Täysistunnon pöytäkirja 132/2014 vp

PTK 132/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

132. KESKIVIIKKONA 17. JOULUKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (10.00—12.39 ja 18.15—19.57), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.05—16.00 ja 19.57—22.00) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.00—18.15 ja 22.00—23.16).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 5 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

  • Markku Mäntymaa /kok (s)
  • Pentti Oinonen /ps (s)
  • Aino-Kaisa Pekonen /vas (s)
  • Annika Saarikko /kesk (p)
  • Juha Sipilä /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 talousarvioesityksen (HE 131/2014 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 247/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2014 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—538/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Asian käsittely keskeytettiin 16.12.2014 pidetyssä istunnossa.

PTK 131/7/2014

Nyt ryhdytään pääluokkien 21, 23, 25—28 ja 32 yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Salissa liikkuminen on seuraavaksi kielletty, jotta nähdään, ketkä pyytävät puheenvuoron. Pyydän edustajia ottamaan paikkansa.

Pääluokka 21
Eduskunta

Seuraavaa pääluokkaa koskeva, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna ja numeroituna jaettu ehdotus tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentilta 21.30.01 vähennettäväksi 1 000 000 euroa Ulkopoliittisen instituutin määrärahasta. (TAA 219)

Päätökset

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 182, ei 3, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi pääluokan 21 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 23
Valtioneuvoston kanslia

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Markus Mustajärvi /vr Simo Rundgrenin /kesk kannattamana: lausumaehdotus luvun 23.10 kohdalla: Hallitus turvaa valtion aktiivisella omistajapolitiikalla Pohjois-Suomen (Lappi ja Kuusamo) lentoliikenteen toimivuuden ja pohjoisen matkailualueen saavutettavuuden. (TAA 220)

2. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 23.20.50 vähennettäväksi 3 100 000 euroa puoluetoiminnan tukemiseen osoitetusta määrärahasta. (Vastalause 1)

Päätökset

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 45, tyhjiä 1; poissa 11.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 36, tyhjiä 2; poissa 10.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi pääluokan 23 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Maria Tolppanen /ps Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 25.01.50 lisäyksenä 500 000 euroa rikosuhripäivystyksen järjestämiseen Pohjanmaalla. (TAA 483)

2. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 25.10.03 lisäyksenä 4 000 000 euroa tuomioistuinten toimintamenoihin. (Vastalause 1 )

3. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 25.10.03 lisäyksenä 5 000 000 euroa tuomioistuinten toimintamenoihin. (Vastalause 3)

4. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 25.10.03 lisäyksenä 10 000 000 euroa tuomioistuinten toimintamenoihin. (TAA 396)

6. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 25.30.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa syyttäjälaitoksen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

7. Anna Kontula /vas Jari Myllykosken /vas kannattamana: momentille 25.30.01 lisäyksenä 5 000 000 euroa turvaamaan syyttäjälaitoksen resurssit harmaan talouden torjumiseksi. (TAA 161)

8. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 25.30.01 lisäyksenä 5 000 000 euroa syyttäjälaitoksen toimintamenoihin. (Vastalause 3)

9. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: momentille 25.30.01 lisäyksenä 8 000 000 euroa syyttäjälaitokselle harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan. (TAA 526)

10. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 25.30.01 lisäyksenä 10 000 000 euroa syyttäjälaitoksen toimintamenoihin. (TAA 397)

11. Risto Kalliorinne /vas Silvia Modigin /vas kannattamana: momentille 25.40.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa vankilaverkoston säilyttämiseen. (TAA 309)

12. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 25.40.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenoihin. (Vastalause 3)

Päätökset

Äänestyksessä Maria Tolppasen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 49, tyhjiä 1; poissa 7.

( Ään. 4 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pentti Kettusen ehdotus 2, Kari Uotilan ehdotus 3 ja Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotus 4 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 4 ehdotusta 3 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 2 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 4 Kari Uotilan ehdotusta 3 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 3 äänin

jaa 155, ei 35, tyhjiä 2; poissa 7.

( Ään. 5 )

2) Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 3 Pentti Kettusen ehdotusta 2 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 2 äänin

jaa 170, ei 19, tyhjiä 3; poissa 7.

( Ään. 6 )

3) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 2 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 52; poissa 8.

( Ään. 7 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pentti Kettusen ehdotus 6, Kari Uotilan ehdotus 8 ja Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotus 10 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 10 ehdotusta 8 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 6 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 10 Kari Uotilan ehdotusta 8 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 8 äänin

jaa 153, ei 35, tyhjiä 4; poissa 7.

( Ään. 8 )

2) Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 8 Pentti Kettusen ehdotusta 6 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 6 äänin

jaa 171, ei 18, tyhjiä 3; poissa 7.

( Ään. 9 )

3) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 6 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 52; poissa 9.

( Ään. 10 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Anna Kontulan ehdotus 7 ja Jyrki Yrttiahon ehdotus 9 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 9 ehdotusta 7 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 9 Anna Kontulan ehdotusta 7 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 7 äänin

jaa 186, ei 4, tyhjiä 2; poissa 7.

( Ään. 11 )

2) Äänestyksessä Anna Kontulan ehdotuksesta 7 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 169, ei 21, tyhjiä 2; poissa 7.

( Ään. 12 )

Äänestyksessä Risto Kalliorinteen ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 177, ei 15, tyhjiä 1; poissa 6.

( Ään. 13 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 177, ei 15; poissa 7.

