  HE 168/2012 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 17.12.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 131/8/2012

Keskustelussa on Ritva Elomaa Kimmo Kivelän kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 135, ei 43; poissa 21.

( Ään. 10 )

( liite8 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu asiasta päättyi 17.12.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 131/21/2012

Keskustelussa on Markus Mustajärvi Hanna Mäntylän kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Työ- ja elinkeinotoimistojen tulee ottaa huomioon alle 25-vuotiaan ammattikouluttamattoman nuoren tosiasiallinen elämäntilanne, ennen kuin koulutukseen hakeutumattomuudesta langetetaan sanktio, koska asianosaisella voi olla perusteltu syy olla hakematta oppilaspaikkaa kevään yhteishaussa."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 40; poissa 16.

( Ään. 11 )

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu asiasta päättyi 17.12.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 131/4/2012

Keskustelussa on Anu Vehviläinen Inkeri Kerolan kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset 2 lausumaehdotusta.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä Anu Vehviläisen 1. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 36; poissa 16.

( Ään. 12 )

Äänestyksessä Anu Vehviläisen 2. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 34; poissa 20.

( Ään. 13 )

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja laiksi terveydenhuoltolain 20 §:n kumoamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 160/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2012 vp

Lakialoite  LA 73/2012 vp

Toimenpidealoite  TPA 32/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu asiasta päättyi 17.12.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 131/3/2012

Keskustelussa on Anu Vehviläinen Inkeri Kerolan kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset 3 lausumaehdotusta.

Hanna Mäntylä on Arja Juvosen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset 4 lausumaehdotusta.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Mietintöön sisältyvä 1. lausumaehdotus ja Hanna Mäntylän 1. lausumaehdotus ovat vastakkaiset, ja niistä äänestetään toisiaan vastaan.

Mietintöön sisältyvä 2. lausumaehdotus, Anu Vehviläisen 1. lausumaehdotus ja Hanna Mäntylän 2. lausumaehdotus ovat vastakkaiset. Ensin äänestetään Anu Vehviläisen 1. lausumaehdotuksesta Hanna Mäntylän 2. lausumaehdotusta vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöön sisältyvää 2. lausumaehdotusta vastaan.

Anu Vehviläisen 2. lausumaehdotus ja Hanna Mäntylän 3. lausumaehdotus ovat vastakkaiset. Ensin äänestetään Anu Vehviläisen 2. lausumaehdotuksesta Hanna Mäntylän 3. lausumaehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Lopuksi äänestetään Anu Vehviläisen 3. lausumaehdotuksesta ja Hanna Mäntylän 4. lausumaehdotuksesta kummastakin erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä Hanna Mäntylän 1. ehdotuksesta mietinnön 1. lausumaehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön 1. lausumaehdotuksen äänin

jaa 144, ei 39; poissa 16.

( Ään. 14 )

1) Äänestyksessä Anu Vehviläisen 1. ehdotuksesta Hanna Mäntylän 2. ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Hanna Mäntylän 2. ehdotuksen äänin

jaa 151, ei 32; poissa 16.

( Ään. 15 )

2) Äänestyksessä Hanna Mäntylän 2. ehdotuksesta mietinnön 2. lausumaehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön 2. lausumaehdotuksen äänin

jaa 144, ei 39; poissa 16.

( Ään. 16 )

1) Äänestyksessä Anu Vehviläisen 2. ehdotuksesta Hanna Mäntylän 3. ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Hanna Mäntylän 3. ehdotuksen äänin

jaa 147, ei 34, tyhjiä 1; poissa 17.

( Ään. 17 )

2) Äänestyksessä Hanna Mäntylän 3. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 38; poissa 19.

( Ään. 18 )

Äänestyksessä Anu Vehviläisen 3. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 70; poissa 15.

( Ään. 19 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän 4. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 39; poissa 16.

( Ään. 20 )

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2012 vp

Toimenpidealoite  TPA 8/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu asiasta päättyi 17.12.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 131/22/2012

Keskustelussa on Markus Mustajärvi Hanna Mäntylän kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Työ- ja elinkeinoministeriön tulee huolehtia siitä, että työvoima- ja yrityspalveluja kyetään tarjoamaan alueellisesti kattavassa työ- ja elinkeinotoimistoverkossa, jossa asiakkaat eivät joudu kulkemaan kohtuuttomia matkoja palveluita saadakseen."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä Markus Mustajärven tekemästä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 39; poissa 17.

( Ään. 21 )

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 17.12.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 131/9/2012

Keskustelussa on Juha Väätäinen Jari Lindströmin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 111, ei 71; poissa 17.

( Ään. 22 )

( liite9 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioesityksen (HE 95/2012 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2012 vp

Hallituksen esitys  HE 166/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2012 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—227, 229—424, 426—602/2012 vp

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pääluokan 24 yleiskeskustelu keskeytetään. Sitä jatketaan myöhemmin tänään, kun muut pääluokkien esittelyt ja debatit on käyty läpi.

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Pääluokan 25 käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan myöhemmin tänään.

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Pääluokan 26 yleiskeskustelu keskeytetään.

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pääluokan 27 käsittely ja yleiskeskustelu keskeytetään ja niitä jatketaan sitten myöhemmin tänä iltana.

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 133/2/2012

__________

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Aiemmin tänään pääluokan yleiskeskustelu keskeytettiin.

Keskustelu jatkui

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 133/2/2012

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt jatkamme pääluokan aiemmin tänään keskeytynyttä yleiskeskustelua.

Keskustelu jatkui

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pääluokan 25 käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 133/2/2012

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Aiemmin tänään pääluokan yleiskeskustelu keskeytettiin.

Keskustelu jatkui

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pääluokan 26 käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 133/2/2012

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt ryhdymme käsittelemään pääluokkaa, jonka yleiskeskustelu aiemmin päivällä keskeytyi.

Keskustelu jatkui

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pääluokan ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 133/2/2012

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään keskiviikkona 19.12.2012 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 0.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen