Täysistunnon pöytäkirja 133/2001 vp

PTK 133/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

133. TORSTAINA 15. MARRASKUUTA 2001

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Leea Hiltunen /kd
 • Ville Itälä /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tarja Kautto /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Henrik Lax /r
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Markku Markkula /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Martti Tiuri /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.11. edustajat

 • Paavo Lipponen /sd
 • Martti Tiuri /kok

15. ja 16.11. edustajat

 • Leea Hiltunen /kd
 • Ville Itälä /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Markkula /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Pekka Vilkuna /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.11. edustajat

 • Janina Andersson /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Matti Huutola /vas
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Henrik Lax /r
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 1999

Ainoa käsittely

Kertomus  K 3/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 10.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) asiasta.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2000

Ainoa käsittely

Kertomus  K 9/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 11.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi pelastustoimen alueiden muodostamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 190/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 11/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys vakuutetuilta ja työnantajilta perittäviä sosiaaliturvamaksuja ja Kansaneläkelaitoksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2001 vp

Lakialoite  LA 25/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 61/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 31. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 134/1/2001

7) Hallituksen esitys laeiksi yrittäjien eläkelain 3 §:n, maatalousyrittäjien eläkelain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 §:n, työntekijäin eläkelain 19 d §:n ja merimieseläkelain 63 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 157/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 32. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 29 b ja 30 c §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 158/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 33/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 33. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 17 §:n, kansanterveyslain 49 §:n ja erikoissairaanhoitolain 59 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 189/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 34. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Laki sairausvakuutuslain 23 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 123/2001 vp (Tuula Haatainen /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 125/2001 vp (Marjatta Stenius-Kaukonen /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Laki kotikuntalain 7 ja 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 140/2001 vp (Timo Ihamäki /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

13) Laki adoptioavustuksesta kansainvälisessä lapseksiottamisessa

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 141/2001 vp (Mari Kiviniemi /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 14)—19) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

14) Laki vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 142/2001 vp (Tanja Karpela /kesk ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

15) Laki lapsilisälain 21 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 143/2001 vp (Tanja Karpela /kesk ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 144/2001 vp (Anu Vehviläinen /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

17) Laki sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 145/2001 vp (Anu Vehviläinen /kesk ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

18) Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 146/2001 vp (Juha Rehula /kesk ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

19) Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 §:n ja työntekijäin eläkelain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 147/2001 vp (Juha Rehula /kesk ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

20) Laki vakuutusoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 150/2001 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

21) Määrärahan osoittaminen kotimaisen ruuti- ja ampumatarviketeollisuuden tuotannon ylläpitämiseen

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 71/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

22) Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenoihin ehdotetun määrärahan vähentäminen

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 72/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

23) Ahvenanmaan maakunnan tasoitusmaksuun ehdotetun määrärahan vähentäminen

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 73/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

24) Määrärahan osoittaminen tieverkoston kehittämiseen Tampereen läntisen ohitustien Lakalaiva—Ylöjärvi rakennustöiden aloittamiseksi

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 74/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

25) Toimialakohtaisen yritysten kansainvälistymiseen ehdotetun määrärahan vähentäminen

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 75/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

26) Määrärahan osoittaminen kunnille sosiaali- ja terveyspalveluiden perustamiskustannuksiin

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 76/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

27) Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 199/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 198/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 23.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​