( Ään. 14 )

Eduskunta hyväksyi pääluokan 25 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 26
Sisäministeriön hallinnonala

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa harmaan talouden torjuntaan. (Vastalause 3)

3. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 25 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin. (Vastalause 1)

5. Maria Tolppanen /ps Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 160 000 euroa huume- ja rahakoirien hankkimiseen ja ylläpitoon poliisille. (TAA 484)

6. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa poliisin resurssien turvaamiseen haja-asutusalueilla. (TAA 221)

7. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 26.20.01 lisäyksenä 5 000 000 euroa Rajavartiolaitoksen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

9. Ari Torniainen /kesk Jari Lepän /kesk kannattamana: momentille 26.20.01 lisäyksenä 5 000 000 euroa Rajavartiolaitoksen toiminta-menoihin rajanylityspaikkojen kehittämiseen ja liikenteen sujuvoittamiseen. (TAA 494)

10. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 26.20.01 lisäyksenä 200 000 euroa Raja-Joosepin raja-aseman vuokriin. (TAA 222)

11. Kaj Turunen /ps Ismo Soukolan /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 26.20.01 kohdalla: "Parikkalan kansainvälinen rajanylityspaikka vakinaistetaan vuoden 2016 alusta ja tarvittavat toimenpiteet tehdään vuoden 2015 aikana." (TAA 504)

12. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 26.30.01 lisäyksenä 100 000 euroa palomiesten eläkeiän alentamisen selvittämiseen. (TAA 400)

13. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 26.30.02 lisäyksenä 2 000 000 euroa Hätäkeskuslaitoksen toiminta-menoihin kansalaisten turvallisuuden varmistamiseksi. (Vastalause 3)

14. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 26.40.21 vähennettäväksi 10 000 000 euroa turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen osoitetusta määrärahasta. (Vastalause 1)

15. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 26.40.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon. (Vastalause 3)

16. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 26 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että kenttäpoliisien määrä turvataan vähintään 7 500 htv:n tasolla." (Vastalause 2)

17. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 26 kohdalla: "Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että poliisitehtävien tilastointi saadaan koko maassa yhdenmukaiseksi ja läpinäkyväksi." (Vastalause 2)

18. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 26 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että vaalikausittain laaditaan sisäisen turvallisuuden ohjelma sekä sisäisen turvallisuuden selonteko." (Vastalause 2)

19. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 26 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää hankkeen, jolla kartoitetaan mahdollisuudet uudistaa poliisin virkatehtävät." (Vastalause 2)

20. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 26 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii koko maan turvallisena pitämisestä ja takaa poliisille, tullille, pelastustoimelle ja rajavartiolaitokselle riittävät voimavarat." (Vastalause 2)

Päätökset

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 170, ei 21, tyhjiä 1; poissa 7.

( Ään. 15 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 39; poissa 6.

( Ään. 16 )

Äänestyksessä Maria Tolppasen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 49; poissa 6.

( Ään. 17 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 165, ei 27, tyhjiä 1; poissa 6.

( Ään. 18 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pentti Kettusen ehdotus 7 ja Ari Torniaisen ehdotus 9 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 7 ja Ari Torniaisen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 82; poissa 6.

( Ään. 19 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 171, ei 21, tyhjiä 1; poissa 6.

( Ään. 20 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 44; poissa 9.

( Ään. 21 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 45; poissa 7.

( Ään. 22 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 165, ei 25; poissa 9.

( Ään. 23 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pentti Kettusen ehdotus 14 ja Kari Uotilan ehdotus 15 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 15 ehdotusta 14 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 14 Kari Uotilan ehdotusta 15 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 15 äänin

jaa 156, ei 36, tyhjiä 1; poissa 6.

( Ään. 24 )

2) Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 15 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 173, ei 20; poissa 6.

( Ään. 25 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 53; poissa 8.

( Ään. 26 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 123, ei 67; poissa 9.

( Ään. 27 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 127, ei 66; poissa 6.

( Ään. 28 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 58, tyhjiä 1; poissa 6.

( Ään. 29 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 121, ei 71; poissa 7.

( Ään. 30 )

Eduskunta hyväksyi pääluokan 26 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 27.10.01 lisäyksenä 38 400 000 euroa sotilaallisen maanpuolustuksen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

2. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: lausumaehdotus momentin 27.10.18 kohdalla "Puolustusvoimat luopuu raskaan MLRS-raketinheitin-järjestelmän pitkän kantaman tykistöohjushankinnasta." (TAA 527)

3. Jussi Niinistö /ps Juho Eerolan /ps kannattamana: momentille 27.10.50 lisäyksenä 150 000 euroa maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen. (TAA 298)

5. Esko Kiviranta /kesk Eero Reijosen /kesk kannattamana: momentille 27.10.50 lisäyksenä 500 000 euroa maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen. (TAA 133)

6. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 27 kohdalla "Eduskunta edellyttää, että vuoden 2015 jälkeen puolustuksen rahoitus nostetaan parlamentaarisen seurantaryhmän esittämälle tasolle." (Vastalause 2)

Päätökset

[Äänestys 31 mitätöitiin.]

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 37; poissa 6.

( Ään. 32 )

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 176, ei 5, tyhjiä 9; poissa 9.

( Ään. 33 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Jussi Niinistön ehdotus 3 ja Esko Kivirannan ehdotus 5 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 5 ehdotusta 3 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta 5 Jussi Niinistön ehdotusta 3 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 3 äänin

jaa 149, ei 35, tyhjiä 8; poissa 7.

( Ään. 34 )

2) Äänestyksessä Jussi Niinistön ehdotuksesta 3 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 123, ei 70; poissa 6.

( Ään. 35 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 123, ei 69; poissa 7.

( Ään. 36 )

Eduskunta hyväksyi pääluokan 27 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 28.01.69 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi tarvittaviin toimiin Suomen Pankin sijoitustuottojen siirron lopettamiseksi Kreikan valtiolle." (Vastalause 1)

2. Anna Kontula /vas Jari Myllykosken /vas kannattamana: momentille 28.10.01 lisäyksenä 5 000 000 euroa turvaamaan verohallinnon resurssit harmaan talouden torjumiseksi. (TAA 162)

4. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 28.10.01 lisäyksenä 15 000 000 euroa verohallinnon toimintamenoihin. (Vastalause 1)

5. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 28.10.02 lisäyksenä 3 000 000 euroa Tullin suorittamaan harmaan talouden torjuntaan sekä alkoholin ja tupakan laittoman tuonnin hillintään. (Vastalause 3)

6. Jari Myllykoski /vas Anna Kontulan /vas kannattamana: momentille 28.10.02 lisäyksenä 3 000 000 euroa Tullin suorittamaan harmaan talouden torjuntaan sekä alkoholin ja tupakan laittoman tuonnin hillintään. (TAA 260)

7. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 28.10.02 lisäyksenä 5 000 000 euroa Tullilaitoksen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

9. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 28.10.02 lisäyksenä 5 000 000 euroa Tullin suorittamaan talousrikostutkintaan, tullivalvontaan ja verotukseen. (TAA 403)

10. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 28.10.02 lisäyksenä 2 200 000 euroa Kilpisjärven rajanylityspaikan tullin infran uudistamiseen. (TAA 372)

12. Markus Lohi /kesk Simo Rundgrenin /kesk kannattamana: momentille 28.10.02 lisäyksenä 8 550 000 euroa kohdennettuna Raja-Joosepin rajanylityspaikan uudisrakennuksiin ja tekniikkaan. (TAA 193)

13. Timo Korhonen /kesk Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 28.20.88 lisäyksenä 7 000 000 euroa Pelson vankilan peruskorjaukseen. (TAA 165)

14. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 28.40.01 lisäyksenä 3 000 000 euroa aluehallintoviraston toiminta-menoihin. (Vastalause 1)

15. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 28.40.01 kohdalla: "Eduskunta on erittäin huolestunut siitä, että lupaprosesseissa seisoo miljardien edestä investointeja. Näin ollen eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimiin lupabyrokratiamme yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi." (Vastalause 1)

16. Vesa-Matti Saarakkala /ps Olli Immosen /ps kannattamana: momentilta 28.80.40 vähennettäväksi 13 000 000 euroa arpajaisveron tuoton palauttamiseen Ahvenanmaalle osoitetusta määrärahasta. (TAA 425)

17. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 28.90.30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin kuntien rahoituksen vahvistamiseksi peruspalveluiden tasavertaisen saatavuuden turvaamiseksi." (Vastalause 1)

18. Maria Tolppanen /ps Osmo Kokon /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 28.90.30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus osoittaa 400 000 euroa koulupsykologien virkojen lisäämiseen Pohjanmaan kouluissa Länsi-Suomen alueella ensi vuoden lisätalousarviossa." (TAA 485)

19. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 28.90.30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus osoittaa 3 000 000 euroa oppilaitosten peruskorjaushankkeisiin Itä-Uudellamaalla ensi vuoden lisätalousarviossa." (TAA 404)

20. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 28.90.30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus osoittaa 5 000 000 euroa lapsiperheiden kotipalveluihin ensi vuoden lisätalousarviossa." (TAA 405)

21. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 28.90.30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus osoittaa 25 000 000 euroa omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen ja omaishoidon tuen tason korottamiseen ensi vuoden lisätalousarviossa." (TAA 406)

22. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: lausumaehdotus momentin 28.90.30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus osoittaa 40 000 000 euroa omaishoidon tuen ja tukipalvelujen lisäämiseen ensi vuoden lisätalousarviossa." (TAA 528)

23. Risto Kalliorinne /vas Kari Uotilan /vas kannattamana: lausumaehdotus momentin 28.90.30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus osoittaa 20 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen ensi vuoden lisätalousarviossa." (TAA 110)

24. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: lausumaehdotus momentin 28.90.30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus osoittaa 300 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraiseen valtionosuusjärjestelmään ensi vuoden lisätalousarviossa." (TAA 529)

25. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 28.92.69 kohdalla: "Eduskunta huomauttaa, että EU:n budjetin puolivälintarkastelun neuvottelut ovat pian alkamassa. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin, jotta Suomen järjettömäksi paisunutta EU-jäsenmaksuosuutta saadaan tällöin alennettua." (Vastalause 1)

26. Vesa-Matti Saarakkala /ps Olli Immosen /ps kannattamana: momentille 28.99.96 lisäyksenä 5 000 000 euroa kunnille myönnettyihin ennakoimattomiin menoihin ulkomaalaisten vapaaehtoisen maastamuuton tukemiseksi. (TAA 426)

27. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 28 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tasapainottaa kuntien tehtävien ja niihin osoitetun rahoituksen välistä epätasapainoa mm. toteuttamalla kunnille lupaamansa tehtäväkevennykset yhdellä miljardilla eurolla." (Vastalause 2)

28. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 28 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kuntien ja kokonaisten alueiden välisten taloudellisten erojen kaventamiseksi." (Vastalause 2)

29. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 28 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että mahdolliset tulevat kuntien valtionosuusleikkaukset kytketään toimenpiteisiin, jotka tosiasiallisesti keventävät kuntien tehtäviä ja muita velvoitteita." (Vastalause 2)

30. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 28 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että vuoden 2015 alusta voimaan tulevan kuntien uuden valtionosuusjärjestelmän ja alentuneen valtionosuusprosentin tilanteessa kuntien tosiasiallisista taloudellisista toimintaedellytyksistä tulee varmistua kaikkien kuntien kohdalla." (Vastalause 1)

31. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 28 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että jatkossa asiakasmaksujen sekä kiinteistöveron ala- ja ylärajojen korotuksia tai muita vastaavia, kuten jäteveron tuoton muutoksia, ei vähennetä kunnilta valtionosuusleikkauksina." (Vastalause 2)

32. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 28 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että lasten kotihoidon tuen osalta määrärahan mitoituksessa on otettava huomioon voimassa olevan lainsäädännön edellyttämät määrärahatarpeet ja että pakkokiintiöittämistä puoliksi molemmille vanhemmille ei toteuteta. Turvaamalla perheiden valinnanvapauden voidaan samalla säästää vuositasolla 100 miljoonaa euroa hallituksen kaavailuun verrattuna." (Vastalause 2)

33. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 28 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että kuntien harkinnanvaraiseen valtionosuuslisäjärjestelmään osoitetaan rahoituksena 10 miljoonaa euroa vuodelle 2015." (Vastalause 2)

34. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 28 kohdalla: "Eduskunta edellyttää hallituksen käynnistävän välittömästi selvitystyön Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoituksen poistamiseksi valtion talousarviosta." (TAA 223)

Päätökset

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 38; poissa 8.

( Ään. 37 )

Äänestyksessä Anna Kontulan ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 169, ei 17, tyhjiä 2; poissa 11.

( Ään. 38 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 38, tyhjiä 1; poissa 7.

( Ään. 39 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kari Uotilan ehdotus 5 ja Jari Myllykosken ehdotus 6 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 5 ja Jari Myllykosken ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 167, ei 19, tyhjiä 1; poissa 12.

( Ään. 40 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 45, tyhjiä 1; poissa 7.

( Ään. 41 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 50; poissa 8.

( Ään. 42 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 165, ei 27, tyhjiä 1; poissa 6.

( Ään. 43 )

Äänestyksessä Markus Lohen ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 167, ei 22, tyhjiä 1; poissa 9.

( Ään. 44 )

Äänestyksessä Timo Korhosen ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 47; poissa 8.

( Ään. 45 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 46, tyhjiä 1; poissa 6.

( Ään. 46 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 43; poissa 7.

( Ään. 47 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 35; poissa 7.

( Ään. 48 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 54, tyhjiä 3; poissa 7.

( Ään. 49 )

Äänestyksessä Maria Tolppasen ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 42, tyhjiä 1; poissa 6.

( Ään. 50 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 42, tyhjiä 1; poissa 7.

( Ään. 51 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 55, tyhjiä 1; poissa 6.

( Ään. 52 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotus 21 ja Jyrki Yrttiahon ehdotus 22 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 22 ehdotusta 21 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 22 Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotusta 21 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 21 äänin

jaa 176, ei 14, tyhjiä 3; poissa 6.

( Ään. 53 )

2) Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 21 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 54; poissa 8.

( Ään. 54 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Risto Kalliorinteen ehdotus 23, Jyrki Yrttiahon ehdotus 24 ja Timo Kallin ehdotus 33 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 24 ehdotusta 23 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 33 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 24 Risto Kalliorinteen ehdotusta 23 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 23 äänin

jaa 180, ei 10, tyhjiä 3; poissa 6.

( Ään. 55 )

2) Äänestyksessä Risto Kalliorinteen ehdotuksesta 23 Timo Kallin ehdotusta 33 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 33 äänin

jaa 174, ei 18, tyhjiä 1; poissa 6.

( Ään. 56 )

3) Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 33 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 53; poissa 7.

( Ään. 57 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 38; poissa 7.

( Ään. 58 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 35; poissa 7.

( Ään. 59 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 45; poissa 6.

( Ään. 60 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 56, tyhjiä 1; poissa 6.

( Ään. 61 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 54; poissa 7.

( Ään. 62 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 56; poissa 8.

( Ään. 63 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 61; poissa 6.

( Ään. 64 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 53, tyhjiä 3; poissa 9.

( Ään. 65 )

[Äänestys 66 mitätöitiin.]

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 37, tyhjiä 1; poissa 9.

( Ään. 67 )

Eduskunta hyväksyi pääluokan 28 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 32
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 32.01.02 lisäyksenä 5 000 000 euroa Ely-keskusten palvelujen turvaamiseen. (Vastalause 3)

2. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 32.20.40 vähennettäväksi 200 000 000 euroa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 1)

3. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 32.20.40 lisäyksenä 50 000 000 euroa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen. (Vastalause 3)

4. Kimmo Kivelä /ps Ville Vähämäen /ps kannattamana: momentille 32.20.40 lisäyksenä 1 000 000 euroa Oulun Eteläisen Instituutin tutkimustoiminnan kehittämiseen LAGUNA-hankkeen toteutumisen varmistamiseksi Suomessa. (TAA 210)

5. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 32.20.41 lisäyksenä 6 000 000 euroa yritysten kansainvälistymiseen. (Vastalause 3)

6. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 32.20.41 lisäyksenä 4 800 000 euroa elokuva-, televisio- ja matkailualojen valtakunnallisen investointiohjelman demonstraatiohankkeeseen. (TAA 241)

7. Mirja Vehkaperä /kesk Inkeri Kerolan /kesk kannattamana: momentille 32.20.42 lisäyksenä 800 000 euroa Innovatiiviset kaupungit -ohjelman rahoitukseen. (TAA 522)

8. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 32.20.49 lisäyksenä 7 000 000 euroa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan. (Vastalause 3)

9. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 32.20.87 lisäyksenä 10 000 000 euroa pääomalainaan Finnvera Oyj:lle. (Vastalause 1)

10. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 32.20.88 lisäyksenä 90 000 000 euroa pääomasijoitukseen Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle. (Vastalause 1)

11. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 32.20.89 lisäyksenä 50 000 000 euroa pääomasijoitukseen alkavien yritysten pääomasijoitustoimintaan. (Vastalause 1)

12. Jari Myllykoski /vas Anna Kontulan /vas kannattamana: luvun 32.20 uudelle momentille 50 000 000 euroa kestävän kehityksen kaivosrahaston perustamiseen. (TAA 267)

13. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: lausumaehdotus luvun 32.20 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee pikaisesti kestävän kehityksen kaivosrahaston perustamisen." (Vastalause 3)

15. Mika Niikko /ps Arja Juvosen /ps kannattamana: momentille 32.30.01 lisäyksenä 3 000 000 euroa työttömien nuorten henkilökohtaisen ohjauksen lisäämiseen työ- ja elinkeinotoimistoissa Uudellamaalla. (TAA 293)

16. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 32.30.44 lisäyksenä 2 000 000 euroa alueelliseen kuljetustukeen. (Vastalause 3)

17. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 32.30.44 lisäyksenä 10 000 000 euroa alueelliseen kuljetustukeen. (TAA 243)

18. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 32.30.45 lisäyksenä 700 000 euroa Salon seutukunnalle äkillisen rakennemuutoksen tukeen. (TAA 61)

19. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 100 000 000 euroa, josta 75 000 000 euroa aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, 15 000 000 euroa mestari—kisälli-toimintamallien kehittämiseen ja 10 000 000 euroa yli 55-vuotiaiden alanvaihtajien palkkatukeen. (Vastalause 1)

20. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 100 000 000 euroa julkisiin työvoimapalveluihin. (Vastalause 3)

21. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 50 000 000 euroa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin. (TAA 245)

22. Kaj Turunen /ps Ismo Soukolan /ps kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 150 000 euroa "Väliaikainen yrittäjyys" -selvitystyön tekemiseen. (TAA 511)

23. Kaj Turunen /ps Ismo Soukolan /ps kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 300 000 euroa yli 50-vuotiaiden työllistämiseen Etelä-Savon maakunnassa. (TAA 512)

24. Kaj Turunen /ps Ismo Soukolan /ps kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 300 000 euroa nuorten työllistämiseen Etelä-Savon maakunnassa. (TAA 513)

25. Pietari Jääskeläinen /ps Reijo Tossavaisen /ps kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 500 000 euroa työttömien työllistämiseksi parantamaan vanhusten ulkoilu- ja ruokailumahdollisuuksia. (TAA 101)

26. Pietari Jääskeläinen /ps Reijo Tossavaisen /ps kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 500 000 euroa yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin palkkatukeen. (TAA 102)

27. Hanna Mäntylä /ps Johanna Jurvan /ps kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 500 000 euroa työllisyyden edistämiseen Lapin syrjäseuduilla. (TAA 281)

28. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 2 000 000 euroa kolmannelle sektorille erityisesti työttömien yhdistyksen toiminnan tukemiseen. (TAA 244)

29. Anne Louhelainen /ps Jari Lindströmin /ps kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 4 000 000 euroa Lahden kaupungin työllisyys- ja elinvoimaohjelman edistämiseen. (TAA 199)

30. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 8 000 000 euroa osatyökykyisten ja vammaisten työllisyyden edistämiseen. (TAA 417)

31. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 32.30.51 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin työnantajan eläkemaksujen porrastamiseksi iän mukaan." (Vastalause 1)

32. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus momentin 32.30.51 kohdalla: "Määrärahaa saa käyttää enintään 10 miljoonaa euroa ensimmäisen vieraan työntekijän palkkatukeen." (Vastalause 2)

33. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus momentin 32.30.51 kohdalla: "Työllistämis-, koulutus- ja erityismenojen määrärahasta saa käyttää 20 000 000 euroa nuorten aidon yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi siten, että jokaiselle ammattiin valmistuvalle alle 25-vuotiaalle nuorelle taataan kuuden kuukauden työttömyysjakson jälkeen määräaikainen, vähintään kuuden kuukauden mittainen kokoaikainen työjakso, mikäli nuori ei muuten työllisty." (TAA 246)

34. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus momentin 32.30.51 kohdalla: "Määrärahaa saa käyttää julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 4 §:n mukaiseen työttömien työllistämiseen valtion virastoille ja laitoksille enintään 2 500 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen enintään 2 500 euron suuruisen kuukausipalkan mukaisesti sekä työn järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Määräraha kohdennetaan erityisesti vaikeimmille työttömyysalueille (aluevelvoitekunnat) sekä rakennemuutospaikkakunnille." (TAA 247)

35. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus momentin 32.30.51 kohdalla: "Hallitus huolehtii siitä, että työllisyysmäärärahat käytetään täysimääräisesti sinä vuonna, jolle ne on alun perin myönnetty." (TAA 248)

36. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 32.30.64 lisäyksenä 5 000 000 euroa työllisyysperusteisiin investointeihin. (TAA 249)

37. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus luvun 32.30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää työ- ja elinkeinoministeriön aloittavan vuoden 2015 aikana valmistelutyön kaivoslain muuttamiseksi siten, että kaivosyhtiöt joutuvat maksamaan kaivoksen sijaintikunnalle tai -kunnille louhintamaksun tai veron louhintavolyyminsa tai tuloksensa perusteella." (TAA 242)

38. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 32.40.03 lisäyksenä 100 000 euroa säätiöiden rahankäytön valvontaan. (TAA 418)

39. Mika Niikko /ps Arja Juvosen /ps kannattamana: momentille 32.40.31 lisäyksenä 280 000 euroa talous- ja velkaneuvonnan järjestämiseen. (TAA 294)

40. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 32.40.31 lisäyksenä 500 000 euroa velkaneuvontaan. (Vastalause 3)

41. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 32.40.31 lisäyksenä 1 500 000 euroa talous- ja velkaneuvonnan turvaamiseen. (TAA 250)

42. Mika Niikko /ps Arja Juvosen /ps kannattamana: momentille 32.40.50 lisäyksenä 50 000 euroa kuluttajajärjestölle. (TAA 295)

43. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 32.50.43 lisäyksenä 5 000 000 euroa maakunnan kehittämisrahaan. (TAA 251)

45. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 32.50.43 lisäyksenä 10 000 000 euroa maakunnan kehittämisrahaan. (Vastalause 3)

47. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 32.50.43 lisäyksenä 16 000 000 euroa maakunnan kehittämisrahaan. (Vastalause 2)

48. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 32.50.62 lisäyksenä 500 000 euroa kylätoiminnan tukemiseen. (Vastalause 3)

49. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 32.50.62 lisäyksenä 1 000 000 euroa maaseudun kehittämiseen, erit. kylätoiminnan tukemiseen. (TAA 252)

50. Sirkka-Liisa Anttila /kesk Juha Rehulan /kesk kannattamana: momentille 32.60.40 lisäyksenä 5 000 000 euroa investointituen myöntämiseksi Kanta-Hämeen Bioenergiahankkeen käynnistämiseen. (TAA 27)

51. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 32.60 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tarkkailee uuden ympäristösuojelulain 13 §:n toimivuutta ja ryhtyy välittömästi tarvittaviin toimiin pykälän kumoamiseksi, jos se muodostuu esteeksi uusien turvesoiden käyttöönottamiselle." (Vastalause 1)

52. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 32.60 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin Energiaomavaraisuusrahaston perustamiseksi, joka edistäisi lainojen ja takauksien muodossa erityisesti julkisen sektorin energiatehokkuusinvestointeja sekä erilaisia energiaomavaraisuutta parantavia cleantech-sektorin demonstraatio- ja pilottihankkeita." (Vastalause 1)

53. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 32.60 kohdalla: "Eduskunta toteaa, että hallituksen epäonnistuneen energiapolitiikan johdosta kotimaisen bioenergian kilpailukyky on heikentynyt ratkaisevasti suhteessa kivihiileen. Tämän kehityksen kääntämiseksi eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimiin turpeen verotuksen ja metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuen palauttamiseksi vuoden 2012 tasolle." (Vastalause 1)

54. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 32.70.30 vähennettäväksi 40 000 000 euroa valtion maahanmuuton kustannuksista kunnille maksamiin korvauksiin ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 1)

55. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla kehitetään nuorisotakuuta aidosti vaikuttavaksi, koko yhteisön voimavarat hyödyntäväksi, nuorten aktiivisuutta edistäväksi ja syrjäytymistä ehkäiseväksi toiminnaksi." (Vastalause 2)

56. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin, joilla selvitetään oppisopimuskoulutuksen ongelmakohdat ja uudistetaan sitä opiskelijoiden ja työelämän tarpeita vastaavaksi." (Vastalause 2)

57. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin perustaakseen uuden kasvun rahaston." (Vastalause 2)

58. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus laskee turpeen verotuksen 1,9 euroon/MWh sekä korottaa metsähakesähkön tuottajille maksettavan päästöoikeuden hinnan ja turpeen veron mukaan muuttuvan tuotantotuen enimmäismäärää enintään 18 euroon/MWh, kun kolmen kuukauden päästöoikeuden markkinahinnan keskiarvo on enintään 10 euroa/tonni." (Vastalause 2)

59. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että sosiaaliturvan ja palkan sekä verotuksen yhteensovittamistyö tehdään uudenlaisella otteella. Tavoitteena on oltava kannustava ja yksinkertainen sosiaaliturva. Eduskunta kannustaa hallitusta etenemään kokeilujen kautta perustulon kehittämistyössä." (Vastalause 2)

60. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että työelämän laatua kehitetään työssä jaksamisen edistämiseksi. Kuntoutusjärjestelmiä on uudistettava, jotta voidaan ennaltaehkäistä työkyvyttömyyttä. Myös osatyökykyisten voimavarat on otettava nykyistä paremmin käyttöön. Myös yrittäjyyden, erilaisten perhetilanteiden ja palkkatyön yhteensovittamista pitää helpottaa." (Vastalause 2)

61. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus etsii keinoja nopeuttaakseen opintojen aloittamista ja saumatonta pääsyä valmistumisen jälkeen kiinni työelämään." (Vastalause 2)

62. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii siitä, että työmarkkinajärjestöjen sopiman uuden eläkeratkaisun vaatima lainsäädäntötyö toteutetaan viivytyksettä." (Vastalause 2)

63. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että nuorten koulutusmahdollisuuksia ei heikennetä uusilla leikkauksilla ja että nuorten työllistymistä ja erilaisten työllistymishankkeiden toteuttamista on seurattava tarkoin. Nuorisotakuun toimivuutta on parannettava ja Sanssi-korttiin liittyvät ongelmat on ratkaistava pikaisesti ja oppisopimuskoulutusta on uudistettava koulutussopimuksen suuntaan." (Vastalause 2)

64. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin korjatakseen ongelmia, jotta sen toteuttamaan työ- ja elinkeinotoimistouudistukseen liittyvät ongelmakohdat saadaan korjatuiksi." (Vastalause 2)

65. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee teollisuuspoliittisen strategian, joka tunnistaa Suomen teolliset mahdollisuudet, sekä raaka-ainepohjaiset että osaamislähtöiset vahvuutemme. Valittavan strategian toteuttamiseksi on määriteltävä tarvittavat toimet muun muassa innovaatiopolitiikan, yritysrahoituksen, logistiikan, viennin ja kansainvälistymisen kohdentamiseksi." (Vastalause 2)

66. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus kaventaa maan eri osissa olevia eroja yritystoiminnan edellytyksiä huolehtimalla kansallisin varoin alueellisten yritystukien riittävyydestä, ja eduskunta paheksuu sitä, että kuluneella vaalikaudella aluekehitys on käännetty irvokkaasti päälaelleen. Keskittämistoimenpiteitä on vahvistettu monin eri toimin samaan aikaan, kun alueiden elinvoimaa on heikennetty." (Vastalause 2)

67. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy laaja-alaisiin ja välittömiin toimenpiteisiin työllisyyden parantamiseksi. Pitkittyvä työttömyys on saatava katkeamaan, jotta työttömyys ei muutu rakenteelliseksi. Suomeen tarvitaan 200 000 uutta yksityisen sektorin työpaikkaa seuraavien 10 vuoden aikana." (Vastalause 2)

68. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus nopeasti ja riittävän mittavin toimin varmistaa, että rahoituksen pullonkaulat ja markkinapuutteet saadaan paikatuiksi." (Vastalause 2)

69. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin parantaakseen yrittäjyyden yleisiä edellytyksiä ja keventääkseen yritysten hallinnollista taakkaa ja että hallitus ottaa vakavasti käsiteltäväksi byrokratian keventämisen ja normien purkamisen. (Vastalause 2)

70. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tulevina vuosina toimiin vahvistaakseen erityisesti ammatillista osaamista, vauhdittaakseen innovaatioita, kaupallistamista ja markkinoille pääsyn helpottamista. Eduskunta korostaa Tekesin rahoituksen merkitystä tilanteessa, jossa yritysten taseet ovat muutoinkin ohentuneet ja t&k-panostuksia on jouduttu karsimaan." (Vastalause 2)

71. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin vauhdittaakseen suomalaisten luonnonvarojen hyödyntämistä ja kotimaisen energian käytön lisäämistä sekä mahdollistaakseen alan teknologian kehittämisen." (Vastalause 2)

72. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin, jotta Suomeen saadaan laaja-alainen yhteiskuntasopimus, jolla kansakuntamme saadaan kammettua takaisin talouden kasvu-uralle. Yhteiskuntasopimuksessa on päätettävä toimista, joilla maamme kilpailukyky saadaan palautettua, työmarkkinoita joustavoitettua, työllisyyttä tuntuvasti kohennettua ja työn tuottavuutta parannettua. Tämä vaatii kaikilta työelämän osapuolilta vastaantuloa." (Vastalause 2)

Päätökset

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 173, ei 15, tyhjiä 1; poissa 10.

( Ään. 68 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pentti Kettusen ehdotus 2 ja Kari Uotilan ehdotus 3 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 2 ehdotusta 3 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 2 Kari Uotilan ehdotusta 3 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 3 äänin

jaa 156, ei 34, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 69 )

2) Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 173, ei 18, tyhjiä 1; poissa 7.

( Ään. 70 )

Äänestyksessä Kimmo Kivelän ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 56, tyhjiä 1; poissa 10.

( Ään. 71 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 175, ei 15, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 72 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 175, ei 16, tyhjiä 1; poissa 7.

( Ään. 73 )

Äänestyksessä Mirja Vehkaperän ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 37, tyhjiä 1; poissa 7.

( Ään. 74 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 175, ei 16, tyhjiä 1; poissa 7.

( Ään. 75 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 35; poissa 10.

( Ään. 76 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 34, tyhjiä 1; poissa 10.

( Ään. 77 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 34, tyhjiä 1; poissa 11.

( Ään. 78 )

Äänestyksessä Jari Myllykosken ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 173, ei 16, tyhjiä 2; poissa 8.

( Ään. 79 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 36, tyhjiä 2; poissa 8.

( Ään. 80 )

Äänestyksessä Mika Niikon ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 42; poissa 7.

( Ään. 81 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kari Uotilan ehdotus 16 ja Markus Mustajärven ehdotus 17 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 17 ehdotusta 16 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 17 Kari Uotilan ehdotusta 16 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 16 äänin

jaa 169, ei 22, tyhjiä 1; poissa 7.

( Ään. 82 )

2) Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 50, tyhjiä 1; poissa 10.

( Ään. 83 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 40, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 84 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 38; poissa 7.

( Ään. 85 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 173, ei 17, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 86 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 168, ei 20, tyhjiä 1; poissa 10.

( Ään. 87 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 36, tyhjiä 1; poissa 9.

( Ään. 88 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 39, tyhjiä 1; poissa 10.

( Ään. 89 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 41, tyhjiä 1; poissa 9.

( Ään. 90 )

Äänestyksessä Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 43; poissa 8.

( Ään. 91 )

Äänestyksessä Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 45; poissa 7.

( Ään. 92 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 50, tyhjiä 1; poissa 7.

( Ään. 93 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 31, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 94 )

Äänestyksessä Anne Louhelaisen ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 37; poissa 7.

( Ään. 95 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 48, tyhjiä 1; poissa 7.

( Ään. 96 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 36; poissa 7.

( Ään. 97 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 52, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 98 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 164, ei 26, tyhjiä 2; poissa 7.

( Ään. 99 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 164, ei 24, tyhjiä 3; poissa 8.

( Ään. 100 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 164, ei 27; poissa 8.

( Ään. 101 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 165, ei 24, tyhjiä 3; poissa 7.

( Ään. 102 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 31, tyhjiä 2; poissa 9.

( Ään. 103 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 40; poissa 9.

( Ään. 104 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Mika Niikon ehdotus 39, Kari Uotilan ehdotus 40 ja Markus Mustajärven ehdotus 41 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 41 ehdotusta 40 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 39 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 41 Kari Uotilan ehdotusta 40 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 40 äänin

jaa 172, ei 17, tyhjiä 2; poissa 8.

( Ään. 105 )

2) Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 40 Mika Niikon ehdotusta 39 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 39 äänin

jaa 175, ei 16, tyhjiä 1; poissa 7.

( Ään. 106 )

3) Äänestyksessä Mika Niikon ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 53; poissa 7.

( Ään. 107 )

Äänestyksessä Mika Niikon ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 46, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 108 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Markus Mustajärven ehdotus 43, Kari Uotilan ehdotus 45 ja Timo Kallin ehdotus 47 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 47 ehdotusta 45 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 43 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 47 Kari Uotilan ehdotusta 45 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 45 äänin

jaa 142, ei 45, tyhjiä 3; poissa 9.

( Ään. 109 )

2) Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 45 Markus Mustajärven ehdotusta 43 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 43 äänin

jaa 165, ei 24, tyhjiä 1; poissa 9.

( Ään. 110 )

3) Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 127, ei 65; poissa 7.

( Ään. 111 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kari Uotilan ehdotus 48 ja Markus Mustajärven ehdotus 49 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 49 ehdotusta 48 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 49 Kari Uotilan ehdotusta 48 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 48 äänin

jaa 170, ei 19, tyhjiä 3; poissa 7.

( Ään. 112 )

2) Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 48 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 53, tyhjiä 2; poissa 12.

( Ään. 113 )

Äänestyksessä Sirkka-Liisa Anttilan ehdotuksesta 50 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 166, ei 25, tyhjiä 1; poissa 7.

( Ään. 114 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 51 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 39, tyhjiä 1; poissa 10.

( Ään. 115 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 52 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 49, tyhjiä 1; poissa 10.

( Ään. 116 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 53 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 52, tyhjiä 1; poissa 7.

( Ään. 117 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 54 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 34; poissa 8.

( Ään. 118 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 55 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 78, tyhjiä 1; poissa 9.

( Ään. 119 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 56 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 81; poissa 7.

( Ään. 120 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 57 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 39, tyhjiä 2; poissa 14.

( Ään. 121 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 58 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 53, tyhjiä 1; poissa 11.

( Ään. 122 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 59 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 56, tyhjiä 2; poissa 23.

( Ään. 123 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 60 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 77, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 124 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 61 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 76; poissa 9.

( Ään. 125 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 62 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 54, tyhjiä 2; poissa 10.

( Ään. 126 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 63 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 70; poissa 10.

( Ään. 127 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 64 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 126, ei 65; poissa 8.

( Ään. 128 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 65 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 122, ei 65, tyhjiä 2; poissa 10.

( Ään. 129 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 66 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 55, tyhjiä 4; poissa 8.

( Ään. 130 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 67 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 78; poissa 7.

( Ään. 131 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 68 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 70, tyhjiä 1; poissa 10.

( Ään. 132 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 69 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 127, ei 62; poissa 10.

( Ään. 133 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 70 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 129, ei 61, tyhjiä 2; poissa 7.

( Ään. 134 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 71 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 122, ei 69; poissa 8.

( Ään. 135 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 72 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 47, tyhjiä 4; poissa 9.

( Ään. 136 )

Eduskunta hyväksyi pääluokan 32 mietinnön mukaisena.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Sitten pöytäkirjamerkintöjä.

Jari Myllykoski /vas:

Arvoisa herra puhemies! Pääluokassa 23 äänestyksessä 2 tarkoitukseni oli äänestää "jaa".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään.

Jyrki Yrttiaho /vr:

Arvoisa herra puhemies! Pääluokassa 27 esitys 6, piti äänestää "jaa".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään.

Markus Mustajärvi /vr:

Arvoisa puhemies! Sama tilanne kuin Yrttiaholla. Ryhmäkanslia ohjeisti väärin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Alkuosa ilmoituksesta merkitään pöytäkirjaan.

__________

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Puhemies Eero Heinäluoma:

Seuraavaksi esitellään pääluokka 24. Tästä aiheesta ensimmäinen puheenvuoro, valtiovarainvaliokunnan jaoston puheenjohtaja edustaja Rantakangas, olkaa hyvä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt tämän pääluokan yleiskeskustelu ja käsittely keskeytetään.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Samalla myös istunto keskeytetään suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan kokouksia varten. — Pääsihteeri ilmoittaa, että istuntoa jatketaan tämän saman päivän aikana kello 14.

Täysistunto keskeytettiin kello 12.39.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 14.05

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi.

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan aiemmin tänään keskeytynyt täysistunto jatkuu. Päiväjärjestyksen ensimmäisessä asiassa ollaan. Nyt aloitamme pääluokan 30 käsittelyn, ja se alkaa jaoston puheenjohtajan, edustaja Reijosen esittelypuheenvuorolla.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Yleiskeskustelu ja pääluokan käsittely keskeytetään.

__________

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Siirrytään seuraavaan pääluokkaan 31. Jaoston puheenjohtaja edustaja Rajamäki.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämän jälkeen keskeytetään pääluokan 31 käsittely.

__________

Pääluokka 29
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Puhemies Eero Heinäluoma:

Seuraavaksi otetaan käsittelyyn pääluokka 29, opetus- ja kulttuuriministeriö. Tästä valtiovarainvaliokunnan jaoston puheenjohtaja edustaja Tuupainen aloittaa keskustelun.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Tämän pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 133/1/2014

__________

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt ryhdymme jatkamaan tänään täysistunnossa aiemmin keskeytettyä pääluokan 24 yleiskeskustelua. Ilman sen kummempia debattivaiheita siirrymme suoraan puhujalistaan.

Keskustelu jatkui

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Tämän pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 133/1/2014

__________

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt siirrymme käsittelemään pääluokkaa 30, jonka käsittely keskeytettiin aiemmin tämän päivän täysistunnossa. Lähdemme purkamaan puhujalistaa.

Keskustelu jatkui

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 133/1/2014

__________

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Siirrytään pääluokkaan 31.

Keskustelu jatkui

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Pääluokan ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 133/1/2014

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 18.12.2014 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 23.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​